971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Francisca Curient Juan Tutora. Cap del departament didàctic.
Jerònia Guardiola Fiol Tutora.
Josep Joan March Morro
Inmaculada Oleza Dezcallar Tutora.

Avaluació

Activitats

Translate »