971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Matemàtiques

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Luis Ángel Albillos Benito
José Luis Bastante Benito
Luis López Pardo Representant en el consell escolar.
Cap d'estudis adjunt.
Juan Morey Jaume Cap del departament didàctic.
Francisca Mª Taberner Noguera Cap d'estudis.
Antònia Tuduri Rubert
Alzbeta Viskupicova Tothova

Avaluació

Enllaç al document.

ASSIGNATURES PENDENTS:

Col·lecció d’activitats perquè els alumnes que tenen pendent de cursos anteriors alguna de les assignatures que imparteix el Departament de Matemàtiques es puguin preparar l’examen de pendents, on seran avaluats dels continguts mínims impartits el curs anterior de l’assignatura corresponent:

Translate »