971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Programa de Millora i Transformació

ELS 7 PRINCIPIS DE L'APRENENTATGE Pàgina 1 blanc

PMT de l'IES Ses Estacions

L’IES Ses Estacions es troba immers en un procés de canvi que treballa per a una millora i transformació educativa que sigui progressiva i sostenible en el temps. Actualment l’IES Ses Estacions es troba a l’estadi d’Introducció II del Programa de Millora i Transformació (PMT), un programa de la Conselleria d’Educació i Universitats que, a través de formacions i assessories, ens acompanya en aquest profund canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball.

Tot aquest canvi només és possible amb la participació de tota la comunitat educativa, que treballant de manera col·laborativa podrà consensuar la visió del centre que volem i treballar perquè sigui una realitat.

El programa PMT planteja 3 línies d’actuació:

  1. El MARC EDUCATIU DE REFERÈNCIA (MER) basat en 4 eixos interconnectats que descriuen l’horitzó comú de canvi i la transformació del centre. Són els següents:

 

  1. Un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida.
  2. Pràctiques d’aprenentatge basades en els 7 principis de l’aprenentatge.
  3. Avaluació competencial i global.
  4. Organització autònoma i oberta, capaç d’autoreflexionar i actualitzar-se.
  1. LIDERATGE I GESTIÓ DEL CANVI

 

L’Equip Impulsor, juntament amb l’Equip Directiu, promou i facilita la transformació del centre. L’Equip Impulsor és un grup de docents del centre que treballa de manera coordinada per liderar i gestionar tot aquest procés de canvi. Actualment, formen part de l’Equip Impulsor Glòria Ferrer, com a coordinadora, i Maria del Mar Ferrer, Antònia Gayà, Joana Maria Noguera, Vicenç Peral i Juan Ramón Sánchez.

  1. EINES I AGENTS DE CANVI. 

 

El programa PMT dota als centres de diverses eines que permeten, entre altres coses, organitzar els processos i les rutines del centre, millorar la planificació, treballar de manera col·laborativa i registrar les experiències més rellevants i evidenciar el procés de canvi. Us convidam a consultar el Quadern de Bitàcola de l’IES Ses Estacions, on es poden seguir les passes que anam donant com a comunitat educativa per millorar i transformar l’IES Ses Estacions.

ELS 7 PRINCIPIS DE L'APRENENTATGE Pàgina 2 blanc

Activitats del Programa de Millora i Transformació

Translate »