971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Accés al GestIB (pares, mares i alumnes majors d'edat)

La nostra intenció és facilitar la comunicació entre les famílies i l’Institut. Per això posam a la disposició de pares, mares, tutors legals i alumnes majors d’edat l’accés a l’aplicació GestIB de la Conselleria d’Educació.

La mateixa informació serveix per a les claus per entrar a la Plataforma a Distància de les Illes Balears i, per als alumnes majors d’edat, a l’aula virtual de l’Institut.

Instruccions

Utilitat de l'aplicació "GestIB per a famílies"

Mitjançant aquesta aplicació podran tenir accés a un munter d’informacions, com ara:

 • El calendari de l’Institut
 • La relació de llibres de text
 • L’horari escolar
 • Les faltes d’assistència i les sancions disciplinàries. També es podrà sol·licitar que es justifiquin les faltes d’assistència.
 • Els butlletins de qualificacions
 • Un plànol amb la situació del centre
 • Les dades de la matrícula
 • L’estat de les sol·licituds d’escolarització
 • Les notificacions que l’Institut ha enviat via SMS o email.

A més, aquells usuaris que tenguin circulars, missatges, faltes d’assistència, etc. pendents de consultar rebran un correu electrònic avisant-los d’aquesta circumstància.

Per poder accedir a aquesta aplicació serà necessari disposar d’un compte d’usuari CAIB facilitat pel secretari de l’Institut. Si vostè crec que ha menester d’aquestes claus, per favor llegeixi les informacions que hi segueixen abans de posar-se en contacte amb el secretari per concertar una cita.

Informació sobre les claus per entrar a l'aplicació GestIB, la Plataforma a distància i l'aula virtual (famílies i alumnes majors d'edat)

ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ.

INCIDÈNCIES:

 1. QUÈ FER EN CAS D’INCIDÈNCIA: seguir aquestes instruccions.
 2. Si, després d’haver seguit totes aquestes passes i haver consultat tots els manuals, encara hi ha problemes per accedir a la plataforma a distància o al GestIB, ha d’enviar un correu electrònic a l’Institut (iessesestacions@educaib.eu) donant aquestes dades:
  1. Nom complet amb els 2 llinatges.
  2. Foto del seu document d’identitat (DNI/NIE/Passaport).
  3. Cicle o cicles en què està matriculat.
  4. Confirmar que ha llegit la informació continguda en aquesta página.
  5. Explicar amb claredat i detalls la natura del problema, a ser posible amb captures de pantalla on es puguin llegir els missatges d’error rebuts.

Vols formar part d'AMIPA?

Col·laborar amb AMIPA sempre té avantatges. Anima’t!

Translate »