971 77 02 67 - 971 77 03 69

Coordinacions de l'IES Ses Estacions

DEPARTAMENTS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA.
[competències, art. 44 ROC]
[competències dels caps de departament, art. 47 ROC]

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ [funcions, art. 50 del ROC]
Cap del Departament: [competències, art. 52 del ROC]
– Ana Belén Paniza Rodríguez

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA [competències, art. 58 del ROC]
– La directora, que serà la presidenta.
– El cap d’Estudis.
– Els caps de departaments.
– L’orientadora del centre.
– La coordinadora de la comissió de normalització lingüística.
– La coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars.

EQUIP DOCENT DE CADA GRUP: TUTOR/A.
[funcions, art. 56 del ROC]

COORDINADORA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS [funcions, art. 65 del ROC]
– Margalida Rigo Pons

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA [funcions, art. 62del ROC]
– Maria Puigserver Jordà

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
– Mª Antònia Soberats Sagreras

COORDINADORA DE BIBLIOTECA
– Àngela Martí Borràs

COORDINADORS DE LES TIC
– Mª Immaculada Serra Cantallops
– Juan Martín Cànovas

COORDINADOR DEL PROGRAMA EOIES
– Joaquín Soler Esquerdo

COORDINADORA DE LLENGÜES ESTRANGERES
– Mª José Corredera Carreño

COORDINADORA DELS PROJECTES EUROPEUS
– Joana Mª Garí Rosselló

COORDINADORA DE TUTORS
– Leonor Vich Martorell

COORDINADOR DE LA PÀGINA WEB
– Ángel Luis del Barco del Barco

COORDINADORA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL-ERASMUS
– Coloma Cànaves Bonet

COORDINADORA DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
– Mònica Vicens Márquez

COORDINADORES DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
– Gloria Ferrer Camps
– Inmaculada Oleza Dezcallar

COORDINADOR DE LA MODALITAT A DISTÀNCIA
– Euclides Rendón Márquez

COORDINADORES DE LA MODALITAT DUAL
– Antònia Gayà Pasqual
– Josefina Uviña Navarro

COORDINADORA DEL PROGRAMA ICAPE
– Maria Antich Bauzà

COORDINADOR DE RISCS LABORALS
– Euclides Rendón Márquez

Translate »