971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Formació Professional a Reykjavik (Islàndia)

El mes de març de 2017, la tutora del 2n curs del CFGS d’Administració i Finances, Francesca Adrover, va gaudir d’una beca parcialment finançada amb fons europeus, per fer una estada/visita a centres que ofereixen Formació Professional a Reykjavik, Islàndia.

L’objectiu de la mobilitat va consistir en visitar tres centres educatius juntament amb altres companys de diferents nacionalitats europees i compartir i intercanviar experiències professionals tant amb l’alumnat com amb el professorat.
Vàrem aprendre del sistema educatiu islandès que l’autonomia de centre i la flexibilitat de l’oferta educativa són una realitat, que qualsevol expressió artística, la música i l’esport es consideren continguts transversals a qualsevol nivell educatiu. Vàrem veure també el “porridge moment“, que assegura una menjada al dia a l’alumnat des del col·lapse del sistema bancari de l’any 2008, així com els tres minuts de mindfulness a l’inici de les classes; han comprovat que millora el benestar de l’alumnat i el seu compromís amb la seva tasca educativa.

Façanes dels centres on s’ofereixen estudis secundaris superiors i de Formació Professional

Aquest país té  un nombre d’habitants  inferior a la nostra ciutat de Mallorca (380.000 aprox.), i el seu sistema educatiu tracta d’establir ponts d’enteniment entre l’itinerari acadèmic i el vocacional (Formació Professional) per satisfer les necessitats de tots i cada un dels seus estudiants.
La seva cultura dóna importància al “homemade, handmade and headmade“, conscients de la seva situació geogràfica ultraperifèrica, i intenta promoure el producte local on la tradició no està renyada amb les noves tecnologies i la innovació, i on la sostenibilitat i la creativitat formen parts dels sis pilars del seu sistema educatiu.
A Islàndia el cent per cent de l’electricitat que produeixen prové d’energies renovables, tractant de treure profit de l’adversitat climatològica i de la riquesa dels seus recursos naturals com la força del vent, la caiguda de l’aigua i la calentor de la terra, intentant fer-ne una avantatge competitiva.

Planta geotermal

Un país on la necessitat de comunicar-se amb el seu entorn fa que practicar la natació aprofitant l’energia geotermal no sols es veu con una manera de fer esport, sinó de socialitzar i d’aprendre i adquirir habilitats socials tant necessàries en un món globalitzat i amb una llengua minoritària, on l’anglès esdevé la llengua de comunicació per a qualsevol relació comercial i on viure una sèrie d’anys a l’estranger és una realitat/necessitat.

De les visites a centres on s’ofereixen estudis de Formació Professional, en el “Commercial College of Iceland” vàrem tenir l’oportunitat d’intercanviar amb l’alumnat que feien ‘Simulació Empresarial’ els seus projectes de negoci, la seva manera de procedir i els productes i serveis que oferien, tenint en compte que les instal·lacions del centre són cofinançades per les empreses i la Cambra de Comerç, i la cooperació amb alguna ONG tracta d’intentar donar valor, ja sigui financer, cultural o social, a allò que els alumnes creen amb les seves idees de negoci, i on les pràctiques que fan els alumnes a les empreses es considera molt més llarg que en el nostre cas.

Façana del ‘Commercial College of Iceland’

 

Amb alumnat de ‘Simulació Empresarial’

Un cop fetes les visites vàrem exposar i posar en comú els nostres treballs i les nostres reflexions amb els companys professors de setze nacionalitats europees.

Amb alguns companys d’Estònia i Polònia

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »