971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Formació de Mediadors

CURS 2017-18

RESUM DE LA 1ª FORMACIÓ: 29 de SETEMBRE de 2017

Activitat 1.

Presentació i qualitats d’una bona persona mediadora. Ens hem organitzat en cercle de diàleg i hem dit el nostre nom i aportat una qualitat de una persona mediadora, fent un llistat únic recollint les qualitats. Això ens ha permès reflexionar sobre el perfil que hauria de tenir una persona que vol ajudar a altres a resoldre les seves diferències.

Activitat 2. Introducció del conflicte.

Com veig la meva aula? Amb l’objectiu dadonar-se que cada persona analitza el que viu des d’un angle diferent.

Desenvolupament: es demana a quatre persones que se situïn cadascuna en una paret diferent de l’aula. Sense moure’s gens ens han de descriure l’aula tal i com la veuen.

Valoram que:

  • Si mantenim una posició fixa rarament podrem acostar-nos a la realitat.

  • La realitat és subjectiva, cadascú sosté un punt de vista propi.

  • Totes les persones implicades en un conflicte tenen una part de la solució.

  • Tan sols compartint les diferents percepcions podrem tenir una visió més completa de la situació

Dibuixar per parelles amb un mateix llapis

Material necessari: Llapis i paper

Objectiu: valorar les opcions de cooperar/competir per fer front a un conflicte.

Desenvolupament: els demanam que es posin per parelles, tenint un sol paper i un sol llapis. Els donam 30 segons per imaginar-se un dibuix senzill que puguin fer en un minut. Quan donem l’ordre agafaran el llapis entre les dues persones i cadascú haurà de fer el seu dibuix completament en silenci.

Una vegada hagin acabat, mostrar els dibuixos i comprovar que en alguns casos hi ha hagut més competició, mentre en altres hi ha hagut més cooperació.

Activitat 3.

Activitat d’escolta activa.

Per parelles, un dels mediadors surt fora de l’aula i reb diferents instruccions sobre l’actitud que han de mantenir davant els seus companys: Indiferència, crítica, interrompre,…

Als company de l’aula se’ls indica que han d’explicar al seu company una activitat o viatge divertit de aquest estiu.

Se troben a l’aula i comença l’activitat. Als dos minuts se demana com s’han sentit quan explicaven l’activitat. Se fa una reflexió sobre la importància d’escoltar i com ets sents quan no te consideres escoltat.

Finalment se repeteix l’activitat amb actitud d’escolta activa i es valora la diferència.

 

Activitat 4.

Explicació de cada part del procés de mediació.

En grups de 4 i amb el guió de les passes de la medicació cada grup ha de llegir, entendre exposar amb les seves paraules als seus companys una part del procés de mediació, incidint en les preguntes clau.

Activitat 5.

Visualització d’una mediació.

Activitat 6.

Pràctica de mediació,

En grups de quatre, se presenta un conflicte , dos alumnes fan el paper de mediadors i altres dos de les persones en conflicte.

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 7.

Exposició de la mediació al grup i resolució de dubtes.

 

 

 

Fotos Mediadors

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »