971 77 02 67 - 971 77 03 69

Procés d'adscripció i d'admissió d'alumnes (per al curs 2020-2021)

Informació general d'adscripció i admissió

Vies per poder sol·licitar plaça a l’IES Ses Estacions

  1. PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: Només per a alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (Son Canals, Escola Graduada, Santa Isabel i Jafudà Cresques) que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.
  2. PROCÉS D’ADMISSIÓ: Tota la resta de casos. Les modalitats dual i a distància d’FP tenen processos d’admissió específics.

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Instruccions per al proper procés d'escolarització

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19 i per evitar aglomeracions i cues als centres es demana a tota la població que ha de fer el tràmit d’admissió que tengui donada d’alta l’autenticació CL@AVE o bé estigui donat d’alta al GESTIB.

Trobareu el manual per registrar-se al Cl@ve i recuperar la contrassenya del Gestib aquí.

Per aquest motiu, s’ha actualitzat la web d’escolarització de la qual us deixam els enllaços:

  • Servei d’escolarització: clicau aquí. 

Properament s’informarà dels sistemes de suport que s’hauran d’articular per les famílies que no tinguin mitjans informàtics.

Altres informacions

Aquí tens un RESUM GENERAL dels dos processos per a tots els estudis que oferim:

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ A 1r ESO

Informació adscripció 1r ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Informació admissió ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A BATXILLERAT

Informació admissió batxillerat aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL

Informació admissió FP presencial aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP A DISTÀNCIA

Informació admissió FP a distància aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP DUAL

Informació admissió FP dual aquí

Llistes d'admesos i exclosos

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar la correcció de la baremació, no per comprovar el centre assignat. Aquest es comprova només a les llistes definitives.

Llistes ESO i Batxillerat

Les famílies poden consultar el resultat al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Com que contenen informació confidencial, les llistes d’ESO i batxillerat del procés d’escolarització no es poden publicar a aquesta web amb nom o DNI, sinó només amb el codi de la sol·licitud (Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

A més, l’Administració ha de respectar la voluntat dels alumnes o dels seus representants legals que han declarat expressament la seva negativa a què la sol·licitud pugui ser consultada a través d’Internet.

A causa de la pandèmia de COVID-19, tampoc no es poden consultar personalment al tauler d’anuncis de l’Institut, per tal d’evitar aglomeracions.

Llistes cicles formatius d'FP

Qui no conegui la clau de la seva sol·licitud, pot consultar el resultat de la llista provisional aquí: escolaritzacio.caib.es

Reclamacions a les llistes

Tot i que qualsevol interessat té dret a reclamar el que consideri oportú, només té sentit reclamar aquests tres conceptes:

  • les errades a les dades posades,
  • les errades a les baremacions fetes, o
  • esmenar els motius d’exclusió.

No té sentit reclamar per no haver estat admès o perquè hi ha altres persones que han entrat amb menys punts (això és normal i depèn de factors tan variats com la via d’accés, els mòduls triats, grau de discapacitat, esportistes d’alt nivell, tipologia d’alumnat, edat, etc., informacions que moltes vegades no poden sortir a les llistes perquè són dades de caràcter personal, però que es tenen en compte en aplicació de la normativa vigent).

Translate »