971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Venda de dispositius Chromebook

GRUPS AFECTATS PER AL CURS 2024-2025:

 • 1r ESO.
 • 2n ESO.
 • 3r ESO.
 • 4t ESO.

 

ON COMPRAR EL DISPOSITIU:

 

LLIURAMENT DELS DISPOSITIUS:

 • El calendari encara s’ha de decidir.
 • Si no pot venir en l’horari establert, pot autoritzar una altra persona mitjançant aquest model d’autoritzacions.   S’ha de presentar fotocòpia del DNI/NIE del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

 

PERÍODES DE COMPRA:

 • PERÍODE ORDINARI: S’informarà en breu.
 • PERÍODE EXTRAORDINARI: S’informarà en breu.

 

ALTRA INFORMACIÓ:

 • A www.iconoguia.com, a l’apartat “Materials famílies” del menú, hi ha tota la informació sobre el procés de compra, mètodes de pagament, garanties i finançament. 

Preguntes més freqüents

NO ÉS ACONSELLABLE.
MOTIUS PERQUÈ ÉS CONVENIENT SEGUIR EL PROTOCOL ESTABLERT:
 • La relació entre el centre i l’empresa ICONO no només és de proveir els equips, sinó d’acompanyar el centre en el projecte de digitalització. Si les famílies compren fora del canal estrablert, el centre no es farà responsable ni cedirà equips de cortesia per cobrir en cas d’avaria.
 • El dispositiu ha de ser educatiu. Equips comprats a altres tendes són equips de consum; no són equips dissenyats per l’entorn educatiu, ni per disseny ni per prestacions.
 • Els equips tenen un període d’actualitzacions del sistema operatiu ChromeOs; si les famílies duen equips de qualsevol lloc, d’un curs per s’altre, aquests equips no s’actualitzaran correctament i no funcionaran les polítiques ni les aplicacions.
 • És necessari disposar de la llicència Google. El dispositiu comprat a ICONO ja l’inclou. Els equips comprats a altres indrets, no. Els interessats s’han de preocupar de comprar apart aquesta llicència, pagar-la també apart i fer-la instal·lar.
 • És necessari vincular els equips a la consola (“enrolar” l’equip). ICONO ho fa de manera automàtica als seus equips, però si es compren dispositius en altres indrets, la família podria veure’s en la necessitat d’adreçar-se i pagar una empresa externa per fer aquest enrolament. Altrament, l’equip no funcionarà correctament.
 • ICONO, a principis de curs, fa unes sessions gratuïtes amb famílies per donar a conèixer l’entorn de Google i de Lazarus (programa de control parental); aquestes sessions informatives estan destinades fonamentalment a les famílies que han seguit el protocol establert.

EN RESUM: seguir el protocol establert pel centre:

 • És més còmode.
 • Surt més econòmic.
 • Garanteix més informació.
 • Dóna garanties es cas de possibles problemes o avaries.

Això no obstant, qualsevol persona és lliure d’adquirir els dispositius en qualsevol tenda.

Hi ha la possibilitat de pagament:

 • al comptat
 • en dues vegades
 • o mitjançant targeta de crèdit online

A més, anant a la tenda física d’ICONO, els hi explicaran altres modalitats de pagament fraccionat i els terminis màxims per dur-los a terme i disposar del dispositiu de cara al proper curs.

Durant el temps que l’alumne/a no tingui el seu propi Chromebook li deixarem un en préstec però ha d’enviar les dades de l’alumne/a i fotografia del document de financiació del Chromebook a balvarez@iessesestacions.es i a principis de setembre el pare/mare/tutor/a recollirà un Chromebook gratuït. Li enviarem un mail amb l’horari per recollir el Chromebook.

Aquestes setmanes posi’s en contacte amb el seu educador/a i des de Serveis Socials li faran un certificat que necessita Chromebook. Enviau un mail a balvarez@iessesestacions.es amb el nom de l’estudiant i fotografia del document i a principis de setembre el pare/mare/tutor/a podrà recollir un Chromebook gratuït. Li enviarem un mail amb l’horari per recollir el Chromebook.

S’ha de dirigir a Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma: Edifici d’Avingudes, Av Gabriel Alomar, 18, 1r pis. Telèfon 971 25 59 77 i demani ajuda per material escolar, en aquest cas un Chromebook. Des de Serveis Socials li faran un certificat. Enviau un mail a balvarez@iessesestacions.es amb el nom de l’estudiant i fotografia del document i a principis de setembre el pare/mare/tutor/a podrà recollir un Chromebook gratuït. Li enviarem un mail amb l’horari per recollir el Chromebook.

Les oficines d’Icono a Palma de Mallorca estan situades al carrer Gremi Ferrers, 14 Nau 6 del Polígon Industrial de Son Castelló.
—————————
Las oficinas de Icono en Palma de Mallorca están situadas en la calle Gremi Ferrers, 14 Nave 6 del Polígono Industrial de Son Castelló.
En cas de disposar d’un altre Chromebook personal o domèstic, per a ser compatible amb el seu ús al centre, ha de ser un Chromebook amb sistema ChromeOs i que sigui d’educació amb les següents característiques:
Característiques del dispositiu:
 • Processador Intel, no Mediatek ni AMD
 • Chromebook
 • Pantalla d’11’6″
 • Sistema operatiu ChromeOS
 • 4GB Ram
 • 32 GB Ram
 • Equip Educatiu: Necessitat que sigui Rugeritçat (protecció especial), amb test MIT contra caigudes i vessament líquids
 • Període d’actualitzacions fins el 2027
Per a tots els que tinguin un dispositiu que no sigui amb el pack de l’empresa col·laboradora ICONO, necessitaran adquirir llicència de Google.

La llicència de Google ja està inclosa al pack d’ICONO (no s’ha de pagar apart).

Tan sols s’atendrà la cobertura de llicències i filtre en el cas que les famílies acreditin de manera motivada i justificada dificultats econòmiques, igual que per accedir al sistema de préstec de dispositiu per part del centre.

Per a qualsevol dubte sobre les condicions, així com per comprovar la compatibilitat d’equips propis amb els requisits del centre es pot fer contactant amb ICONO: educacio@icono.cat

Translate »