971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Departament de Matemàtiques

Professorat

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Marina Calahorro García
Luis López Pardo Cap d'estudis adjunt.
Marcelino Martín Acosta
Joan Morey Jaume Cap del departament didàctic.
Francisca Mª Taberner Noguera Cap d'estudis.
Antònia Tuduri Rubert
Alzbeta Viskupicova Tothova

Avaluació

Enllaç al document.

ASSIGNATURES PENDENTS:

Col·lecció d’activitats perquè els alumnes que tenen pendent de cursos anteriors alguna de les assignatures que imparteix el Departament de Matemàtiques es puguin preparar l’examen de pendents, on seran avaluats dels continguts mínims impartits el curs anterior de l’assignatura corresponent:

NOTA: tot i que la data dels documents es refereix a un curs passsat, els exercicis són plenament vàlids.

Translate »