971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Departament de Llengua Catalana i Literatura

PROFESSORATCÀRRECALTRES INFORMACIONS
Joaquín Berntsson Rullan
Isabel Molina Ferrer
Llorenç Oliver Lorenzo
Mª Puigserver Jordà
Margalida Rigo Pons Coordinadora d'activitats extraescolars.
Maria Roig LópezCap del departament didàctic. Coordinadora de normalització lingüística.
 • El títol d’ESO, amb l’assignatura de Llengua catalana i literatura de 4t d’ESO aprovada, permet automàticament accedir als següents certificats oficials de coneixements de català:
  • Si la nota obtinguda és de cinc, sis o set, s’accedeix al certificat oficial de nivell B1.
  • Amb una nota de vuit, nou o deu, l’homologació es fa amb el  certificat oficial de nivell B2.
  • En el cas d’aprovar l’assignatura de 4t d’ESO amb una Adaptació Curricular Significativa, el certificat obtingut és el de nivell A2.
 • Amb el titol de Batxillerat, segons la qualificació de l’assignatura de Llengua catalana i literatura al 2n curs, s’accedeix als següents certificats oficials de coneixements de català:
  • L’homologació és amb el certificat oficial de nivell B2 si la nota és de cinc, sis o set.
  • Si la nota és de vuit, nou o deu, s’accedeix al certificat oficial de nivell C1 de coneixements de català.

A l’enllaç següent, podeu consultar aspectes de l’homologació dels estudis de Llengua catalana de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=2064704&coduo=2390443

Activitats del departament de Llengua Catalana i literatura

Translate »