971 77 02 67 - 971 77 03 69

Accés al GestIB (pares, mares i alumnes majors d'edat)

La nostra intenció és facilitar la comunicació entre les famílies i l’Institut. Per això posam a la disposició de pares, mares, tutors legals i alumnes majors d’edat l’accés a l’aplicació GestIB de la Conselleria d’Educació.

La mateixa informació serveix per a les claus per entrar a la Plataforma a Distància de les Illes Balears.

Utilitat de l'aplicació "GestIB per a famílies"

Mitjançant aquesta aplicació podran tenir accés a un munter d’informacions, com ara:

 • El calendari de l’Institut
 • La relació de llibres de text
 • L’horari escolar
 • Les faltes d’assistència i les sancions disciplinàries. També es podrà sol·licitar que es justifiquin les faltes d’assistència.
 • Els butlletins de qualificacions
 • Un plànol amb la situació del centre
 • Les dades de la matrícula
 • L’estat de les sol·licituds d’escolarització
 • Les notificacions que l’Institut ha enviat via SMS o email.

A més, aquells usuaris que tenguin circulars, missatges, faltes d’assistència, etc. pendents de consultar rebran un correu electrònic avisant-los d’aquesta circumstància.

Per poder accedir a aquesta aplicació serà necessari disposar d’un compte d’usuari CAIB facilitat pel secretari de l’Institut. Si vostè crec que ha menester d’aquestes claus, per favor llegeixi les informacions que hi segueixen abans de posar-se en contacte amb el secretari per concertar una cita.

Informació sobre les claus per entrar a l'aplicació GestIB (famílies i alumnes majors d'edat) i a la Plataforma a distància

FUNCIONAMENT DE LES CLAUS D’ACCÉS:

 1. Els comptes d’usuari CAIB es componen d’un nom d’usuari i d’una contrasenya.
 2. El nom d’usuari CAIB és únic per a cada persona i vàlid per tota la vida. Només es pot tenir un sol nom d’usuari CAIB d’entre els formats següents:
 3. FORMATS DEL NOM D’USUARI CAIB:
  • x minúscula seguida del DNI sense la lletra final (ex.: x12345678): normalment correspon a professorat del sistema educatiu de les Illes Balears.
  • u minúscula seguida de 6 números (ex.: u123456): normalment correspon a funcionaris generals del Govern de les Illes Balears.
  • e minúscula seguida del NIF (DNI o NIE) amb la lletra final i/o inicial en minúscula (ex.: e12345678z; ey1234567z): normalment correspon a:
   • pares, mares o tutors d’alumnes del sistema educatiu de les Illes Balears;
   • alumnes majors d’edat.
 4. Els codis d’usuari que comencen amb la lletra z seguida de 5 números (ex.: z12345) corresponen a alumnes menors d’edat, però no són noms d’usuari CAIB: permeten entrar a les aules virtuals del centres educatius i a la plataforma a distància, però no al GestIB. Això significa que una persona podria tenir 1 codi d’usuari d’alumne a més d’1 nom s’usuari CAIB.
 5. Cada vegada que es genera un nom d’usuari, es genera també una contrasenya nova.
 6. Cada vegada que es genera una contrasenya nova, queda automàticament invalidada l’anterior.
 7. Normalment, les contrasenyes caduquen després d’un any d’haver estat canviades.

ACCÉS A LES APLICACIONS PER A FAMÍLIES I ALUMNES MAJORS D’EDAT: Tot l’alumnat matriculat a distància rebrà un correu electrònic amb les claus d’accés.

 1. Les persones noves en el sistema rebran tant el nom d’usuari com la contrasenya, que hauran de canviar i durarà un any.
 2. Les persones que ja disposen de nom d’usuari rebrà un correu amb un recordatori d’aquest nom. Per obtenir una contrasenya nova ha de llegir el punt 3.
 3. Un tutor legal que té fills matriculats en diferents centres ha d’emprar els darrers codis que li hagin enviat. No ha d’emprar codis diferents per a cada centre.
 4. Un alumne matriculat en 2 cicles a distància en instituts diferents ha d’emprar els darrers codis que li hagin enviat. No ha d’emprar codis diferents per a cada centre.
 5. Per canviar la contrasenya o si l’ha oblidada:
  • Els majors d’edat (codi d’usuari e+DNI): es fa a través de l’apartat Alumnat/Famílies de la pàgina https://www3.caib.es/xestib/.
  • L’alumnat menor d’edat (codi d’usuari z+5 números): ha de demanar-la enviant un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu indicant el nom complet i el cicle en què està matriculat.
  • Manual explicatiu amb captures de pantalla.
 6. En cas d’un altre problema d’accés a la plataforma, s’ha de llegir la secció “Problemes amb l’accés” que es troba a la pàgina https://www3.caib.es/xestib/.

INCIDÈNCIES:

 1. QUÈ FER EN CAS D’INCIDÈNCIA: seguir aquestes instruccions.
  Tot i que en aquest manual es parla només de famílies i pares d’alumnes, la informació que conté és vàlida també per als alumnes majors d’edat que han d’accedir tant a l’aula virtual del centre com a la plataforma a distància.
 2. Si, després d’haver seguit totes aquestes passes i haver consultat tots els manuals, encara hi ha problemes per accedir a la plataforma, ha d’enviar un correu electrònic a l’Institut (iessesestacions@educaib.eu) donant aquestes dades:
  1. Nom complet amb els 2 llinatges.
  2. DNI o NIE.
  3. Cicle o cicles en què està matriculat.
  4. Confirmar que ha llegit la informació continguda en aquesta página.
  5. Explicar amb claredat i detalls la natura del problema, a ser posible amb captures de pantalla on es puguin llegir els missatges d’error rebuts.

Vols formar part d'AMIPA?

Col·laborar amb AMIPA sempre té avantatges. Pijtau aquí per descarregar l’imprès d’inscripció a l’Associació. Anima´t!

Translate »