971 77 02 67 - 971 77 03 69

Projecte ERASMUS+ a l'IES Ses Estacions

 

Informació general del programa ERASMUS +

 

Convocatòries

Aquí podreu veure les convocatòries dels diferents projectes Erasmus+ en què ha participat l’IES Ses Estacions.

 ALUMNAT

Mobilitat d’un alumne de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.
Requisit del beneficiari:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Haver de realitzar la FCT en el període de setembre a desembre, durant el curs 2019/2020.
 • Estar matriculats al mòdul de Formació en Centres de Treball del 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior que ofereix el centre.
 • Aprovar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • Els alumnes interessats a participar en aquest projecte hauran d’emplenar l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de selecció d’aquesta convocatòria, adjuntar una fotocòpia del DNI, i lliurar-lo a la secretaria del centre o a caporalia d’estudis. El termini de presentació serà els dies 2, 3 i 4 de setembre del 2019.
 • Es procedirà a realitzar una xerrada amb els alumnes sol·licitants, el dia 4 de setembre a les 10.00 hores a la sala d’actes del centre, per tal d’explicar-los amb detall els criteris de selecció.
Documents adjunts:

ALUMNAT D’FP BÀSICA

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional Bàsica per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en Serveis Administratius i haver de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de maig a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Presentar-se a la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 3 de desembre de 2018

Acta: alumna seleccionada.

ALUMNAT DE GRAU MITJÀ

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa de la modalitat presencial, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Termini d’inscripció:

 • 23 de noviembre de 2018

Acta: alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2018-2019 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS IV. NÚMERO DE PROJECTE 2018-1-ES01-KA102-049410.  JOB SHADOWING A ITÀLIA I ESTADA FORMATIVA EN EMPRESES DE LA UNIÓ EUROPEA.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa o un Job Shadowing a Itàlia que es promou juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La convocatòria està adreçada al professorat de grau mitjà del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de 14 de desembre de 2018.

*NOTA: aquesta mobilitat no ha estat finalment concedida i, per tant, no s’ha realitzada.

 ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.
Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior de la modalitat presencial que ofereix el centre, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • 22 de gener de 2019
Documents adjunts:

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2018-1-ES01-KA103-047239 ERASMUS+ 2018-2019:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2018-2019
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2019. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.

Documents adjunts:

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista dels alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS II. NÚMERO DE PROJECTE 2017-1-ES01-KA102-037681.  JOB SHADOWING A ITÀLIA, MAIG 2018.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa, en concret un Job Shadowing a Itàlia,  que han organitzat conjuntament  la DGFPFP i el Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’Itàlia.

L’objectiu de l’estada és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’Itàlia i cooperar amb èxit en projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses d’aquest país.

L’estada tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de maig de 2018 a la ciutat de Massa, Itàlia.

La convocatòria està adreçada al professorat del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de l’1 de desembre de 2017.

Convocatòria.

Professora seleccionada: Mª Consuelo Ortega Díez.

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista d’alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2017-2018:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2017-2018
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2018. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.
 • Publicació de les persones seleccionades: 7 de febrer de 2018

Convocatòria.

Professora seleccionada.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

Llista dels alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

Convocatòria.

Professora seleccionada: Coloma Cànaves Bonet.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Convocatòria.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2016-2017 PER A PROFESSORS, DINS DE LA MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR. Número de conveni: 2016-1-ES01-KA103-023421.

Convocatòria.

Professora seleccionada: Francesca Mª Adrover Coll.

Formació del professorat: participació de 6 docents en cursos de formació a diferents països europeus. Nom del projecte: «Proyección europea de Ses Estacions«.

Accés al resum del Projecte.

CURS 2015-2016: Participació en l’acció KA1 d’Educació Escolar.
Nom del projecte: «Estaciones en Europa»

Durant el curs escolar 2015-2016, l’IES Ses Estacions participa en un programa de formació internacional del professorat subvencionat per la Comissió Europea a través del programa Erasmus+, gràcies al qual 5 docents de l’Institut han pogut seguir cursos de formació a diversos països europeus amb col·legues d’altres nacionalitats. Accés al resum del Projecte.

Difusió i resultats

Aquí podreu veure les memòries dels participants, tant professorat com alumnat, en els projectes Erasmus+ en què ha participat l’IES Ses Estacions.

ALUMNAT

1 alumne del grau superior:

ALUMNAT

2 alumnes de grau mitjà: Memòries.

1 alumne d’FP Bàsica: Memòria.

PROFESSORAT

1 beca per fer «Job shadowing«: Memòria.

1 beca per fer una Estada Formativa: no concedida.

ALUMNAT

2 alumnes del grau superior d’Administració i Finances:

PROFESSORAT

1 beca per una mobilitat d’aprenentatge de l’educació superior:

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada dels alumnes a l’estranger.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS II. NÚMERO DE PROJECTE 2017-1-ES01-KA102-037681.  JOB SHADOWING A ITÀLIA, MAIG 2018.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa, en concret un Job Shadowing a Itàlia,  que han organitzat conjuntament  la DGFPFP i el Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’Itàlia.

L’objectiu de l’estada és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’Itàlia i cooperar amb èxit en projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses d’aquest país.

L’estada tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de maig de 2018 a la ciutat de Massa, Itàlia.

La convocatòria està adreçada al professorat del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de l’1 de desembre de 2017.

Professora seleccionada: Mª Consuelo Ortega Díez (enllaç a la seva experiència de job shadowing).

 

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2017-2018.

Informe de la mobilitat de la professora.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Enllaç a la notícia dels dos alumnes participants.

PROFESSORAT

Experiència de job shadowing d’una professora participant.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Memòria de l’estada.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2016-2017.

Informe de la mobilitat de la professora.

Formació del professorat: participació de 6 docents en cursos de formació a diferents països europeus. Nom del projecte: «Proyección europea de Ses Estacions«.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

 • Aquí teniu el relat de l’experiència del curs que dues professores de l’institut han seguit a Dublín (Irlanda).
 • Aquí, el resum del curs «Talking to People», seguit pel professor d’anglès Mariano Velilla a Dublín (Irlanda).
 • Dia 15 de novembre, dues professores participants van concedir una entrevista sobre aquest projecte en el programa de ràdio El crepuscle encén estels de la cadena Ona Mediterrània.
  Pitjant aquí podreu escoltar l’entrevista (que comença en el minut 13:00 i acaba en el 34:30). I aquí teniu dues fotos d’aquest esdeveniment:

radio_1

  radio_2

Activitats Erasmus

Translate »