971 77 02 67 - 971 77 03 69

Accés al GestIB (pares, mares i alumnes majors d'edat)

La nostra intenció és facilitar la comunicació entre les famílies i l’Institut. Per això posam a la disposició de pares, mares, tutors legals i alumnes majors d’edat l’accés a l’aplicació GestIB de la Conselleria d’Educació.

La mateixa informació serveix per a les claus per entrar a la Plataforma a Distància de les Illes Balears.

Utilitat de l'aplicació "GestIB per a famílies"

Mitjançant aquesta aplicació podran tenir accés a un munter d’informacions, com ara:

 • El calendari de l’Institut
 • La relació de llibres de text
 • L’horari escolar
 • Les faltes d’assistència i les sancions disciplinàries. També es podrà sol·licitar que es justifiquin les faltes d’assistència.
 • Els butlletins de qualificacions
 • Un plànol amb la situació del centre
 • Les dades de la matrícula
 • L’estat de les sol·licituds d’escolarització
 • Les notificacions que l’Institut ha enviat via SMS o email.

A més, aquells usuaris que tenguin circulars, missatges, faltes d’assistència, etc. pendents de consultar rebran un correu electrònic avisant-los d’aquesta circumstància.

Per poder accedir a aquesta aplicació serà necessari disposar d’un compte d’usuari CAIB facilitat pel secretari de l’Institut. Si vostè crec que ha menester d’aquestes claus, per favor llegeixi les informacions que hi segueixen abans de posar-se en contacte amb el secretari per concertar una cita.

Informació sobre les claus per entrar a l'aplicació GestIB (famílies i alumnes majors d'edat) i a la Plataforma a distància

FUNCIONAMENT DE LES CLAUS D’ACCÉS:

 1. Els comptes d’usuari CAIB es componen d’un nom d’usuari i d’una contrasenya.
 2. El nom d’usuari CAIB és únic per a cada persona i vàlid per tota la vida. Només es pot tenir un sol nom d’usuari CAIB d’entre els formats següents:
 3. FORMATS DEL NOM D’USUARI CAIB:
  • x minúscula seguida del DNI sense la lletra final (ex.: x12345678): normalment correspon a professorat del sistema educatiu de les Illes Balears.
  • u minúscula seguida de 6 números (ex.: u123456): normalment correspon a funcionaris generals del Govern de les Illes Balears.
  • e minúscula seguida del NIF (DNI o NIE) amb la lletra final i/o inicial en minúscula (ex.: e12345678z; ey1234567z): normalment correspon a:
   • pares, mares o tutors d’alumnes del sistema educatiu de les Illes Balears;
   • alumnes majors d’edat.
 4. Els codis d’usuari que comencen amb la lletra z seguida de 5 números (ex.: z12345) corresponen a alumnes menors d’edat, però no són noms d’usuari CAIB: permeten entrar a les aules virtuals del centres educatius i a la plataforma a distància, però no al GestIB. Això significa que una persona podria tenir 1 codi d’usuari d’alumne a més d’1 nom s’usuari CAIB.
 5. Cada vegada que es genera un nom d’usuari, es genera també una contrasenya nova.
 6. Cada vegada que es genera una contrasenya nova, queda automàticament invalidada l’anterior.
 7. Normalment, les contrasenyes caduquen després d’un any d’haver estat canviades.

ACCÉS A LES APLICACIONS PER A FAMÍLIES I ALUMNES MAJORS D’EDAT:

 1. Per tant, les persones que ja disposen d’un nom d’usuari CAIB, sense importar qui ho hagi creat ni per quin motiu, disposen també d’una contrasenya i no n’han de menester d’altres. Alguns exemples:
  • Un pare o una mare funcionaris de qualsevol conselleria del Govern de les Illes Balears.
  • Un pare o una mare que tenen fills escolaritzats en més d’un centre educatiu: les claus que dóna un centre serveixen per a tots els seus fills; no han menester d’una clau diferent per a cada fill o cada centre.
 2. Són aquestes les claus que han d’emprar per entrar a l’aplicació GestIB i no n’han de demanar d’altres.
 3. Les persones noves en el sistema són aquells que no tenen ni han tingut mai cap format de nom d’usuari CAIB.
 4. Només aquestes persones s’han de posar en contacte amb el secretari de l’Institut per obtenir noves claus.

INCIDÈNCIES:

 1. En cas de tenir alguna dificultat amb els codis, per favor llegiu aquest manual d’instruccions.

Vols formar part d'AMIPA?

Col·laborar amb AMIPA sempre té avantatges. Pijtau aquí per descarregar l’imprès d’inscripció a l’Associació. Anima´t!

Translate »