971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Medi Ambient

Membres de la comissió

Professor Departament
Lorena Sánchez Coordinadora. Dept. de Biologia
Lluís López Cap d'Estudis adjunt. Dept. de Matemàtiques
Ángel Luis del Barco Dept. de Filosofia
Pau Sánchez

Agenda Escolar

A l’agenda escolar podeu trobar els acords que afecten tota la comunitat educativa de l’IES SES ESTACIONS, i que contribueixen al desenvolupament del projecte mediambiental del nostre centre:

  • Compromís d’ús eficient de l’aigua a l’IES Ses Estacions
  • Normes per al bon aprofitamenr del paper
  • Ambientalització del pati

Premi Aula Verda

La Comissió d’Ambientalització convoca el premi Aula Verda amb l’objectiu principal d’incrementar la consciència dels problemes ecològics i promoure hàbits de respecte al medi ambient entre els alumnes del centre. En conseqüència, volem aconseguir una millora en la gestió dels residus i materials reciclables, una major cura del mobiliari i de les instal·lacions i, en definitiva, un comportament més responsable amb el medi que ens envolta.

Participaran en aquest concurs tots els grups-aula de l’institut. S’avaluaran els següents aspectes:
1.- Gestió de la capsa blava.
2.- Gestió de la capsa verda.
3.- Llums apagats quan l’aula queda buida.
4.- Netedat / Brutícia de l’aula:
a.- Aula sense papers, guixos o altra brutícia a terra.
b.- Taules i cadires lliures de pintades.
c.- Pissarra neta.
d.- Mobiliari ordenat.
5.- Desperfectes. (1)
6.- Activitats / Iniciatives extraordinàries a favor del medi ambient.


(1) Es recomana deixar reflectits, a un paper col·locat al tauler d’anuncis de l’aula, els desperfectes inicials que hi han a l’aula. Així la comissió d’ambientalització podrà tenir-los presents a l’hora de puntuar aquest punt.

Cada aspecte puntuarà de 0 a 5 punts, seguint el criteri de malament, regular o bé. Els professors de la Comissió d’Ambientalització avaluaran quinzenalment aquests aspectes anotant la puntuació de cada apartat al full d’avaluació i notificaran els resultats als respectius tutors de cada grup. A principi de mes la coordinadora de la Comissió publicarà en el tauló verd la relació de puntuacions provisionals de tots els grups.

El grup que a final de curs acumuli major puntuació serà el guanyador del premi Aula Verda. El premi pel grup guanyador encara està per determinar.

Translate »