971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Programes ERASMUS+ a l'IES Ses Estacions

Informació general del programa ERASMUS +

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea Horizontal

 • Erasmus Policy Statement.
 • Web del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).
 • Web del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
 • Clàusula d’exempció de responsabilitat:
  El proyecto EuroFP Balears VII 2023-1-ES01-KA121-VET-000131830 está cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en esta web sólo comprometen a su autor y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos.

Convocatòries actuals

Aquí podreu veure les convocatòries dels diferents projectes Erasmus+ en què participa l’IES Ses Estacions.

ACCIÓ KA-121 PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAUS BÀSIC I MITJÀ
CURS 2023/24

PROFESSORAT

 • Ajuda per a dos Job Shadowing a Lohne (Alemanya), dins de la mobilitat per a l’aprenentatge d’F.P.
 • Ajuda per a dos Job Shadowing a Lyon (França), dins de la mobilitat per a l’aprenentatge d’F.P.
  CONVOCATÒRIA ANUL·LADA.

 

ALUMNAT

ACCIÓ KA-131 PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAUS SUPERIORS
CURS 2023/24

PROFESSORAT

Ajuda per a un Job Shadowing a Lyon (França), dins de la mobilitat per a l’aprenentatge d’F.P.

CONVOCATÒRIA ANUL·LADA.

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Grau Superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Termini d’inscripció:

 • 30 d’octubre de 2023

Prova d’anglès:

 • Dimarts 14 de novembre a les 14:30.

Mes informació demanant a:

 • Tutors dels grups del cicle formatiu de graus superiors.
 • Caps d’estudis de Formació Professional.
 • Coordinadora Erasmus+.

ACCIÓ KA-131 PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAUS SUPERIORS
CURS 2023/24

PROFESSORAT

Ajuda per a dos Job Shadowing a Lohne (Alemanya), dins de la mobilitat per a l’aprenentatge d’F.P.

Difusió i resultats

Aquí podreu veure les memòries dels participants, tant professorat com alumnat, en els projectes Erasmus+ en què  participa l’IES Ses Estacions.

Convocatòries de cursos anteriors

Aquí podreu veure les convocatòries dels diferents projectes Erasmus+ en què ha participat l’IES Ses Estacions.

ACCIÓ KA-121 PER A L’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAUS BÀSIC I MITJÀ
CURS 2022/23

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Graus Bàsic i Mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el projecte EuroFP Balears VI.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives. No
  dur mòduls pendents de primer curs en començar el procediment de selecció i tenir una nota mitjana mínima de 6 a l’esmentat curs. No obstant això, el comité de selecció es reserva la possibilitat d’exceptuar aquests dos últims requisits si considera que l’alumne/a ofereix suficients garanties d’aprofitament de la mobilitat.
 • Haver de realitzar la FCT en el període de març a juny, durant el curs 2022/2023.
 • Estar matriculats al mòdul de Formació en Centres de Treball del 2n curs d’un dels cicles formatius de grau bàsic o mitjà que ofereix el centre.
 • Aprovar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 21 de novembre de 2022

Prova d’anglès:

 • ADG 11 N
  • Data i hora: Dimarts 22 – 14:00
  • Professorat responsable: Isabel Mut i María José Bennassar
 • ADG 21 B i N
  • Data i hora: Dimecres 23 – 14:30
  • Professorat responsable: Juan Carlos Gavela i María José Bennassar
 • El lloc de trobada serà el hall de l’institut . Hi anirem junts a l’aula d’examen. No es faran altres proves fora d’aquest horari
 • La prova de nivell constarà de les següents parts:
  • Comprensió oral (listening)
  • Expressió escrita (writing)
   • Aquestes proves es basaran en la programació d’anglès del curs de primer.
  • Expressió oral (speaking)
   • Consistirà en una entrevista en anglès general . S’avaluarà l’ús de vocabulari i gramàtica, la pronunciació i la fluïdesa.
 • Es farà la mitjana de les tres parts. Totes tendran el mateix valor.

Mes informació demanant a:

 • Tutors dels grups del cicle formatiu de grau bàsic o mitjà.
 • Caps d’estudis de Formació Professional.
 • Coordinadora Erasmus+.

 

PROFESSORAT

1.- Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar un Job Shadowing a Calgary (Canadà).

La convocatòria està adreçada al professorat del centre que imparteix FPB, CFGM d’FP o certificats de professionalitat.

Sol·licitud: abans de l’11 de març de 2023.

