971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Matrícula en línia

Instruccions

 • Matrícula a ESO i Batxillerat: INSTRUCCIONS.
 • Matrícula a FP presencial i dual: INSTRUCCIONS.
 • Matrícula a FP a distància: INSTRUCCIONS.

Manuals d'ajuda per completar la matrícula online

Explicacions

 • MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  • Hi ha una nova utilitat que permet que els pares / mares / tutors legals (o els mateixos alumnes, si són majors d’edat) d’alumnes amb prematrícula en el centre puguin escollir online (en línia) les matèries que volen cursar el curs vinent.
  • Aquesta opció permet també adjuntar el justificant de pagament.
 • S’hi pot accedir utilitzant una d’aquestes DUES VIES (consulteu els TUTORIALS més amunt):
  • OPCIÓ 1: Des de GestIB-famílies.
   Usar les claus d’accés al GestIB.
  • OPCIÓ 2: Usar un codi d’accés que envia l’institut per mail.
   Rebran un codi d’accés i unes instruccions al seu correu electrònic. Aquesta opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat.
   Si no ha comunicat un email VÀLID a l’Institut, no podrà rebre aquest codi.

Claus d'accés al GestIB

SI NO TÉ COMPTE D’USUARI:

 • PER DEMANAR un, ha d’enviar un correu electrònic a iessesestacions@educaib.eu amb la següent informació:
  • Escaneig o foto d’aquest formulari omplert, datat i signat.
  • Adjuntar escaneig o foto del DNI / NIE / Passaport de pare / mare / tutor legal / alumne major d’edat.
  • A continuació, rebrà un SMS amb l’usuari i instruccions per obtenir una contrasenya via email.

SI TÉ COMPTE D’USUARI però no recorda la CONTRASENYA:

Translate »
Scroll Up