971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Matemàtiques

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Ana Fernández Domínguez Tutora
Luís López Pardo
Damián Martín Vidal Representant en el consell escolar. Tutor.
Coordinador de l'aula virtual.
Susana Romero Santos
Antònia Tuduri Rubert Tutora. Cap del departament didàctic.

Avaluació

Enllaç al document.

ASSIGNATURES PENDENTS:

Col·lecció d’activitats perquè els alumnes que tenen pendent de cursos anteriors alguna de les assignatures que imparteix el Departament de Matemàtiques es puguin preparar l’examen de pendents, on seran avaluats dels continguts mínims impartits el curs anterior de l’assignatura corresponent:

Activitats

Translate »