971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Mediambient

DEPARTAMENTS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA.
[competències, art. 44 ROC]
[competències dels caps de departament, art. 47 ROC]

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ [funcions, art. 50 del ROC]
Cap de Departament. [competències, art. 52 del ROC]
– Maria Antich Bauzà

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA [competències, art. 58 del ROC]
– La directora, que serà la presidenta.
– El cap d’Estudis.
– Els caps de departaments.
– L’orientadora del centre.
– La coordinadora de la comissió de normalització lingüística.
– La coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars.

EQUIP DOCENT DE CADA GRUP: TUTOR/A. Aquí
[funcions, art. 56 del ROC]

COORDINADORA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS [funcions, art. 65 del ROC]
– Margalida Marí Pomar

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA [funcions, art. 62del ROC]
– Francesca Company Vicens

COORDINADORA MEDIAMBIENTAL
– Mª Antònia Soberats Sagreras

COORDINADORA DE BIBLIOTECA
– Àngela Martí Borràs

COORDINADORS DE LES TIC
– Joan Manuel Barceló
– Juan Martín Cànovas

COORDINADORA DEL PROJECTE PLURILINGÜE
– Pilar Jaén Mercadal

COORDINADORA DE LES SECCIONS EUROPEES
– Pilar Jaén Mercadal

COORDINADORA DE 1r, 2n i 3r D’ESO
– Leonor Vich Martorell

COORDINADORA DE 4t d’ESO i BATXILLERAT
– Damián José Martín Vidal

COORDINADORA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL-ERASMUS
– Coloma Canaves Bonet

COORDINADORA DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
– Mònica Vicens Márquez

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
– Maria Antich Bauzà

COORDINADOR DE LA MODALITAT A DISTÀNCIA
– Euclides Rendón Márquez

COORDINADOR DE LA MODALITAT DUAL
– Mª Mercedes Oliver Marco

COORDINADORA DEL PROGRAMA ICAPE
– Maria Antich Bauzà

COORDINADOR DEL PROJECTE UCMA
– Damián José Martín Vidal

COORDINADOR DE RISCS LABORALS
– Euclides Rendón Márquez

Translate »