971 77 02 67 - 971 77 03 69

La Biblioteca

La nostra BIBLIOTECA és el teu espai per a la lectura i l’estudi.

El seu catàleg es va enriquint per oferir-te el que més t’agradi.

Per ajudar-te en els teus estudis, et proporciona material de les diferents assignatures i t’orienta en el seu ús.

T’ofereix l’ambient idoni per fer més fàcil la teva tasca.

La nostra AULA DE LECTURA és un espai especialment dissenyat per a la lectura individual o en grup.

HORARI DE LA BIBLIOTECA

Dilluns, dimecres, dijous i divendres

De 10:45 a 20:40

Dimarts

De 10:45 a 19,45

COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA

Àngela Martí Borràs

Les seves tasques pedagògiques són:

 • orientar en l’ús del fons bibliogràfic
 • aconsellar en la selecció de lectures
 • adquirir nous materials, catalogar-los i posar-los a disposició dels usuaris
 • controlar el préstec
 • fomentar la lectura entre els alumnes
 • gestionar els espais de la biblioteca i l’aula de lectura
 • participar en totes les activitats que tenguin a veure amb el món dels llibres

ACCÉS AL CATÀLEG

Hi podràs accedir des de qualsevol ordinador

Accés al catàleg

BLOG DE LA BIBLIOTECA

FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA

Segueix-nos a Facebook.

Seguir

Informació sobre el funcionament de la Biblioteca

Membres de la Comissió de Biblioteca

Professorat Departament
Maria José Bennàssar Directora / Llengües estrangeres
Enriqueta Carbonell Educació Plàstica i Visual
Xesca Cifre Llengua Catalana
María José Corredera Llengües estrangeres
Xesca Curient Llengua Castellana
Joana Mª Garí Física i Química

Normes de comportament

 1. S’ha de guardar silenci .
 2. S’ha de respectar l’estudi dels altres.
 3. S’ha de respectar el material de la biblioteca. Qualsevol desperfecte ha de ser comunicat al professor de guàrdia. En cas contrari, el responsable serà el darrer usuari.
 4. No es permet menjar, beure ni utilitzar mòbils.
 5. No es permet jugar a cartes i d’altres jocs.
 6. Els ordinadors només es poden fer servir per a tasques pedagògiques i en cap cas per jugar o entrar a xarxes socials.
 7. El professor o professora de guàrdia proporcionarà a l’alumnat el material que sol·liciti; aquest material serà retornat al professor en acabar la sessió d’estudi.
 8. L’usuari respondrà per la pèrdua o el deteriorament del material utilitzat.
 9. No es pot treure cap llibre sense passar pel tràmit de préstec (vegeu Préstec de llibres).
 10. S’han de deixar les cadires ben col·locades i les taules netes.
 11. En cas de dubte, l’alumnat s’ha d’adreçar a la bibliotecària o al professor de guàrdia de biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca vetlarà pel compliment d’aquestes normes.

Préstec de Llibres

 1. Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, revistes, etc.
 2. El termini per retornar els préstecs és de 15 dies, prorrogables 7 dies més. No es podrà prorrogar el préstec de llibres de lectura obligatòria.
 3. Quan es dugui a terme un préstec, l’usuari rebrà un resguard que haurà de tornar en el moment de la devolució del llibre.
 4. L’usuari respondrà per la pèrdua o el deteriorament dels llibres prestats.
 5. El control del préstec de llibres serà responsabilitat de la coordinadora de la biblioteca.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.

Activitats de la Biblioteca

Translate »