971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Salut

Membres de la Comissió de Salut

Nom Càrrec
Andreu Ros Coordinador de la comissió
Encarna González Infermera del Centre de Salut Escola Graduada
Belén Álvarez Professora del departament de Biologia
Margalida Rubí Professora del departament de Orientació
Concepció Torrente Professora del departament de Llengües estrangeres
Sonia Vico Professora del departament de Llengües estrangeres
Esther Rodríguez Personal no docent de l'IES Ses Estacions

Comissions

Què feim a la Comissió de Salut?

  • Analitzam la situació inicial sobre el nivell de benestar i de vida saludable del centre per detectar necessitats i definir quines àrees s’han de millorar.
  • Impulsam el disseny i desenvolupament d’activitats i continguts sobre pràctica diària d’esport i exercici físic, alimentació saludable, benestar i educació emocional, educació afectiva i sexual i prevenció d’addiccions i riscos.
  • Informam a l’equip docent i als integrants de la comunitat educativa dels protocols en matèria de salut escolar existents.
  • Incloem mesures i actuacions per fomentar i consolidar hàbits de vida saludables.

Activitats de la Comissió de Salut

Translate »