971 77 02 67 - 971 77 03 69

HORARI DE SECRETARIA

DIA DE LA SETMANA HORARI D'OBERTURA NOTES
DILLUNS MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores
HORABAIXA: de 15:00 a 17:00 hores ATENCIÓ!: Els horabaixes oberta només durant el període de classes d'FP
DE DIMARTS A DIVENDRES MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores

SECRETARIA

Títols Oficials

ESO I FP BÀSICA (FPB)
Els Títols de Graduat en Educació Secundària (E.S.O.) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CILES MITJÀ I SUPERIOR D’FP
És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic i tècnic superior. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir escrupolosament les instruccions rebudes.

Preguntes Freqüents

Com es sol·licita el Títol?
Has de presentar l’imprés de sol·licitud de títols omplert i signat a la secretaria de l’institut amb el justificant de pagament de les taxes (información més abaix). Et donaran aquest imprés amb el butlletí de notes on consti que has estat proposat/da per al Títol.

Quan puc anar a recollir el meu Títol?
Els Títols solen tardar a arribar uns dos o tres anys des de que acabes els teus estudis.

M’avisaran per telèfon o per correu quan arribi el meu Títol?
No. Quan hagin passat uns dos o tres anys des de que acabares, apropa’t a l’Institut a recollir el Títol. En aquesta mateixa pàgina t’informem dels darrers títols arribats a la secció de Diplomes custodiats a la secretaria de l’Institut.

Si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?
Pots autoritzar una altra persona mitjançant aquest model d’autoritzacions. S’ha de presentar fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?
Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del Títol.

No vaig acabar els meus estudis. Em donaran algun document justificatiu dels estudis realitzats?
Sí. Qualsevol dia, en horari d’atenció al públic de Secretaria pots venir a sol·licitar un certificat d’estudis.

Diplomes custodiats a la secretaria de l'Institut

La secretaria del centre custodia els següents diplomes:

  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria: alumnes que han titulat fins al 2018 inclòs.
  • Títol de Batxiller dels alumnes de l’IES Ses Estacions (títols dels alumnes que han titulat fins al 2018 inclòs) i del Col·legi San Cayetano de Palma (títols dels alumnes que han titulat fins al 2018 inclòs).
  • Títols d’FP Bàsica, de Tècnic i de Tècnic Superior: títols dels alumnes que han titulat fins al desembre 2018 inclòs.
  • Certificats de Professionalitat dels alumnes de PQPI: alumnes de l’IES Ses Estacions i de l’Associació Aula Cultural de Palma que els han sol·licitat fins al 2014 inclòs.

Les persones interessades han de passar-hi a recollir el diploma corresponent en horari d’oficina.

Pagament de Taxes

Matrícula a la Prova d'Accés a la Universitat (UIB)

Translate »