971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Presentació per a futurs alumnes i famílies interessades

Mirau aquestes presentacions i vídeo per tenir una imatge més precisa del nostre centre.

Altres informacions

null

Clica aquí damunt ☝ si t’interessa demanar plaça escolar amb nosaltres.

null

null

null

null

Tràmits administratius

Sol·licitud de plaça escolar

Clicau per a accedir a ``Escolarització``

Matriculació a l'institut per via telemàtica

Clicau per a accedir a ``Matriculació``

Teniu dubtes o preguntes?

Informació sobre admissió d’alumnes:

Dubtes referents al procés d'admissió d'alumnes?

Clicau per a accedir a ``Admissió d'alumnes``

O podeu contactar amb nosaltres aquí:

Dubtes referents al procés d'admissió d'alumnes?

Clicau per a accedir a ``Contacte``

Translate »