971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

HORARI DE SECRETARIA

DIA DE LA SETMANA HORARI D'OBERTURA NOTES
DILLUNS MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores
HORABAIXA: de 15:00 a 17:00 hores ATENCIÓ!: Els horabaixes oberta només durant el període de classes d'FP
DE DIMARTS A DIVENDRES MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores

SECRETARIA

Títols Oficials

ESO I FP BÀSICA (FPB)
Els Títols de Graduat en Educació Secundària (E.S.O.) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CICLES MITJÀ I SUPERIOR D’FP
És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic i tècnic superior. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir escrupolosament les instruccions rebudes.

Preguntes Freqüents

Com es sol·licita el títol?

Has de presentar l’imprés de sol·licitud de títols omplert i signat a la secretaria de l’institut amb el justificant de pagament de les taxes (información més abaix). Et donaran aquest imprés amb el butlletí de notes on consti que has estat proposat/da per al títol.

Quan puc anar a recollir el meu títol?

Els títols solen tardar a arribar al menys un any des de que acabes els teus estudis.

M’avisaran per telèfon o per correu quan arribi el meu títol?

Normalment no. Quan hagi passat més d’un any des de que acabares, consulta la secció “Diplomes custodiats a la secretaria de l’Institut” que trobaràs més abaix en aquesta mateixa pàgina per comprovar si ja ha arribat.

Abans de venir a cercar-lo, has de demant cita prèvia aquí.

Si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?

Pots autoritzar una altra persona mitjançant aquest model d’autoritzacions. S’ha de presentar fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

Si necessito el meu títol i encara no ha arribat, què puc fer?

Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del títol, però només fins que aquest arribi.

No vaig acabar els meus estudis. Em donaran algun document justificatiu dels estudis realitzats?

Sí. Qualsevol dia, en horari d’atenció al públic de Secretaria, pots demanar cita prèvia per sol·licitar un certificat d’estudis.

He abonat la taxa però no he imprès el model 046. Com ho puc recuperar?

En el cas de que no hagiu imprès el model 046, enllaç que us indiquem com podeu aconseguir còpia del model 046.

Diplomes custodiats a la secretaria de l'Institut

La secretaria del centre custodia els següents diplomes:

  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria: tots els títols dels alumnes que van titular fins al 2023 inclòs.
  • Títol de Batxiller dels alumnes de l’IES Ses Estacions (títols dels alumnes que van titular fins al 2023 inclòs) i del Col·legi San Cayetano de Palma (títols dels alumnes que van titular fins al 2023 inclòs).
  • Títols d’FP Bàsica, de Tècnic i de Tècnic Superior: tots els títols dels alumnes que van titular fins al juny de 2023 inclòs.
  • Certificats de Professionalitat dels alumnes de PQPI: alumnes de l’IES Ses Estacions i de l’Associació Aula Cultural de Palma que els han sol·licitat fins al 2014 inclòs.

Les persones interessades han de passar-hi a recollir el diploma corresponent en horari d’oficina.

Pagament de Taxes

Pagaments de taxes a la Comunitat Autònoma:

Taxa per a l’expedició del títol de Batxiller:

Taxa per a l’expedició del títols de Formació professional:

Taxa per a la reexpedició de qualsevol títol oficial:

Matrícula a la Prova d'Accés a la Universitat (UIB)

Translate »