971 77 02 67 - 971 77 03 69

Subdepartament d'Economia

En el departament d’Economia, s’imparteixen les següents assignatures:

  • Economia
  • Economia de l’empresa
  • Fonaments d’administració i gestió

Aquestes tres assignatures es donen en el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

Professors

Durant el present Curs Acadèmic integra el Subepartament d’ Economia la següent professora:

  • Mª Dolores Peralta López (Cap del subdepartament d’economia i Tutora)

Avaluació

Procesidements d’Avaluació:

Activitats

1ª. Avaluació

  • Visita d’una o dues empreses amb el curs 1r de Batxillerat. Poden ser en Inca o en Palma.
  • Visita a diferents organismes públics amb els curs 2n de Batxillerat. Es possible que sigui a la Delegació d’Hisenda, Conselleria de Treball i L’Institut Nacional de la Seguretat Social. També s’anirà a visitar a una  societat  de Valors de Borsa.
  • Visita a organismes públics amb els alumnes que fan l’assignatura de Fonaments d’Administració i Gestió, optativa de 2n de Batxillerat. L’objectiu es recollir la documentació necessari per fer un treball de creació d’empresa. També es visitarà la secretaria del Centre per veure els arxius i registres.

2a. Avaluació 

  • Visita al Banc d’Espanya y altra entitat financera amb el curs 1r de Batxillerat.
  • Sortida per participar en el Concurs “Empren i juga a Palma” amb el grup 2n de Batxillerat.

Nota.
Aquest departament es reserva també l’assistència a qualsevol conferència, exposició, pel·lícula o activitat que faci referència al tema econòmic, així com la vinguda a l’aula de qualsevol conferenciant o la projecció en temps de classe de qualque vídeo  d’interès per la formació de l’alumnat

Translate »