971 77 02 67 - 971 77 03 69

La Biblioteca

La biblioteca escolar ha d’estar orientada a la consulta, l’estudi i l’esplai de l’alumnat. També s’ha de trobar en condicions de proporcionar el material necessari perquè els professors hi puguin desenvolupar la seva feina amb facilitat.

Les tasques pedagògiques de la coordinadora són: subministrar informació, orientar en l’ús del fons bibliogràfic, aconsellar en la selecció de lectures i ensenyar a utilitzar els instruments per a l’estudi.

La coordinadora s’encarregarà també de catalogar, classificar i ordenar els documents a les prestatgeries, així com de difondre el fons bibliogràfic i els diferents catàlegs (d’autors, matèries, …).

HORARI DE LA BIBLIOTECA

Dilluns a dijous
08:55 a 14:05 / 15:00 a 20:40

Divendres
08:55 a 13:10/ 15:00 a 18:30 – 18:50 a 20:40

COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA

Àngela Martí Borràs les seves tasques pedagògiques són:

 • Subministrar informació.
 • Orientar en l’ús del fons bibliogràfic.
 • Aconsellar en la selecció de lectures.
 • Ensenyar a utilitzar els instruments per a l’estudi.

BLOG DE LA BIBLIOTECA

Consulta el nostre Blog on trobaràs consells i novetats.

Accés al Blog

Informació sobre el funcionament de la Biblioteca

Durant l’horari de classes (inclòs períodes d’exàmens) tot l’alumnat del centre podrà romandre a la Biblioteca sempre i quan sigui per indicació d’un professor i amb feina concreta.

Si falta un professor de batxillerat, el seu alumnat podrà anar a la Biblioteca durant aquella hora.

De forma regular no es podrà utililitzar la biblioteca per fer classes ni exàmens. Excepcionalment es permetrà anar amb els alumnes a fer consultes bibliogràfiques.

L’alumnat sancionat, de forma excepcional, podrà anar a la biblioteca amb tasques encomanades pel professor/a sancionador.

L’alumne/a que arribi tard a primera hora i no sigui admès a l’aula corresponent, restarà obligatoriàment a la Biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca col·laborarà amb la coordinadora en el compliment d’aquestes normes.

 1. S’ha de guardar silenci .
 2. S’ha de respectar l’estudi dels altres.
 3. S’ha de respectar el material de la Biblioteca.
 4. No es permet menjar, beure ni utilitzar mòbils.
 5. Els llibres, revistes i altres materials de consulta s’han de deixar al seu lloc una vegada utilitzats.
 6. No es pot treure cap llibre sense autorització de la coordinadora de biblioteca.
 7. S’han de deixar les cadires ben col·locades.
 8. En cas de dubte, l’alumnat s’ha d’adreçar a la bibliotecària o al professor de guàrdia de biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca vetlarà pel compliment d’aquestes normes.

 1. Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, revistes, etc.
 2. El termini per retornar els préstecs és de 15 dies i prorrogables 15 dies més a petició de l’interessat/ada.
 3. Es pot fer reserva de llibres.
 4. L’usuari respondrà de la pèrdua o del deteriorament del material consultat.
 5. El préstec de llibres serà responsabilitat de la coordinadora de la biblioteca.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.

El curs escolar 2010-11, la comissió de biblioteca del centre va redactar el Projecte de Biblioteca, que va guanyar el premi de biblioteques escolars d’aquell curs.

Una part d’aquest projecte és el pla de foment de la lectura.

Pitjant aquí podràs tenir accés a ambdós documents.

Visita el Blog de la Biblioteca de l'IES Ses Estacions

L'Aula de Lectura de l'IES Ses Estacions es va inaugurar el dia de Sant Jordi de 2012 dins d'un projecte de dinamització a la lectura de la Biblioteca del nostre centre.

Translate »