971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

La Biblioteca

Comissions

“What an astonishing thing a book is. It’s a flat object made from a tree with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it and you’re inside the mind of another person, maybe somebody dead for thousands of years. Across the millennia, an author is speaking clearly and silently inside your head, directly to you. Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic.”

[Carl Sagan, Cosmos, Part 11: The Persistence of Memory (1980)]

 

“Quina cosa més sorprenent és un llibre. És un objecte pla, fet d’un arbre, amb parts flexibles en què estan impresos munts de curiosos gargots. Però, quan es comença a llegir, s’entra en la ment d’una altra persona; potser d’algú que ha mort fa milers d’anys. A través dels segles, un autor parla clarament i silenciosament dirigint-se a nosaltres i entrant en la nostra ment. L’escriptura és, potser, el més gran dels invents humans ja que uneix a persones que no es coneixen entre si i a ciutadans d’èpoques llunyanes. Els llibres trenquen la cadena del temps. Un llibre és la prova que els homes són capaços de fer màgia.”

La nostra BIBLIOTECA és el teu espai per a la lectura i l’estudi.

El seu catàleg es va enriquint per oferir-te el que més t’agradi.

Per ajudar-te en els teus estudis, et proporciona material de les diferents assignatures i t’orienta en el seu ús.

T’ofereix l’ambient idoni per fer més fàcil la teva tasca.

La nostra AULA DE LECTURA és un espai especialment dissenyat per a la lectura individual o en grup.

HORARI DE LA BIBLIOTECA

De dilluns a divendres

Matí: de 10:10 a 14:20

Horabaixa: de 14:55 a 20:25

COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA

Maria José Bennàssar

Les seves tasques pedagògiques són:

 • orientar en l’ús del fons bibliogràfic
 • aconsellar en la selecció de lectures
 • adquirir nous materials, catalogar-los i posar-los a disposició dels usuaris
 • controlar el préstec
 • fomentar la lectura entre els alumnes
 • gestionar els espais de la biblioteca i l’aula de lectura
 • participar en totes les activitats que tenguin a veure amb el món dels llibres

ACCÉS AL CATÀLEG

Hi podràs accedir des de qualsevol ordinador

Accés al catàleg

FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA

Segueix-nos a Facebook.

Seguir

Informació sobre el funcionament de la Biblioteca

Normes de comportament

 1.  S’ha de guardar silenci.
 2.  S’ha de respectar l’estudi dels altres.
 3.  S’ha de respectar el material de la Biblioteca.Qualsevol desperfecte ha de ser comunicat al professor de guàrdia. En cas contrari el responsable serà el darrer usuari.
 4.  No es permet menjar, beure ni utilitzar-hi mòbils.
 5.  No es permet jugar a cartes i d’altres jocs.
 6.  Els ordinadors només es poden fer servir per tasques pedagògiques i en cap cas per jugar o entrar a xarxes socials.
 7.  Els llibres, les revistes i altres materials de consulta s’han de deixar al seu lloc una vegada utilitzats.
 8.  No es pot treure cap llibre sense autorització dels professors encarregats.
 9.  S’hi han de deixar les cadires ben col·locades i les taules netes.
 10.  En cas de dubte, l’alumnat s’ha d’adreçar a la bibliotecària o al professor de guàrdia de biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca vetlarà pel compliment d’aquestes normes.

Mesures de contingència de la biblioteca

 • Sempre que hi hagi usuaris a la biblioteca ha d’estar encès  el purificador d’aire .
 • Quan el  mesurador de CO2 estigui carregat, s’ha de colocar a la zona central de la biblioteca o on hi hagi més concentració d’usuaris.
 • El professorat de guàrdia haurà d’assegurar-se que tots els usuaris s’hi inscriguin al quadern de registre.
 • Tots els usuaris d’aquest espai han de rentar-se les mans amb hidrogel a l’entrada i a la sortida. És obligatori fer ús de mascareta
 • Abans de sortir, s’ha de netejar la taula ocupada.
 • No es poden moure cadires ni taules de lloc. Ja estan col·locades per a mantenir les distàncies adequades. Tampoc es poden afegir més cadires.
 • L’aforament de la biblioteca està calculat perquè hi tenguin cabuda totes les persones assegudes i només un usuari més dret davant la taula del professor de guàrdia.

Préstec de llibres

 1. Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, revistes, etc.
 2. El termini per retornar els préstecs és de 15 dies, prorrogables 7 dies més. No es podrà prorrogar el préstec de llibres de lectura obligatòria.
 3. Quan es dugui a terme un préstec, l’usuari rebrà un resguard que haurà de tornar en el moment de la devolució del llibre.
 4. L’usuari respondrà per la pèrdua o el deteriorament dels llibres prestats.
 5. El control del préstec de llibres serà responsabilitat de la coordinadora de la biblioteca.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.

 

FORMULARI PER AL PRÉSTEC DE LLIBRES

Llibres gratuïts

1000 llibres de domini públic en PDF o EPUB per llegir quan vulguis.

Increïble! Accedeix a una impressionant biblioteca de més de 1000 llibres  de domini públic amb obres clàssiques de literatura i filosofia que no estan subjectes als drets d’autor:

Translate »