971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Música

El Departament de Música de Ses Estacions és l’encarregat de programar i impartir totes les assignatures relacionades amb la Música que es fan al centre, a més d’organitzar certes activitats musicals que tenen lloc a l’institut al llarg del curs (habitualment concerts de música instrumental o vocal amb alumnes de l’institut). Està situat al tercer pis de l’edifici i consta de dues aules.

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Josep Sbert Casasayas Cap del departament didàctic Ex professor del Conservatori Superior de Música.
Guanyador del 1r premi d'un concurs literari en francès.
Leonor Vich Martorell Coordinadora de 1r cicle d'ESO.

Avaluació

Activitats

El grup de Cant Coral participa a concerts per a l’Institut al llarg del curs, així com també ho poden fer els cantants o instrumentistes individuals. També es va formar un grup de professors que estan interessats en el cant i la tècnica vocal.

Translate »