971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

DEPARTAMENTS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA:
– El director, que n’és el president.
– El o la cap d’Estudis.
– Els caps de departaments.
– L’orientadora del centre.
– La coordinadora de la comissió de normalització lingüística.
– La coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars.

EQUIP DOCENT DE CADA GRUP: TUTOR/A.

COORDINADORA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
– Margalida Rigo Pons

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
– Maria Roig López

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
– (Mª Nieves Muñoz Izquierdo) Teresa Compa Ferrer

COORDINADOR DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I BENESTAR
– Antonio Vich Coll

COORDINADOR DE LA COMISSIÓ DE SALUT
– Lorena Sánchez Barrado

COORDINADORA DE BIBLIOTECA
– Mª José Bennassar Ordinas

COORDINADORS DE LES TIC
– Mª Immaculada Serra Cantallops
– Juan Martín Cànovas

COORDINADORES DEL PROGRAMA EOIES
– Aina Mª Coll Malondra (anglès)
– Eduardo Jesús Martín Laguna (alemany)

COORDINADORES DELS LECTORS DE LLENGÜES ESTRANGERES
– Sonia Vico Martínez (anglès)
– Mª José Corredera Carreño (alemany)

COORDINADORES DE TUTORS
– Mª Belén Álvarez Cardona (ESO)
– Margalida Marí Pomar (batxillerat)

COORDINADOR DEL LLOC WEB
– Ángel Luis del Barco del Barco

COORDINADORA DE XARXES SOCIALS
– Mª del Mar Ferrer Alou

COORDINADORS D’ERASMUS
– José Félix Ferrer Camps (FP)
– Antonia Gayà Pascual (FP)
– Mª Isabel Mut Company (ESO i Batx.)

COORDINADORA DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FCT)
– Francesca Gual Gual

COORDINADOR DE COEDUCACIÓ
– Juan Ramón Sánchez Cuesta

COORDINADORS DE LA MODALITAT VIRTUAL
– Euclides Rendón Márquez
– Mateo Coll Grau

COORDINADORES DE LA MODALITAT INTENSIVA
– Francesca Gual Gual
– Mª Mar Ferrer Alou
– Margalida Mestre Gayà
– Josefina Uviña Navarro

COORDINADORA DEL PROGRAMA ICAPE
– Francisca Carrió Gelabert

COORDINADORA DE RISCS LABORALS
– Rebeca Martínez Gregori

COORDINADORA DE L’AULA D’EMPRENEDORIA
– Susana Mª Fernández Martínez

COORDINADORA DEL PLA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ (PMT)
– Gloria Ferrer Camps

Translate »