971 77 02 67 - 971 77 03 69

MAPA DEL WEB

A

Accés a l’aula virtual
Accés a la plataforma a distancia
Accés a la Universitat
Activitats del centre
Activitats extraescolars
Admissió d’alumnes (presencials, a distància i dual)
Anul·lació voluntària de la matrícula (ESO, Batxillerat)
Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúncia a mòduls (F. P.)
APIMA
Assignatures impartides en llengües estrangeres
Aula virtual
Avaluació
Avís legal

B

Baixes de mòduls (F. P.)
Batxillerat:

Beques i ajudes a l’estudi
Biblioteca

C

Calendaris
Característiques de l’ensenyament a distància
Clàusula d’exempció de responsabilitat
Comissió de medi ambient
Comissió de convivència
Competències professionals
Concreció curricular d’ESO
Consell Escolar
Contacte
Convalidacions de mòduls professionals
Coordinacions
Crucigrama en anglès: un de nou cada dia

D

Dades del centre
Departaments:

Direcció
Documents de centre:

E

Enllaços d’interès
Enllaços per a famílies
Equip directiu
ESO:

Excel·lència educativa
Exempció del mòdul d’FCT (F.P.)
Extraescolars (activitats)

F

Formació Professional:

Funcionament del Batxillerat
Funcionament de l’ESO

G

GestIB per a famílies

H

Horaris de classe
Horari de secretaria

I

Impresos de secretaria
Intercanvis bilaterals amb instituts Europeus

J

K

L

Llibres de text
Llistes d’admesos i exclosos (procés d’escolarització)

M

Material didàctic
Memòria del curs anterior
Modalitat a distància:

Modalitat dual:

N

Notes de tall de les Universitats espanyoles

O

OFERTA EDUCATIVA:

Organigrama:

P

Pagament de taxes a la Comunitat Autònoma
Personal no docent
Pla d’Autoprotecció
Plataforma virtual (F. P.) per als alumnes de les modalitats a distància i dual
Plànols de l’Institut
Poesia de les estacions
Portal Intern del professorat
Presentació de l’Institut
Procediment de reconeixement de competències professionals
Professorat
Programació General Anual
Programes desenvolupats a l’Institut:

Projecte de direcció:

Projecte Educatiu de Centre
Projecte Lingüístic
Projectes en què participa o ha participat l’Institut:

Promoció i titulació al Batxillerat
Promoció i titulació a l’ESO
Proves d’accés als cicles formatius
Proves d’accés a la Universitat
Proves lliures (F.P.)
Proves lliures per obtenir el títol de batxiller

Q

Què oferim

R

Racó de literatura
Reconeixement de competències professionals

Reglament d’Organització i Funcionament
Renúncies (F. P.)

Translate »