971 77 02 67 - 971 77 03 69

Llistat del Professorat

PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Adrover Coll Tutora.
Sonia Alba SolàCap del subdepartament d'economia.
Miguel Amengual PizarroCoordinador de FCT.
Jaume Anglada BenejamTutor.
Aina Camarasa Tous
Coloma Cànaves Bonet Cap d'estudis d'FP.
Mª Dolores Carmona PérezTutora.
Francisca Carrió GelabertTutora.
Francisca Coll Cañellas
Joana Aina Deyà Simonet
Susana Mª Fernández MartínezTutora.
Ramon Gayà BarcelóTutor.
Antònia Gayà Pascual
Francesca Gual Gual
Juan Martín Cánovas Tutor. Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació
José Luis Mercadal Vidal Tutor.
Margalida Mestre GayàTutora.
Francisco José Mullor Morata Tutor.Ex assesor tècnic en la Conselleria d'Educació
María de las Mercedes Oliver Marco Guanyadora de 2 premis del concurs "Emprender desde la escuela": premi nacional (2014) i 1r premi autonòmic (2015).
Mª Consuelo Ortega Díez Cap d'estudis adjunta d'FP.Ex directora de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
Antonio Pascual Galmés
Catalina Penyafort Andreu Tutora
Euclides Rendón Márquez Coordinador de la modalitat a distància.
Andreu Ros Homar Tutor.
Marina Ruiz de Villegas del Coso
Eugeni Xavier Segura Cabanellas
Mª Immaculada Serra CantallopsCoordinadora de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Margarita Servara CatanyCoordinadora del programa Erasmus+.
Josefina Uviña Navarro Tutora. Coordinadora de riscs laborals.
Ramón Vera Cos (substituit per Antònia Mª Febrer Lliteras)Tutor.
Mònica Vicens Márquez Cap del departament didàctic.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Mª Belén Álvarez CardonaTutora.
Mercè Blanch SanchísTutora.
Mª Antònia Soberats Sagreras Cap del departament diadàctic. Coordinadora ambiental. Representant en el consell escolar. Coordinadora del programa de reciclatge de llibres.Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Gaspar Bisbal BalsCap del departament didàctic.
Joana Mª Serra MiróResponsable de l'assignatura de Religió.
Yolanda Trigo YergaTutora.
Ana Mª Vidal MateuTutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Enriqueta Carbonell Alemany Cap del departament didàctic
Margalida Martí Pomar Coordinadora de tutors de Batxillerat.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Antonio Campoy CamposCap del departament didàctic.Ex entrenador professional de futbol i ex jugador del RCD Mallorca.
Gloria Ferrer CampsCoordinadora de coeducació.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Ángel Luis del Barco del Barco Coordinador de la pàgina web.Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Evelia Muñiz GutiérrezCap del departament didàctic.
Àngela Mª Martí Borràs Cap del subdepartament de llengües i cultura clàssiques.
Coordinadora de biblioteca. Coordinadora del programa Erasmus+.
 • PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
  Joana Mª Garí Rosselló Cap del departament didàctic.
  Mª del Rosario Llop Caragol
  Catalina Mª Perelló Capó
  Tomás Pérez Diego.
  Juan Riera Saavedra Cap d'estudis.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francisca Curient Juan Cap del departament didàctic. Coordinadora de Tutors d'ESO.
Jerònia Guardiola FiolTutora.
Inmaculada Oleza DezcallarTutora. Coordinadora de convivència.
Luis Francisco Rodríguez Muñoz
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Cifre Pascual
Francesca Company VicensTutora. Coordinadora de normalització lingüística.
Mª Puigserver JordàTutora. Cap del departament didàctic.
Margalida Rigo Pons Coordinadora d'activitatrs extraescolars.
Jaume Vich GarcíaTutor.
Mª Isabel Villalonga BertosTutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Andrea Abad Quesada
Salvador Alberola AndreuProfessor d'alemanyTraductor jurat d'alemany nomenat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors. Màster en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (expert en innovació docent i noves tecnologies).
Mª José Bennàssar OrdinasDirectoraTraductora i intèrpret jurada d'anglès nomenada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors
Mª José Corredera CarreñoCap del subdepartament d'alemany. Coordinadora de l'auxiliar de conversa (alemany).
Mª del Mar Cortès OliverTutora.
María Pilar Jaén Mercadal Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Mª Natalia Ribera LealCoordinadora de l'auxiliar de conversa (anglès).
Josefa Sanz Sanz
Mª Teresa Serna MonteroCoordinadora programa EOIES.
Joaquín Soler EsquerdoCap del departament didàctic. Tutor.
Rafael Vadell Mascaró
Mariano Velilla EstradaSecretariProfessor d'anglés d'Escoles Oficials d'Idiomes en excedència.
Sonia Vico Martínez
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Luis López PardoTutor. Representant en el consell escolar.
Damián José Martín Vidal Cap del departament didàctic.
Francisca Mª Taberner NogueraTutora
Antònia Tuduri Rubert Tutora.
Joan Carles Vila BarcelóTutor
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Rosendo Simon EsteveCap del subdepartament.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Joana Mª Alemany FontSuport a l'àrea de ciències.
Gregori Amengual PerellóOrientador. Cap del departament.
Maria Antich Bauzà Cap d'estudis adjunta. Representant en el consell escolar. Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
María R. Bordal García Pedagogia Terapèutica (PT).
Cristina Camacho BelenguerSuport a l'àrea de ciències.
Isabel Gamero TriayAtenció a la diversitat.
Ana Mª García FernándezPedagogia Terapèutica (PT).
Ángeles María Luján Sureda Tutora
Daniel Navío Salcedo Representant en el consell escolar. Àmbit pràctic.
Margalida Rubí AlósPedagogia Terapèutica (PT).
Francesca Vidal Llabrés Suport a l'àrea de llengües i ciències socials. Tutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Gabriel Calvó RigoTutor.
Alícia Pons MirallesCap del departament didàctic. Coordinadora del programa d'alerta escolar.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Genoveva AncerAuxiliar de conversa d'anglès. Horari complet a l'IES Ses Estacions
Laura SakaiAuxiliar de conversa d'alemany. Compartida amb el CC Madre Alberta.
Translate »