971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Procés d'adscripció i d'admissió d'alumnes (per al curs 2022-2023)

Informació sobre les llistes d’admesos i exclosos al final d’aquesta pàgina.

 

Vies per poder sol·licitar plaça a l’IES Ses Estacions

 1. PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: Només per a alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (Son Canals, Escola Graduada, Santa Isabel i Jafudà Cresques) que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.
 2. PROCÉS D’ADMISSIÓ: Tota la resta de casos. Les modalitats dual i a distància d’FP tenen processos d’admissió específics.

 

OFERTA EDUCATIVA

Informació específica

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Instruccions per al procés d'escolarització

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19 i per evitar aglomeracions i cues als centres es demana a tota la població que ha de fer el tràmit d’admissió que tengui donada d’alta l’autenticació CL@AVE o bé estigui donat d’alta al GESTIB:

PROCEDIMENT:
 • TRÀMIT ONLINE: La sol·licitud de plaça escolar s’ha de fer preferentment online.
  1. TRÀMIT AUTENTICAT: Les persones que tenen certificat electrònic (eDNI, Cl@ve, usuari GestIB, usuari CAIB) han de fer un tràmit online autenticat aquí. Si no han de presentar cap documentació, no cal que venguin a l’institut.
  2. TRÀMIT ANÒNIM: Les persones que no tenen certificat electrònic però sí tenen DNI/NIE han de fer un tràmit online no autenticat aquí. Una vegada feta la sol·licitud, l’han d’imprimir i signar i han de sol·licitar cita prèvia aquí per venir a dur-la i identificar-se tots dos progenitors o dur una autorització signada per l’altre progenitor.
 • TRÀMIT EN PAPER (vàlid només per a ESO i batxillerat): Només les persones amb passaport (sense DNI/NIE) estan exemptes de fer el tràmit online: hauran de fer un tràmit en paper. Han de sol·licitar cita prèvia aquí per venir a cercar un imprés de sol·licitud.

Tutorials per omplir les sol·licituds de plaça online

Els tutorials dels tràmits vigents estan disponibles en aquesta plana:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

Amb passaport no es pot fer el tràmit online.

Altres informacions

Aquí hi ha un RESUM GENERAL dels dos processos per a tots els estudis que oferim:

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ A 1r ESO

Informació adscripció 1r ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Informació admissió ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A BATXILLERAT

Informació admissió batxillerat aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL

Informació admissió FP presencial aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP A DISTÀNCIA

Informació admissió FP a distància aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP DUAL

Informació admissió FP dual aquí

Llistes d'admesos i exclosos

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar la correcció de la baremació, no per comprovar el centre assignat. Aquest es comprova només a les llistes definitives.

Llistes ESO i Batxillerat

Les famílies poden consultar el resultat al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

També aquí:

Les persones que hagin obtingut plaça escolar a les llistes definitives hauran de formalitzar la matrícula a les dates establertes pel Servei d’Escolarització.

Reclamacions a les llistes

Tot i que qualsevol interessat té dret a reclamar el que consideri oportú, només té sentit reclamar aquests tres conceptes:

 • les errades a les dades posades,
 • les errades a les baremacions fetes, o
 • esmenar els motius d’exclusió.

No té sentit reclamar per no haver estat admès o perquè hi ha altres persones que han entrat amb menys punts (això és normal i depèn de factors tan variats com la via d’accés, els mòduls triats, grau de discapacitat, esportistes d’alt nivell, tipologia d’alumnat, edat, etc., informacions que moltes vegades no poden sortir a les llistes perquè són dades de caràcter personal, però que es tenen en compte en aplicació de la normativa vigent).

NOTES IMPORTANTS:

 1. Durant el període de reclamacions no es pot aportar documentació nova que no s’hagués presentat dins el termini de sol·licitud de places, a no ser que hagi estat directament reclamada pel centre educatiu.
 2. Les reclamacions s’han de presentar online a la web escolaritzacio.caib.es. Només en el cas d’haver de presentar documentació, s’ha de venir a l’institut amb cita prèvia, que es pot sol·licitar aquí.
 3. Només aquelles persones que no han pogut fer el tràmit telemàtic per no tenir DNI/NIE poden fer la reclamació en paper, omplint aquest imprès de reclamacions.

RESOLUCIONS DE LES RECLAMACIONS.

Translate »