971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Tornam!!!

Ago 26, 2020 by admin Category: Activitats 19-20, Notícies 0 comments

Aquest curs 2020-2021 comença aviat i, a Ses Estacions, estam preparats per iniciar aquesta nova etapa amb nous canvis. En aquest vídeo presentam el nou equip directiu i les noves mesures sanitàries per començar el curs amb tranquil·litat i responsabilitat, sempre adaptant-nos a l'evolució dels esdeveniments. Com sabem, es tracta d'una situació canviant i hem d'estar preparats per afrontar possibles canvis.
L’ensenyament i l’aprenentatge no s’aturen. Actuarem amb responsabilitat i estarem al vostre costat. Et necessitarem més que mai. 
Tots junts (famílies, alumnes, personal docent, d'administració i serveis) farem que el curs vagi de la millor manera possible. 
Comptam amb tu!
Tornam!

Tornam!!!

Benvinguda a les noves famílies

Benvinguda a les noves famílies.

Juliol 2020.

 

L'empoderament, la dinamització de la nostra comunitat educativa, el treball en xarxa i en equip,  la clau de l'èxit.

 

El desconeixement total del nou centre i  la incertesa de la situació actual, se sumen a les inquietuds pròpies del canvi de primària a secundària (nous amics, nous professors, sistema i metodologia diferent, adolescència...). Per això, la nova direcció del centre impulsa un nou projecte de dinamització de la comunitat educativa, que s’estrena amb la realització de 4 trobades amb les noves famílies que començaran amb nosaltres aquesta nova etapa educativa.

Fem una aposta per generar una nova relació de compromís i corresponsabilitat entre docents i famílies.

Des del centre, volem agrair la participació de les famílies (el nombre d’assistents ha estat quasi del 100%) i les seves aportacions. Treballarem  conjuntament com a comunitat al llarg de la nova etapa educativa per aconseguir una millor educació dels vostres fills i filles, el nostre alumnat.

Bon estiu.

Comissió de dinamització.

 

Bienvenida a las nuevas familias.

Julio 2020.

 

El empoderamiento, la dinamización de nuestra comunidad educativa, el trabajo en red y en equipo, la clave del éxito.

 

El desconocimiento total del nuevo centro y la incertidumbre de la situación actual, se suman a las inquietudes propias del cambio de primaria a secundaria (nuevos amigos, nuevos profesores, sistema y metodología diferente, adolescencia ...). Por ello, la nueva dirección del centro impulsa un nuevo proyecto de dinamización de la comunidad educativa, que se estrena con la realización de 4 encuentros con las nuevas familias que comenzarán con nosotros esta nueva etapa educativa.

Hacemos una apuesta para generar una nueva relación de compromiso y corresponsabilidad entre docentes y familias.

Desde el centro, queremos agradecer la participación de las familias (la asistencia ha sido casi del 100%) y vuestras aportaciones. Trabajaremos conjuntamente como comunidad a lo largo de la nueva etapa educativa para lograr una mejor educación de vuestros hijos e hijas, nuestro alumnado.

 

Buen verano.

 

Comisión de dinamización.

Translate »