971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Matemàtiques

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
José Luis Bastante Benito
Luis López Pardo Representant en el consell escolar.
Juan Morey Jaume
Adrián Rodríguez Muñoz
Francisca Mª Taberner Noguera Cap del departament didàctic.
Antònia Tuduri Rubert

Avaluació

Enllaç al document.

ASSIGNATURES PENDENTS:

Col·lecció d’activitats perquè els alumnes que tenen pendent de cursos anteriors alguna de les assignatures que imparteix el Departament de Matemàtiques es puguin preparar l’examen de pendents, on seran avaluats dels continguts mínims impartits el curs anterior de l’assignatura corresponent:

Translate »