971 77 02 67 - 971 77 03 69

Llistat del Professorat

PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Adrover Coll Tutora
Micaela Mª Adrover NadalTutora
Bernat Amengual Matas
Miguel Amengual Pizarro
Coloma Cànaves Bonet Cap d'estudis adjunta. Coordinadora del programa Erasmus+.
Pedro Carbonell Duran
Mª Dolores Carmona PérezTutora
Francisca Carrió GelabertTutora
Mateo Coll Grau
Guillermo Coll Verger
Susana Mª Fernández Martínez
Antònia Gayà PascualTutora. Coordinadora de la modalitat dual.
Francesca Gual GualTutora
Juan Martín Cánovas Tutor. Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació
Margalida Mestre Gayà
Francisco José Mullor Morata Tutor
María de las Mercedes Oliver Marco Tutora. Coordinadora de la modalitat dual. Guanyadora de 2 premis del concurs "Emprender desde la escuela": premi nacional (2014) i 1r premi autonòmic (2015).
Mª Consuelo Ortega Díez
Catalina Penyafort Andreu Tutora
Mª Dolores Peralta LópezCap del subdepartament d'economia. Tutora
Catalina Esperanza Ramis FerrerTutora
Euclides Rendón Márquez Coordinador de la modalitat a distància. Coordinador de riscs laborals.
Andreu Ros Homar
Eugeni Xavier Segura Cabanellas
Josefina Uviña Navarro Tutora
Ramón Vera Cos Suport a l'equip directiu en horari d'horabaixa.
Mònica Vicens Márquez Cap del departament didàctic. Coordinadora d'FCT
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Santiago José Hernández Pérez-Solorzano
John Simon Christie de OlezaTutor
Mª Antònia Soberats Sagreras Cap del departament diadàctic. Coordinadora ambiental. Tutora. Representant en el consell escolar. Coordinadora del programa de reciclatge de llibres.Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Gaspar Bisbal BalsCap del departament didàctic
Antoni Mesquida JanerResponsable de l'assignatura de Religió.
Yolanda Trigo Yerga
Jordi Vidal Reynés Investigador. Ha publicat diversos llibres sobre la història de Mallorca.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Enriqueta Carbonell Alemany Cap del departament didàctic
Margalida Martí Pomar Tutora
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Antonio Campoy CamposCap del departament didàcticEx entrenador professional de futbol i ex jugador del RCD Mallorca.
Gloria Ferrer CampsTutora
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Ángel Luis del Barco del Barco Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Evelia Muñiz GutiérrezCap del departament didàctic.
Àngela Mª Martí Borràs Cap del subdepartament de llengües i cultura clàssiques.
Coordinadora de biblioteca. Coordinadora del programa Erasmus+.
  • PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
    Joana Mª Garí Rosselló Cap del departament didàctic. Coordinadora de programas internacionals.
    Juan Riera Saavedra Cap d'estudis. Àmbit científico-matemàtic.
    Tomás Pérez Diego
    Isabel Queralt Tárraga
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francisca Curient Juan Tutora
Jerònia Guardiola FiolTutora
Josep Joan March Morro Tutor
Inmaculada Oleza DezcallarTutora. Cap del departament didàctic.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Cifre Pascual
Francesca Company VicensCap del departament didàctic.Tutora. Coordinadora de normalització lingüística.
Representant en el Consell Escolar. Tutora.
Margalida Rigo Pons Coordinadora d'activitatrs extraescolars. Tutora
Mª Puigserver JordàTutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Mª José Bennàssar OrdinasDirectoraTraductora i intèrpret jurada d'anglès.
Jesús Andrés Crespo Tutor
Elena Casasnovas BouCoordinadora d'ensenyament en llengües estrangeres i d'auxiliars de conversa.
Mª José Corredera CarreñoCap del subdepartament d'alemany. Coordinadora programa EOI-IES d'alemany.
María Pilar Jaén Mercadal Cap del departament didàctic. Coordinadora programa EOI-IES anglès. Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Marc Andreu Morell TipperTutor
Mª Natalia Ribera Leal
Josefa Sanz Sanz
Annabel Segarra Segarra Cap del subdepartament de francès. Professora nativa.
Núria Maria Teixidó Figueras Professora d'anglès i alemany
Rafael Vadell Mascaró
Mariano Velilla EstradaSecretariProfessor d'anglés d'Escoles Oficials d'Idiomes en excedència.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Ana Fernández Domínguez Tutora
Luís López Pardo
Damián Martín Vidal Representant en el consell escolar. Tutor.
Coordinador de l'aula virtual.
Susana Romero Santos
Antònia Tuduri Rubert Tutora. Cap del departament didàctic.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Josep Sbert CasasayasCap del departament didàcticEx professor del Conservatori Superior de Música.
Guanyador del 1r premi d'un concurs literari en francès.
Leonor Vich MartorellCoordinadora de 1r cicle d'ESO.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Maria Antich Bauzà Cas d'estudis adjunta. Representant en el consell escolar. Coordinadora de convivencia.Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
María R. Bordal García Pedagogia Terapèutica (PT).
-- Atenció a la diversitat.
Ángeles María Luján Sureda Tutora
Daniel Navío Salcedo Representant en el consell escolar. Àmbit pràctic.
Antonio Oliver HautekeeteÀmbit científico-matemàtic.
Ana Belén Paniza RodríguezOrientadora. Cap del departament.
Francesca Vidal Llabrés Àmbit Sociolingüístic. Tutora
Catalina Vidal Thomàs Pedagogia Terapèutica (PT).
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Joan Manuel Barcelò Bennàssar Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicación.
Alícia Pons MirallesCap del departament didàctic.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Nina Mork ArtésAuxiliar de conversa d'anglès. Horari complet a l'IES Ses Estacions
Jeff SmoligaAuxiliar de conversa de francès. Compartit amb el CC Santa Mònica.
Translate »