971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

IES Ses Estacions

L’IES Ses Estacions es va crear pel Reial Decret 463/1992, de 30 d’abril, i es va inaugurar durant el curs 1992-93 per l’alhora Ministre d’Educació, Alfredo Pérez Rubalcava.
Estem situats prop de la cèntrica Plaça d’Espanya, immersos en la zona comercial i en l’eix de comunicacions (tren, metro, autobusos, carril bici) de tota la ciutat i de l’illa. Ens definim com un centre laic, coeducatiu i democràtic, en tota la seva extensió.

QUALITAT DE L'ENSENYAMENT

Un dels millors Instituts de Palma.
0

Any Inauguració

El centre va obrir les seves portes i per tant va ser inaugurat el curs 1992/1993.
0

Nombre de graduats

El nombre de alumnes graduats amb èxit del centre des de que va obrir fins al curs 22/23.
0
%

Aprovats selectivitat

Els aprovats de selectivitat dels darrers anys. Tot un èxit!

EN HORARI CONTINUAT

ESO, Batxillerat (modalitats de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials), FP Bàsica en Serveis Administratius i Formació Professional (cicle formatiu de grau mitjà en Gestió Administrativa).

EN HORARI VESPERTÍ

Cicles formatius d’FP (de grau mitjà en Gestió Administrativa i de grau superior en Assistència a la Direcció i en Administració i Finances, el grau mitjà i el d’Administració i Finances en les modalitats presencial i dual intensiva).

A MÉS...

Els cicles formatius de grau mitjà en Gestió Administrativa i de grau superior en Administració i Finances i en Assistència a la Direcció s’ofereixen també en modalitat virtual (a distància).

Què oferim?

 • T’interessa demanar plaça escolar de cara al curs vinent? Mira la presentació del nostre centre.

 • Aquí abaix feim menció de tot el que ofereix el nostre centre tant a l’alumnat com a les famílies:

Per millorar el rendiment de l'alumnat

 1. Un institut petit, amb classes amb molts desdoblaments, per a un seguiment més individualitzat.
 2. Totes les aules de classe d’ESO dotades d’ordinador, de projector de vídeo i pissarra digital.
 3. Totes les aules de classe de batxillerat dotades d’ordinador, de projector de vídeo i pissarra digital.
 4. Totes les aules de classe de formació professional dotades d’ordinador, de projector de vídeo i, totes menys una, de pissarra digital.
 5. Biblioteca oberta l’horabaixa per facilitar l’estudi i la recerca.
 6. Classes de repàs incloses a l’horari lectiu per als alumnes amb matèries pendents al Batxillerat.
 7. Classes de reforç els horabaixes per als alumnes d’ESO que ho necessiten.
 8. Assessorament psicopedagògic.
 9. Des de fa 10 cursos, comptem amb el suport d’un auxiliar de conversa d’anglès i des de fa 4 també d’alemany (excepte els cursos afectats per la COVID i el 22-23).

Per a la tranquil·litat de les famílies

 1. Centre dotat de videocàmeres de vigilància.
 2. Enviament als pares, via SMS, de l’absència dels alumnes.
 3. Escales dotades de bandes antirrelliscants.

Per a la comoditat de l'alumnat

 1. Pavelló per a l’alumnat de Batxillerat independent del de l’ESO.
 2. Aparcament de bicicletes vigilat.
 3. Aula externa.
 4. Accessibilitat total per a persones amb discapacitat motòrica.
 5. Totes les aules amb cortines o persianes per millorar la visió de les pissarres digitals.
 6. Totes les aules de classe amb ventiladors per mitigar les ones de calor.

Per a l'esplai

 1. Jocs d’escacs a la biblioteca i de ping-pong al pati.
 2. Zona enjardinada amb taules i bancs al pati.

Les nostres instal·lacions

AULES GENERALS:

 • Aules de grup: 21 dotades amb projector i pissarra digital.
 • Aules de desdoblament: 3 dotades amb projector (i algunes amb pissarra digital). Modificades per la COVID.

AULES ESPECÍFIQUES:

 • Aulas multiusos: 1
 • Aula de Plàstica: 1
 • Aula de Dibuix: 1
 • Aula de Música: 1
 • Aules taller de Formació Professional: 6 dotades amb un ordinador de sobretaula per a cada alumne.
 • Taller de Tecnologia: 1
 • Aula de convivència: 1
 • Gimnàs: 1

LABORATORIS

 • Laboratori de Ciències Naturals: 1
 • Laboratori de Química: 1
 • Laboratori de Física: 1

ESPAIS PER A L’ALUMNAT:

 • Biblioteca: 1 dotada amb ordinadors i impressora per als alumnes.
 • Sala de lectura: 1

ESPAIS PER AL PROFESSORAT:

 • Sala del professorat: 1
 • Despatxos:
  • Departaments: 10
  • Directiva: 3

ALTRES INSTAL·LACIONS:

 • Sales de visites: 2
 • Bar: 1
 • Secretaria: 1
 • Consergeria: 1
 • Sala d’actes: 1
 • Ascensor: 1
 • Lavabos
 • Aparcament de bicicletes.
 • Aparcament de vehicles exclusiu per al personal.

Serveis a la societat

 1. Lloguer de les nostres instal·lacions (aules i gimnàs): qui hi estigui interessat, pot enviar un correu electrònic adreçat a la direcció del centre.
 2. Servei de bar (fotos al costat) obert a tota la comunitat educativa (llista de preus actual).
 3. Extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes i seu per fer classes del Servei d’Educació d’Adults de l’Ajuntament de Palma (aquest, fins al curs 2013-2014).
 4. Seu per celebrar oposicions del Ministerio de Hacienda (del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado i del Cuerpo Técnico de Hacienda).
 5. Seu per fer cursos del SOIB.
 6. Seu de la prestigiosa coral Capella Mallorquina (fins al curs 2013-2014).
 7. Seu per jugar els partits del Club Palma de Tennis Taula (fins al curs 2019-2020).

Els nostres directors i directores

 1. Esperanza Ramis: curs 1992-93
 2. Josep Manresa Prats: del curs 1993-94 al curs 2004-05
 3. Alicia Aguilar Suárez: del curs 2005-06 al curs 2011-12
 4. María José Bennassar Ordinas: del curs 2012-13 al curs 2019-20
 5. Francisco Javier Gálvez Capellà: del curs 2020-21 a l’actualitat
Translate »