971 77 02 67 - 971 77 03 69

HORARI DE SECRETARIA

DIA DE LA SETMANA HORARI D'OBERTURA NOTES
DILLUNS MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores
HORABAIXA: de 15:00 a 17:00 hores Els horabaixes oberta només durant el període de classes d'FP
DE DIMARTS A DIVENDRES MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores

SECRETARIA

Impresos i Formularis

Com presentar els impresos de sol·licitud

On he de presentar l’imprès de sol·licitud?
A la secretaria de l’institut en horari d’atenció al públic.

Si no puc anar personalment a la secretaria?
Hi ha dues possibilitats:

  • Procediment general: es poden presentar en qualsevol registre públic; en particular, per als alumnes a distància, en les delegacions territorials d’educació de Menorca o d’Eivissa o a la secretaria de l’IES Marc Ferrer de Formentera.
  • Les sol·licituds de renúncia a la convocatòria de mòduls en la modalitat a distància es poden presentar també amb aquest procediment: una vegada imprès, omplert i signat aquest model, escanetjar-ho i enviar-ho amb un escaneig també del DNI (NIE o passaport) en vigor al coordinador de distància a través del jmail del mòdul de Tutoria de la plataforma online.

En casos molt excepcionals, com ara que la persona interessada no visqui a Mallorca, es pot autoritzar una altra persona mitjançant aquest model d’autoritzacions.   S’ha de presentar fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

Translate »