971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Coordinacions de l'IES Ses Estacions

DEPARTAMENTS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA.
[competències, art. 44 ROC]
[competències dels caps de departament, art. 47 ROC]

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ [funcions, art. 50 del ROC]
Cap del Departament [competències, art. 52 del ROC]

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA [competències, art. 58 del ROC]
– El director, que n’és el president.
– El o la cap d’Estudis.
– Els caps de departaments.
– L’orientadora del centre.
– La coordinadora de la comissió de normalització lingüística.
– La coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars.

EQUIP DOCENT DE CADA GRUP: TUTOR/A.
[funcions, art. 56 del ROC]

COORDINADORA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS [funcions, art. 65 del ROC]
– Margalida Rigo Pons

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA [funcions, art. 62 del ROC]
– Maria Roig López

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
– Lorena Sánchez Barrado

COORDINADORA DE BIBLIOTECA
– Mª José Bennassar Ordinas

COORDINADORS DE LES TIC
– Mª Immaculada Serra Cantallops
– Juan Martín Cànovas

COORDINADORES DEL PROGRAMA EOIES
– Sonia Vico Martínez (anglès)
– Laura Pilar Sanz Fandos (alemany)

COORDINADORES DELS LECTORS DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

COORDINADOR DE LA COMISSIÓ DE SALUT
– Andreu Ros Homar

COORDINADORES DE TUTORS
– Mª Belén Álvarez Cardona (ESO)
– Margalida Marí Pomar (batxillerat)

COORDINADOR DE LA PÀGINA WEB
– Ángel Luis del Barco del Barco

COORDINADORES D’ERASMUS (FP)
– Coloma Cànaves Bonet
– Antonia Gayà Pascual

COORDINADORA DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FCT)
– Francesca Gual Gual

COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I DINAMITZACIÓ
– Gloria Ferrer Camps

COORDINADOR DE COEDUCACIÓ
– Juan Ramón Sánchez Cuesta

COORDINADOR DE LA MODALITAT VIRTUAL
– Euclides Rendón Márquez

COORDINADORES DE LA MODALITAT INTENSIVA
– Francesca Gual Gual
– Mª Mar Ferrer Alou
– Margalida Mestre Gayà
– Josefina Uviña Navarro

COORDINADORA DEL PROGRAMA ICAPE
– Francisca Carrió Gelabert

COORDINADORA DE RISCS LABORALS
– Rebeca Martínez Gregori

Translate »