971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

MAPA DEL WEB

A

Accés a l’aula virtual
Accés a la plataforma a distancia
Accés a la Universitat
Activitats del centre
Activitats extraescolars
Admissió d’alumnes (presencials, a distància i dual)
Anul·lació voluntària de la matrícula (ESO, Batxillerat)
Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúncia a mòduls (F. P.)
APIMA
Assignatures impartides en llengües estrangeres
Aula virtual
Avaluació
Avís legal

B

Baixes de mòduls (F. P.)
Batxillerat:

Beques i ajudes a l’estudi
Biblioteca

C

Calendaris
Característiques de l’ensenyament a distància
Certificats de català de la Dir. Gral. de Política Ling.
Clàusula d’exempció de responsabilitat
Comissió de medi ambient
Comissió de convivència
Competències professionals
Concreció curricular d’ESO
Consell Escolar
Contacte
Convalidacions de mòduls professionals
Coordinacions
Crucigrama en anglès: un de nou cada dia

D

Dades del centre
Departaments:

Direcció
Documents de centre:

E

Enllaços d’interès
Enllaços per a famílies
Equip directiu
ESO:

Excel·lència educativa
Exempció del mòdul d’FCT (F.P.)
Extraescolars (activitats)

F

Formació Professional:

Funcionament del Batxillerat
Funcionament de l’ESO

G

GestIB per a famílies

H

Horaris de classe
Horari de secretaria

I

Impresos de secretaria
Intercanvis bilaterals amb instituts Europeus

J

K

L

Llibres de text
Llistes d’admesos i exclosos (procés d’escolarització)

M

Material didàctic
Memòria del curs anterior
Modalitat a distància:

Modalitat dual:

N

Notes de tall de les Universitats espanyoles

O

OFERTA EDUCATIVA:

Organigrama:

P

Pagament de taxes a la Comunitat Autònoma
Personal no docent
Pla d’Autoprotecció
Plataforma virtual (F. P.) per als alumnes de les modalitats a distància i dual
Plànols de l’Institut
Poesia de les estacions
Portal Intern del professorat
Presentació de l’Institut
Procediment de reconeixement de competències professionals
Professorat
Programació General Anual
Programes desenvolupats a l’Institut:

Projecte de direcció:

Projecte Educatiu de Centre
Projecte Lingüístic
Projectes en què participa o ha participat l’Institut:

Promoció i titulació al Batxillerat
Promoció i titulació a l’ESO
Proves d’accés als cicles formatius
Proves d’accés a la Universitat
Proves lliures (F.P.)
Proves lliures per obtenir el títol de batxiller

Q

Què oferim

R

Racó de literatura
Reconeixement de competències professionals

Reglament d’Organització i Funcionament
Renúncies (F. P.)

Translate »