Documents Job Shadowing:

_______________

2.- Convocatòria d’estades formatives, cursos o formació per a professorat de FPB i GM.

Documents:

ACCIÓ KA-131 PER A L’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
CURS 2022/23

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Grau Superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Haver de realitzar la FCT en el període de març a juny, durant el curs 2022/2023.
 • Estar matriculats al mòdul de Formació en Centres de Treball del 2n curs d’un dels cicles formatius de grau superior que ofereix el centre.
 • Aprovar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 11 de novembre de 2022

Mes informació demanant a:

 • Tutors dels grups del cicle formatiu de grau superior.
 • Caps d’estudis de Formació Professional.
 • Coordinadora Erasmus+.

ACCIÓ KA-103 PER A L’ALUMNAT I PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
CURS 2021/22

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2021-2022 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. NÚMERO DE PROJECTE 2020-1-ES01-KA103-079183.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar un Job Shadowing o una activitat formativa.

La convocatòria està adreçada al professorat dels graus superiors del centre.

Sol·licitud: abans de 16 de febrer de 2022.

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Grau Superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs d’un cicle formatiu de grau superior, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2021/2022 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 26 de novembre de 2021

Mes informació, preguntant a:

 • Tutors dels grups del cicle formatiu de grau superior.
 • Caps d’estudis de Formació Professional.
 • Coordinador Erasmus+.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2021-2022 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. NÚMERO DE PROJECTE 2019-1-ESO1-KA103-060892.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar dos Job Shadowing o dues activitats formatives.

La convocatòria està adreçada al professorat dels graus superiors del centre.

Sol·licitud: abans de 16 de febrer de 2022.

ACCIÓ KA-102 PER A L’ALUMNAT D’FP BÀSICA CURS 2021/22

Mobilitat d’alumnes d’FP bàsica per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu d’FPB en Serveis Administratius, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2021/2022 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 26 de novembre de 2021

Prova d’anglès:

 

ACCIÓ KA-102 PER A L’ALUMNAT DE GRAU MITJÀ CURS 2021/22

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2021/2022 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 26 de novembre de 2021

Prova d’anglès:

 

PROFESSORAT

Aquesta mobilitat s’ha reactivat desprès de les restriccions relacionades amb el COVID a Alemanya.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2021-2022 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS V. NÚMERO DE PROJECTE 2019-1-ES01-KA102-063739.  JOB SHADOWING A BAMBERG (ALEMANYA).

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar un Job Shadowing a Alemanya que es promou juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La convocatòria està adreçada al professorat de grau mitjà del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de 5 d’abril de 2022.

Acta definitiva del professor seleccionat.

Projecte d’intercanvi escolar en què participen aquests instituts dels següents països:

El títol del projecte és STEM as Root of the Future. El terme STEM és l’acrònim dels termes en anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i el projecte pretén conscienciar l’alumnat de la importància dels estudis científics en el nostre món, ara i sobre tot en el futur pròxim.

ACCIÓ KA-103 PER A L’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
CURS 2020/21

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Grau Superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs d’un cicle formatiu de grau superior, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2019/2020 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 25 de gener de 2021

Prova d’anglès:

 • Dimarts 26 de gener a les 14:00 hores a la Sala d’actes de l’Institut.

Mes informació:

 • Tutors dels grups del cicle formatiu de grau superior.
 • Caps d’estudis de Formació Professional.
 • Coordinador Erasmus+.

ACCIÓ KA-102 PER A L’ALUMNAT DE GRAU MITJÀ CURS 2020/21

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Acta definitiva dels alumnes seleccionats.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2020/2021 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 25 de gener de 2020

Prova d’anglès:

 • Dimarts 26 de gener a les 14:00 hores a la Sala d’actes de l’Institut.

ACCIÓ KA-102 PER A L’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA CURS 2019/20

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional Bàsica per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de formació básica de serveis administratius, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2019/2020 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
  Instruccions per emplenar aquests dos documents.

Termini d’inscripció:

29 de novembre de 2019

Acta definitiva dels alumnes baremats i seleccionats.

 

ACCIÓ KA-102 PER A L’ALUMNAT DE GRAU MITJÀ CURS 2019/20

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2019/2020 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
  Instruccions per emplenar aquests dos documents.

Termini d’inscripció:

 • 29 de noviembre de 2019

Prova d’anglès:

 • Dilluns 2 de desembre a les 14:00 hores.

