971 77 02 67 - 971 77 03 69

Reactivam l'associació de mares i pares (AMIPA)

Benvolgudes famílies,

Sóc Gloria Ferrer Camps, professora d’educació física i coordinadora del nou projecte de dinamització de la comunitat educativa de l’IES, que pretén impulsar  i facilitar el treball en equip de la nostra comunitat educativa (famílies, docents, alumnat i personal d’administració i serveis).

A pesar de les dificultats d’aquest curs, no volem perdre l’oportunitat de relacionar-nos de la manera més cordial possible, establint contactes i connexions entre nosaltres, ja que la feina en xarxa i en comunitat serà molt més profitosa per tots.

La participació de les famílies com a col·lectiu organitzat en l’educació de les vostres filles i fills és clau per la millora de la seva educació. Per això volem activar l’Associació de famílies del nostre IES.

Per iniciar aquest procés, necessitam pares i mares voluntàries i compromeses que vulguin formar part de l’equip impulsor o líder de l’associació de famílies. Al llarg d’aquest curs, l’equip líder rebrà una formació específica i l’acompanyament per part de la coordinadora del projecte de dinamització amb la col·laboració de FAPA Mallorca (federació d’associacions de famílies d’alumnes de Mallorca), pel creixement i sostenibilitat de l’associació de famílies del centre.

Animau-vos !!!

SI VOLEU FORMAR PART DEL GRUP IMPULSOR, ENVIA UN EMAIL AMB EL NOM, COGNOMS,TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Gloria Ferrer Camps.

gferrer@iessesestacions.es

Queridas familias,

Soy Gloria Ferrer Camps, profesora de educación física y coordinadora del nuevo proyecto de dinamización de la comunidad educativa del IES, que pretende impulsar y facilitar el trabajo en equipo de nuestra comunidad educativa (familias, docentes, alumnado y personal de administración y servicios).

A pesar de las dificultades de este curso, no queremos perder la oportunidad de relacionarnos de la manera más cordial posible, estableciendo contactos y conexiones entre nosotros, ya que el trabajo en red y en comunidad será mucho más provechoso para todos.

La participación de las familias como colectivo organizado en la educación de vuestras hijas e hijos es clave para la mejora de su educación. Por eso queremos activar la Asociación de familias de nuestro IES.

Para iniciar este proceso, necesitamos padres y madres voluntarias y comprometidas que quieran formar parte del equipo impulsor o líder de la asociación de familias. A lo largo de este curso, el equipo líder recibirá una formación específica y el acompañamiento por parte de la coordinadora del proyecto de dinamización con la colaboración de FAPA Mallorca (federación de asociaciones de familias de alumnos de Mallorca ), para favorecer el crecimiento y sostenibilidad de la asociación de familias del centro.

¡¡¡Animaos!!!

SI QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO IMPULSOR, ENVÍA UN EMAIL CON TU NOMBRE, APELLIDOS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO y nos pondremos en contacto contigo.

Gloria Ferrer Camps.

gferrer@iessesestacions.es

Vols formar part d'AMIPA?

Col·laborar amb AMIPA sempre té avantatges. Anima’t!

Activitats AMIPA

Translate »
Scroll Up