971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Francisca Curient Juan Tutora
Jerònia Guardiola Fiol Tutora
Josep Joan March Morro Tutor
Inmaculada Oleza Dezcallar Tutora. Cap del departament didàctic.

Avaluació

Activitats

Translate »