971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Departament Biologia i Geologia

Professorat

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Mª Belén Álvarez Cardona Cap del departament diadàctic. Coordinadora de tutors. Responsable CompDigEdu. Representant en el Consell Escolar.
Mª Nieves Muñoz Izquierdo Coordinadora ambiental. Coordinadora del programa de reciclatge de llibres.
Lorena Sánchez Barrado Coordinadora de salut. Representant en el Consell Escolar.

Objectius

Objectius generals

Referents al coneixement i a la comprensió:

 • Desenvolupar el coneixement i la comprensió de la estructura i funcionament dels organismes, de la Terra, i l’aplicació de la Biologia i la Geologia a la societat.
 • Desenvolupar la capacitat de raonamentdes del punt de vista inductiu, hipotètic i deductiu.
 • Ensenyar a utilitzar de forma crítica les diverses fonts d’informació per arribar a comprendre les idees bàsiques de les Ciències de la Natura.
 • Desenvolupar l’habilitat per aplicar la informació a la investigació i resolució de problemes.
 • Utilitzar amb precisió instruments d’observació i mesura, així com el material de laboratori.

Referents a les actituds:

 • Augmentar l’interès per l’estudi del medi i dels organismos.
 • Afavorir la curiositat i objectivitat enfront els fenòmens naturals.
 • Promoure el sentit de respecte, sensibilitat i responsabilitat pel medi i els organismes.
 • Concienciar a l’alumne dels problemes que planteja la relació home-medi.

Avaluació

Activitats

ESO:

 • Taller de química de La Caixa
 • Banc de sang i teixits
 • Aula de la mar

1r BATXILLERAT:

 • Demolab UIB

2n BATXILLERAT:

 • Potabilitzadora de Son Tugores
 • Incineradora de Son Reus
 • Parc de Tecnologies Ambientals
 • Taller de Foraminífers del Museu de Sòller.

Activitats del departament de Biologia i Geologia

Translate »