Entrevista personal:

 • Dimarts 3 de desembre a les 14:00 hores.

Acta definitiva dels alumnes baremats i seleccionats.

 

JOB SHADOWING PER A PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2019-2020 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS V. NÚMERO DE PROJECTE 2019-1-ES01-KA102-063739.  JOB SHADOWING A BAMBERG (ALEMANYA).

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar dos Job Shadowing a Alemanya que es promouen juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La convocatòria està adreçada al professorat de grau mitjà i formació profesional básica del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP de grau mitjà.

Sol·licitud: abans de 19 de febrer de 2020.

Documents per participar al Job Shadowing a Alemanya:

Acta provisional del comité de selecció. Reclamacions fins dia 21/02/2020 a les 14:00 hores.

Acta definitiva del comité de selecció.

ACCIÓ KA-103 PER A L’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
CURS 2019/20

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional de Grau Superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs d’un cicle formatiu de grau superior, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2019/2020 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
  Instruccions per emplenar aquests dos documents.

Termini d’inscripció:

 • 4 de desembre de 2019

Prova d’anglès:

 • Dijous 5 de desembre a les 15:45 hores.

 

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 2019
(declarada deserta per falta de candidats)

Mobilitat d’un alumne de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.
Requisit del beneficiari:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Haver de realitzar la FCT en el període de setembre a desembre, durant el curs 2019/2020.
 • Estar matriculats al mòdul de Formació en Centres de Treball del 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior que ofereix el centre.
 • Aprovar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • Els alumnes interessats a participar en aquest projecte hauran d’emplenar l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de selecció d’aquesta convocatòria, adjuntar una fotocòpia del DNI, i lliurar-lo a la secretaria del centre o a caporalia d’estudis. El termini de presentació serà els dies 2, 3 i 4 de setembre del 2019.
 • Es procedirà a realitzar una xerrada amb els alumnes sol·licitants, el dia 4 de setembre a les 10.00 hores a la sala d’actes del centre, per tal d’explicar-los amb detall els criteris de selecció.
Documents adjunts:

JOB SHADOWING PER A PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca dues beques per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2019-1-ES01-KA103-060892 ERASMUS+ 2019-2020:

“Job shadowing”

 • 2 beques adreçades al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” o activitat formativa del personal docent a un país europeu.
 • Durada: 5 dies.
 • Import: 800,00€ – 900,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus i/o millorar la formació dels docents en diferents àmbits aplicables a la docència.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 19 de febrer de 2020. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI,  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès i el full d’autorització de drets d’imatge.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.

Documents adjunts:

ALUMNAT D’FP BÀSICA

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional Bàsica per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en Serveis Administratius i haver de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de maig a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Presentar-se a la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 3 de desembre de 2018

Acta: alumna seleccionada.

ALUMNAT DE GRAU MITJÀ

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa de la modalitat presencial, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Termini d’inscripció:

 • 23 de noviembre de 2018

Acta: alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2018-2019 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS IV. NÚMERO DE PROJECTE 2018-1-ES01-KA102-049410.  JOB SHADOWING A ITÀLIA I ESTADA FORMATIVA EN EMPRESES DE LA UNIÓ EUROPEA.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa o un Job Shadowing a Itàlia que es promou juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La convocatòria està adreçada al professorat de grau mitjà del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de 14 de desembre de 2018.

*NOTA: aquesta mobilitat no ha estat finalment concedida i, per tant, no s’ha realitzada.

 ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.
Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior de la modalitat presencial que ofereix el centre, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • 22 de gener de 2019
Documents adjunts:

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2018-1-ES01-KA103-047239 ERASMUS+ 2018-2019:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2018-2019
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2019. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.

Documents adjunts:

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista dels alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS II. NÚMERO DE PROJECTE 2017-1-ES01-KA102-037681.  JOB SHADOWING A ITÀLIA, MAIG 2018.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa, en concret un Job Shadowing a Itàlia,  que han organitzat conjuntament  la DGFPFP i el Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’Itàlia.

L’objectiu de l’estada és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’Itàlia i cooperar amb èxit en projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses d’aquest país.

L’estada tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de maig de 2018 a la ciutat de Massa, Itàlia.

La convocatòria està adreçada al professorat del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de l’1 de desembre de 2017.

Convocatòria.

Professora seleccionada: Mª Consuelo Ortega Díez.

