971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Procés d'adscripció i d'admissió d'alumnes (per al curs 2021-2022)

Informació sobre les llistes d’admesos i exclosos al final d’aquesta pàgina.

 

Vies per poder sol·licitar plaça a l’IES Ses Estacions

 1. PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: Només per a alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (Son Canals, Escola Graduada, Santa Isabel i Jafudà Cresques) que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.
 2. PROCÉS D’ADMISSIÓ: Tota la resta de casos. Les modalitats dual i a distància d’FP tenen processos d’admissió específics.

 

OFERTA EDUCATIVA

Informació específica

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Instruccions per al procés d'escolarització

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19 i per evitar aglomeracions i cues als centres es demana a tota la població que ha de fer el tràmit d’admissió que tengui donada d’alta l’autenticació CL@AVE o bé estigui donat d’alta al GESTIB:

PROCEDIMENT:
 • TRÀMIT ONLINE: La sol·licitud de plaça escolar s’ha de fer obligatòriament online.
  1. TRÀMIT AUTENTICAT: Les persones que tenen certificat electrònic (eDNI, Cl@ve, usuari GestIB, usuari CAIB) han de fer un tràmit online autenticat aquí. Si no han de presentar cap documentació, no cal que venguin a l’institut.
  2. TRÀMIT ANÒNIM: Les persones que no tenen certificat electrònic però sí tenen DNI/NIE han de fer un tràmit online no autenticat aquí. Una vegada feta la sol·licitud, l’han d’imprimir i signar i han de sol·licitar cita prèvia aquí per venir a dur-la i identificar-se tots dos progenitors o dur una autorització signada per l’altre progenitor.
 • TRÀMIT EN PAPER (vàlid només per a ESO i batxillerat): Només les persones amb passaport (sense DNI/NIE) estan exemptes de fer el tràmit online: hauran de fer un tràmit en paper. Han de sol·licitar cita prèvia aquí per venir a cercar un imprés de sol·licitud.

Tutorials per omplir les sol·licituds de plaça online

Els tutorials dels tràmits vigents estan disponibles en aquesta plana:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/

Amb passaport no es pot fer el tràmit online.

Altres informacions

Aquí hi ha un RESUM GENERAL dels dos processos per a tots els estudis que oferim:

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ A 1r ESO

Informació adscripció 1r ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Informació admissió ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A BATXILLERAT

Informació admissió batxillerat aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL

Informació admissió FP presencial aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP A DISTÀNCIA

Informació admissió FP a distància aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP DUAL

Informació admissió FP dual aquí

Llistes d'admesos i exclosos

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar la correcció de la baremació, no per comprovar el centre assignat. Aquest es comprova només a les llistes definitives.

Llistes ESO i Batxillerat

Les famílies poden consultar el resultat al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

També aquí:

A causa de la pandèmia de COVID-19, no es poden consultar personalment al tauler d’anuncis de l’Institut, per tal d’evitar aglomeracions.

Les persones que hagin obtingut plaça escolar a les llistes definitives hauran de formalitzar la matrícula a les dates establertes pel Servei d’Escolarització demanant cita prèvia (excepte l’alumnat d’adscripció, que ja té cita assignada d’ofici).

Llistes cicles formatius d'FP

Qui no conegui el codi de la seva sol·licitud, pot consultar el resultat de la llista provisional aquí: escolaritzacio.caib.es

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA ONLINE PER AQUELLES PERSONES QUE HAGIN OBTINGUT UNA RESERVA DE PLAÇA A LES LLISTES DEFINITIVES.

Reclamacions a les llistes

Tot i que qualsevol interessat té dret a reclamar el que consideri oportú, només té sentit reclamar aquests tres conceptes:

 • les errades a les dades posades,
 • les errades a les baremacions fetes, o
 • esmenar els motius d’exclusió.

No té sentit reclamar per no haver estat admès o perquè hi ha altres persones que han entrat amb menys punts (això és normal i depèn de factors tan variats com la via d’accés, els mòduls triats, grau de discapacitat, esportistes d’alt nivell, tipologia d’alumnat, edat, etc., informacions que moltes vegades no poden sortir a les llistes perquè són dades de caràcter personal, però que es tenen en compte en aplicació de la normativa vigent).

NOTES IMPORTANTS:

 1. Durant el període de reclamacions no es pot aportar documentació nova que no s’hagués indicat dins el termini de sol·licitud de places, a no ser que hagi estat directament reclamada pel centre educatiu.
 2. Les reclamacions s’han de presentar online a la web escolaritzacio.caib.es. Només en el cas d’haver de presentar documentació, s’ha de venir a l’institut amb cita prèvia, que es pot sol·licitar aquí.
 3. Només aquelles persones que no han pogut fer el tràmit telemàtic per no tenir DNI/NIE poden fer la reclamació en paper, omplint aquest imprès de reclamacions.

RESOLUCIONS DE LES RECLAMACIONS.

Translate »
Scroll Up