971 77 02 67 - 971 77 03 69

Procés d'adscripció i d'admissió d'alumnes (per al curs 2020-2021)

Informació general d'adscripció i admissió

Vies per poder sol·licitar plaça a l’IES Ses Estacions

  1. PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: Només per a alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (Son Canals, Escola Graduada, Santa Isabel i Jafudà Cresques) que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.
  2. PROCÉS D’ADMISSIÓ: Tota la resta de casos. Les modalitats dual i a distància d’FP tenen processos d’admissió específics.

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Instruccions per al proper procés d'escolarització

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19 i per evitar aglomeracions i cues als centres es demana a tota la població que ha de fer el tràmit d’admissió que tengui donada d’alta l’autenticació CL@AVE o bé estigui donat d’alta al GESTIB.

Trobareu el manual per registrar-se al Cl@ve i recuperar la contrassenya del Gestib aquí.

Per aquest motiu, s’ha actualitzat la web d’escolarització de la qual us deixam els enllaços:

  • Servei d’escolarització: clicau aquí. 

Properament s’informarà dels sistemes de suport que s’hauran d’articular per les famílies que no tinguin mitjans informàtics.

Altres informacions

Aquí tens un RESUM GENERAL dels dos processos per a tots els estudis que oferim:

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ A 1r ESO

Informació adscripció 1r ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Informació admissió ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A BATXILLERAT

Informació admissió batxillerat aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL

Informació admissió FP presencial aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP A DISTÀNCIA

Informació admissió FP a distància aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP DUAL

Informació admissió FP dual aquí

Llistes d'admesos i exclosos

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar la correcció de la baremació, no per comprovar el centre assignat. Aquest es comprova només a les llistes definitives.

Llistes ESO i Batxillerat

Les famílies poden consultar el resultat al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Com que contenen informació confidencial, les llistes d’ESO i batxillerat del procés d’escolarització no es poden publicar a aquesta web amb nom o DNI, sinó només amb el codi de la sol·licitud (Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

A més, l’Administració ha de respectar la voluntat dels alumnes o dels seus representants legals que han declarat expressament la seva negativa a què la sol·licitud pugui ser consultada a través d’Internet.

A causa de la pandèmia de COVID-19, tampoc no es poden consultar personalment al tauler d’anuncis de l’Institut, per tal d’evitar aglomeracions.

Llistes cicles formatius d'FP

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN SERVEIS ADMINISTRATIUS
  • GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA:
  • GRAU SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES:
  • GRAU SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ:

Reclamacions a les llistes

Translate »