971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Física i Química

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Joana Mª Garí Rosselló Cap del departament didàctic.
Mª del Rosario Llop Caragol
Catalina Mª Perelló Capó
Tomás Pérez Diego .
Juan Riera Saavedra Cap d'estudis.

Avaluació

Acitivitats del Departament de Física i Química

Translate »