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista d’alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2017-2018:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2017-2018
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2018. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.
 • Publicació de les persones seleccionades: 7 de febrer de 2018

Convocatòria.

Professora seleccionada.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista dels alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

Convocatòria.

Professora seleccionada: Coloma Cànaves Bonet.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2016-2017 PER A PROFESSORS, DINS DE LA MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR. Número de conveni: 2016-1-ES01-KA103-023421.

Convocatòria.

Professora seleccionada: Francesca Mª Adrover Coll.

Formació del professorat: participació de 6 docents en cursos de formació a diferents països europeus. Nom del projecte: “Proyección europea de Ses Estacions“.

Accés al resum del Projecte.

CURS 2015-2016: Participació en l’acció KA1 d’Educació Escolar.
Nom del projecte: “Estaciones en Europa”

Durant el curs escolar 2015-2016, l’IES Ses Estacions participa en un programa de formació internacional del professorat subvencionat per la Comissió Europea a través del programa Erasmus+, gràcies al qual 5 docents de l’Institut han pogut seguir cursos de formació a diversos països europeus amb col·legues d’altres nacionalitats. Accés al resum del Projecte.

Difusió i resultats

Aquí podreu veure les memòries dels participants, tant professorat com alumnat, en els projectes Erasmus+ en què ha participat l’IES Ses Estacions.

Mobilitat de l’alumne del grau mitjà:

Mobilitats dels alumnes d’FP Bàsica:

Aquest projecte preveu:

INFORMACIÓ I RESULTATS DEL PROJECTE.

Els alumnes i professors seleccionats no varen realitzar les mobilitats pels següents motius:

 • Declaració de l’Estat d’Alarma.
 • No posar en risc els nostres alumnes i professors, seguint les recomanacions de l’OMS.
 • Suspensió, per part de la Conselleria d’Educació, de la Formació en Centres de Treball a les empreses.

Els alumnes seleccionats no varen realitzar les mobilitats pels següents motius:

 • Declaració de l’Estat d’Alarma.
 • No posar en risc els nostres alumnes i professors, seguint les recomanacions de l’OMS.
 • Suspensió, per part de la Conselleria d’Educació, de la Formació en Centres de Treball a les empreses.

ALUMNAT

2 alumnes de grau mitjà: Memòries.

1 alumne d’FP Bàsica: Memòria.

Notícia al Diario de Mallorca del 30/10/2019.

PROFESSORAT

1 beca per fer “Job shadowing“: Memòria.

1 beca per fer una Estada Formativa: no concedida.

ALUMNAT

Memòries dels 2 alumnes del grau superior d’Administració i Finances:

PROFESSORAT

Memòria de la mobilitat d’aprenentatge de l’educació superior.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada dels alumnes a l’estranger.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS II. NÚMERO DE PROJECTE 2017-1-ES01-KA102-037681.  JOB SHADOWING A ITÀLIA, MAIG 2018.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa, en concret un Job Shadowing a Itàlia,  que han organitzat conjuntament  la DGFPFP i el Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’Itàlia.

L’objectiu de l’estada és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’Itàlia i cooperar amb èxit en projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses d’aquest país.

L’estada tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de maig de 2018 a la ciutat de Massa, Itàlia.

La convocatòria està adreçada al professorat del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de l’1 de desembre de 2017.

Professora seleccionada: Mª Consuelo Ortega Díez (enllaç a la seva experiència de job shadowing).

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2017-2018.

Informe de la mobilitat de la professora.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Enllaç a la notícia dels dos alumnes participants.

PROFESSORAT

Experiència de job shadowing d’una professora participant.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2016-2017.

Informe de la mobilitat de la professora.

Formació del professorat: participació de 6 docents en cursos de formació a diferents països europeus. Nom del projecte: “Proyección europea de Ses Estacions“.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

 • Aquí teniu el relat de l’experiència del curs que dues professores de l’institut han seguit a Dublín (Irlanda).
 • Aquí, el resum del curs “Talking to People”, seguit pel professor d’anglès Mariano Velilla a Dublín (Irlanda).
 • Dia 15 de novembre, dues professores participants van concedir una entrevista sobre aquest projecte en el programa de ràdio El crepuscle encén estels de la cadena Ona Mediterrània.
  Pitjant aquí podreu escoltar l’entrevista (que comença en el minut 13:00 i acaba en el 34:30). I aquí teniu dues fotos d’aquest esdeveniment:

radio_1

  radio_2

Activitats Erasmus

Translate »