971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Física i Química

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Joana Mª Garí Rosselló Cap del departament didàctic. Coordinadora de programas internacionals.
Juan Riera Saavedra Cap d'estudis. Àmbit científic-matemàtic.
Tomás Pérez Diego Tutor.
Juan Ramón Sánchez Cuesta Tutor.

Avaluació

Activitats

Translate »