971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Matrícula curs 2024-2025

Instruccions

Matrícula a ESO i Batxillerat

Matrícula a FP, règims presencial i intensiu (i FCT virtual)

Matrícula a FP, règim virtual

Manuals d'ajuda per completar la matrícula online

TUTORIALS EN CATALÀ

(consulteu les explicacions més abaix):

Explicacions

TUTORIALES EN CASTELLANO

(consulte las explicaciones más abajo):

MATRÍCULA TELEMÀTICA

 • Hi ha una nova utilitat que permet que els pares / mares / tutors legals d’alumnes amb prematrícula en el centre (o els mateixos alumnes, si són majors d’edat) puguin escollir online (en línia) les matèries que volen cursar el curs vinent.
 • Aquesta opció permet també adjuntar el justificant de pagament.

OPCIONS

S’hi pot accedir utilitzant una d’aquestes DUES OPCIONS (consulteu els TUTORIALS més amunt):

 • OPCIÓ 1: Des de GestIB-famílies.
  Usar les claus d’accés al GestIB.
 • OPCIÓ 2: Usar un codi d’accés que envia l’institut per mail.
  Rebran un codi d’accés i unes instruccions al seu correu electrònic. Aquesta opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat.
  Si no ha comunicat un email VÀLID a l’Institut o té la safata d’entrada plena, no podrà rebre aquest codi.

Claus d'accés al GestIB

Vàlid només per als pares, mares o tutores legals dels alumnes matriculats.
Els alumnes rebran les claus en classe.

SI NO TÉ COMPTE D’USUARI:

PER DEMANAR un, ha d’enviar un correu electrònic a iessesestacions@educaib.eu amb la següent informació:

 • Escaneig o foto d’aquest formulari omplert, datat i signat.
 • Adjuntar escaneig o foto del DNI / NIE / Passaport de pare / mare / tutor legal / alumne major d’edat.

A continuació, rebrà un SMS amb l’usuari i instruccions per obtenir una contrasenya via email.

SI TÉ COMPTE D’USUARI però no recorda la CONTRASENYA:

TUTORIALS:

Translate »