971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Matemàtiques

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Luis López Pardo Tutor. Representant en el consell escolar.
Damián José Martín Vidal Cap del departament didàctic.
Francisca Mª Taberner Noguera Tutora
Antònia Tuduri Rubert Tutora.
Joan Carles Vila Barceló Tutor

Avaluació

Enllaç al document.

ASSIGNATURES PENDENTS:

Col·lecció d’activitats perquè els alumnes que tenen pendent de cursos anteriors alguna de les assignatures que imparteix el Departament de Matemàtiques es puguin preparar l’examen de pendents, on seran avaluats dels continguts mínims impartits el curs anterior de l’assignatura corresponent:

Translate »