971 77 02 67 - 971 77 03 69

Llistat del Professorat

PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Adrover Coll Tutora
Miguel Amengual Pizarro
Jaume Anglada Benejam
Coloma Cànaves Bonet Cap d'estudis adjunta. Coordinadora del programa Erasmus+.
Mª Dolores Carmona PérezTutora
Francisca Carrió GelabertTutora
Susana Mª Fernández Martínez
Francesc Garcias Capellà
Antònia Gayà PascualTutora.
Francesca Gual Gual
Juan Martín Cánovas Tutor. Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació
José Luis Mercadal Vidal
Margalida Mestre GayàTutora.
Francisco José Mullor Morata Ex assesor tècnic en la Conselleria d'Educació
María de las Mercedes Oliver Marco Guanyadora de 2 premis del concurs "Emprender desde la escuela": premi nacional (2014) i 1r premi autonòmic (2015).
Mª Consuelo Ortega Díez Ex directora de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
Catalina Penyafort Andreu Tutora
Mª Dolores Peralta LópezCap del subdepartament d'economia.
María Pérez Soriano
Euclides Rendón Márquez Coordinador de la modalitat a distància. Coordinador de riscs laborals. Tutor.
Andreu Ros Homar
Eugeni Xavier Segura CabanellasTutor.
Mª Immaculada Serra CantallopsCoordinadora de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Àngels Serra Nebot
Margarita Servara Catany
Joan Josep Suau Moragues
Josefina Uviña Navarro Tutora
Ramón Vera Cos Tutor
Mònica Vicens Márquez Cap del departament didàctic. Coordinadora d'FCT
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Santiago José Hernández Pérez-Solorzano
Alicia Ramis BarquerosTutora.
Mª Antònia Soberats Sagreras Cap del departament diadàctic. Coordinadora ambiental. Representant en el consell escolar. Coordinadora del programa de reciclatge de llibres.Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Mª Antònia Barcelò FerragutTutora.
Gaspar Bisbal BalsCap del departament didàctic.
Antoni Mesquida JanerResponsable de l'assignatura de Religió.
Ana Mª Vidal MateuTutora
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Enriqueta Carbonell Alemany Cap del departament didàctic
Margalida Martí Pomar Tutora
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Antonio Campoy CamposCap del departament didàctic.Ex entrenador professional de futbol i ex jugador del RCD Mallorca.
Gloria Ferrer CampsTutora. Coordinadora de convivència.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Ángel Luis del Barco del Barco Coordinador de la pàgina web.Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Evelia Muñiz GutiérrezCap del departament didàctic.
Àngela Mª Martí Borràs Cap del subdepartament de llengües i cultura clàssiques.
Coordinadora de biblioteca. Coordinadora del programa Erasmus+.
  • PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
    Joana Mª Garí Rosselló Cap del departament didàctic. Coordinadora de programas internacionals.
    Juan Riera Saavedra Cap d'estudis. Àmbit científic-matemàtic.
    Tomás Pérez DiegoTutor.
    Juan Ramón Sánchez CuestaTutor.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francisca Curient Juan Tutora. Cap del departament didàctic.
Jerònia Guardiola FiolTutora.
Josep Joan March Morro
Inmaculada Oleza DezcallarTutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Francesca Maria Cifre Pascual Tutora.
Francesca Company VicensCap del departament didàctic.
Representant en el Consell Escolar. Tutora.
Margalida Rigo Pons Coordinadora d'activitatrs extraescolars.
Mª Puigserver JordàTutora. Coordinadora de normalització lingüística.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Jesús Andrés Crespo
Mª José Bennàssar OrdinasDirectoraTraductora i intèrpret jurada d'anglès.
Mª José Corredera CarreñoCap del subdepartament d'alemany. Coordinadora d'ensenyament en llengües estrangeres i d'auxiliars de conversa.
Marta Gallart García
María Pilar Jaén Mercadal Ex assessora tècnica de la Conselleria d'Educació.
Juana Mª Martínez Jiménez
Mª Natalia Ribera Leal
Josefa Sanz Sanz
Joaquín Soler EsquerdoCap del departament didàctic. Coordinador programa EOI-IES.
Núria Maria Teixidó Figueras
Rafael Vadell Mascaró
Mariano Velilla EstradaSecretariProfessor d'anglés d'Escoles Oficials d'Idiomes en excedència.
Sonia Vico Martínez
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Luis López PardoTutor
Damián José Martín Vidal Representant en el consell escolar.
Cap del departament didàctic.
Vicente Manuel Martínez TaconesTutor
Francisca Mª Taberner NogueraTutora
Antònia Tuduri Rubert Tutora.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Trinidad Solascasas SierraEx-professora del Conservatori de Música.
Leonor Vich MartorellCoordinadora de 1r cicle d'ESO. Cap del departament didàctic.
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Maria Antich Bauzà Cap d'estudis adjunta. Representant en el consell escolar. Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
María R. Bordal García Pedagogia Terapèutica (PT).
Víctor Caraballo MirallesÀmbit científico-matemàtic.
Isabel Gamero TriayAtenció a la diversitat.
Ángeles María Luján Sureda Tutora
Daniel Navío Salcedo Representant en el consell escolar. Àmbit pràctic.
Ana Belén Paniza RodríguezOrientadora. Cap del departament.
Francesca Vidal Llabrés Àmbit Sociolingüístic. Tutora
Catalina Vidal Thomàs Pedagogia Terapèutica (PT).
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Alícia Pons MirallesCap del departament didàctic.
Adrián Rodríguez Muñoz
PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Hannah Elysia ParhamAuxiliar de conversa d'anglès. Horari complet a l'IES Ses Estacions
Bianca LehnerAuxiliar de conversa d'alemany. Compartida amb l'IES Madina Mayurqa.
Translate »