971 77 02 67 - 971 77 03 69

Projecte ERASMUS+ a l'IES Ses Estacions

sepie

 

CURS 2018-2019: Participació en les accions KA1 de Formació Professional (KA102 i KA103)

Erasmus Policy Statement.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de Formació Professional Bàsica per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en Serveis Administratius i haver de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de maig a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Presentar-se a la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.

Termini d’inscripció:

 • 3 de desembre de 2018

Acta: alumnes seleccionats.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa de la modalitat presencial, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
 • Entregar el CV Europass i una carta de motivació escrita en anglès. Aquests dos documents s’han de crear des de la plataforma https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Termini d’inscripció:

 • 23 de noviembre de 2018

Acta: alumnes seleccionats.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2018-2019 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS IV. NÚMERO DE PROJECTE 2018-1-ES01-KA102-049410.  JOB SHADOWING A ITÀLIA I ESTADA FORMATIVA EN EMPRESES DE LA UNIÓ EUROPEA.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa o un Job Shadowing a Itàlia que es promou juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La convocatòria està adreçada al professorat de grau mitjà del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de 14 de desembre de 2018.

 ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior de la modalitat presencial que ofereix el centre, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2018/2019 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • 22 de gener de 2019
Documents adjunts:

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2018-1-ES01-KA103-047239 ERASMUS+ 2018-2019:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2018-2019
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2019. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.

Documents adjunts:

Projectes Erasmus+ anteriors

Aquí podreu veure els projectes Erasmus+ en què ha participat l’IES Ses Estacions en cursos anteriors.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau mitjà per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa de la modalitat presencial, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2017/2018 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • 24 de novembre

Enllaç a la notícia dels dos alumnes seleccionats el curs 2016/2017.

Memòria de l’estada dels alumnes a l’estranger.

PROFESSORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 DE MOBILITAT DE PROFESSORAT. PROJECTE EUROFPBALEARS II. NÚMERO DE PROJECTE 2017-1-ES01-KA102-037681.  JOB SHADOWING A ITÀLIA, MAIG 2018.

Amb aquesta convocatòria es dóna l’oportunitat al professorat de l’IES Ses Estacions de realitzar una estada formativa, en concret un Job Shadowing a Itàlia,  que han organitzat conjuntament  la DGFPFP i el Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’Itàlia.

L’objectiu de l’estada és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’Itàlia i cooperar amb èxit en projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses d’aquest país.

L’estada tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de maig de 2018 a la ciutat de Massa, Itàlia.

La convocatòria està adreçada al professorat del centre, donant prioritat als coordinadors d’Erasmus, membres de l’equip directiu relacionat amb aquest programa i professorat d’FP.

Sol·licitud: abans de l’1 de desembre de 2017.

Professora seleccionada: Mª Consuelo Ortega Díez (enllaç a la seva experiència de job shadowing).

Experiència de job shadowing d’una professora participant el curs 2016-2017.

ALUMNAT

Mobilitat d’alumnes de grau superior per poder anar a l’estranger a fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses estrangeres.

Requisits dels beneficiaris:

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un del països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
 • Estar matriculats en el 2n curs de un dels cicles formatius de grau superior de la modalitat presencial que ofereix el centre, que hagin de realitzar la FCT durant el curs 2017/2018 en el període de març a juny.
 • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
 • Passar la prova de nivell d’idioma que es realitzarà al nostre centre.
Termini d’inscripció:
 • 9 de gener de 2018

Memòria de l’estada.

PROFESSORAT

L’IES Ses Estacions convoca una beca per a professorat d’FP, dins la mobilitat per a l’aprenentatge de l’educació superior.  Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450ERASMUS+ 2017-2018:

“Job shadowing”

 • 1 beca adreçada al professorat de FP per realitzar una estada formativa “job shadowing” a un país europeu.
 • Durada: 5 dies, dins el curs 2017-2018
 • Import: 1.000,00€ aproximadament.
 • Objectius de l’estada: conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de formació professional d’altres països europeus.
 • Requisits:
  • Nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa i ser capaç de fer presentacions.
  • Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Superior o ser Coordinador Erasmus+, Coordinador de Cicles formatius o membre del equip directiu relacionat amb CFGS.
  • Comptar amb l’autorització de l’Equip Directiu del centre.
 • Inscripció: abans de dia 31 de gener de 2018. Presentar en secretaria el full d’inscripció corresponent, DNI i  la documentació adient corresponent al nivell d’anglès.
 • Més informació: Cap d’estudis horabaixa.
 • Publicació de les persones seleccionades: 7 de febrer de 2018

Informe de la mobilitat de la professora.

CURS 2015-2016: Participació en l’acció KA1 d’Educació Escolar.
Nom del projecte: “Estaciones en Europa”

Durant el curs escolar 2015-2016, l’IES Ses Estacions participa en un programa de formació internacional del professorat subvencionat per la Comissió Europea a través del programa Erasmus+, gràcies al qual 5 docents de l’Institut han pogut seguir cursos de formació a diversos països europeus amb col·legues d’altres nacionalitats. Accés al resum del Projecte.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE:

 • Aquí teniu el relat de l’experiència del curs que dues professores de l’institut han seguit a Dublín (Irlanda).
 • Aquí, el resum del curs “Talking to People”, seguit pel professor d’anglès Mariano Velilla a Dublín (Irlanda).
 • Dia 15 de novembre, dues professores participants van concedir una entrevista sobre aquest projecte en el programa de ràdio El crepuscle encén estels de la cadena Ona Mediterrània.
  Pitjant aquí podreu escoltar l’entrevista (que comença en el minut 13:00 i acaba en el 34:30). I aquí teniu dues fotos d’aquest esdeveniment:

radio_1

  radio_2

Activitats Erasmus

Translate »