971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Salut

Què feim a la Comissió de Salut?

  • Analitzam la situació inicial sobre el nivell de benestar i de vida saludable del centre per detectar necessitats i definir quines àrees s’han de millorar.
  • Impulsam el disseny i desenvolupament d’activitats i continguts sobre pràctica diària d’esport i exercici físic, alimentació saludable, benestar i educació emocional, educació afectiva i sexual i prevenció d’addiccions i riscos.
  • Informam a l’equip docent i als integrants de la comunitat educativa dels protocols en matèria de salut escolar existents.
  • Incloem mesures i actuacions per fomentar i consolidar hàbits de vida saludables.

Activitats de la Comissió de Salut

Translate »