971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Disseny Universal d’Aprenentatge

El disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), és un nou paradigma educatiu que impregna la LOMLOE i els nous Currículums. El DUA, a través dels seus principis: IMPLICACIÓ, REPRESENTACIÓ i ACCIÓ I EXPRESSIÓ, vol aconseguir que tots els alumnes, independentment de les seves necessitats educatives, estiguin PRESENTS, PROGRESSIN i PARTICIPIN en les situacions d’aprenentatge comunes a l’aula, amb la finalitat de reduir el fracàs i l’abandonament escolar. 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »