971 77 02 67 - 971 77 03 69

Nou Programa d’Acompanyament Escolar 2017/18

Feb 07, 2018 by admin Category: Activitats 17-18, Activitats Ajuda 0 comments

Aquest curs 2017/18 l’IES Ses Estacions comença un nou projecte de centre anomenat: Programa d’Acompanyament Escolar

Objectius

   1. Prevenir l’abandonament escolar.

   2. Incrementar l’èxit escolar mitjançant el suport i l’atenció individualitzada.

   3. Facilitar recursos i estratègies per minvar les diferències acadèmiques i socials.

   4. Donar suport socioeducatiu a les famílies.

   5. Reforçar l’adquisició de competències bàsiques.

   6. Millorar les habilitats socials.

Metodologia

Es treballarà a la classe de manera organitzada i pautada: habilitats socials, ús de l’agenda, hàbits d’estudi, estratègies d’estudi i ajuda a fer deures.

La majoria de les activitats van encaminades a l’adquisició d’hàbits de treball i estudi, incidint en l’interès per valorar el seu esforç educatiu.

A l’hora d’organitzar les activitats i situacions d’ensenyament i aprenentatge es tindran en compte:

a. Bon clima de grup: nivell d’interacció entre els participants que els proporcioni la seguretat i la confiança necessària perquè la comunicació sigui fluida i promogui la convivència.

b. Atendre la diversitat: Partir dels interessos, inquituds i motivacions dels alumnes, i adaptar les activitats i continguts als seus coneixements i ritme d’aprenentatge.

c. Participació i interès: Partir de l’experiència que cada alumne aporta, com una forma de potenciar l’autoestima i la seva motivació.

Competències. Es treballarien principalment les següents competències:

   1. Competència aprendre a aprendre.

   2. Autonomia i iniciativa personal.

El professorat ajudarà els alumnes perquè vagin desenvolupant les diferents tasques, organitzin el treball, posin al dia els continguts treballats a classe. Es farà feina per adquirir hàbits de treball escolar de tal manera que, de manera progressiva, arribin a ser autònoms.

A l’enllaç podeu trobar tota la informació de professors, desenvolupament de les sessions, criteris per a la selecció de l’alumnat, informació a les famílies, així com altra informació rellevant.

El projecte es desenvolupa per part del Servei d’Innovació Educativa. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat. Govern de les Illes Balears.

Leave a Comment!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »