971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

HORARI DE SECRETARIA

DIA DE LA SETMANA HORARI D'OBERTURA NOTES
DILLUNS MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores
HORABAIXA: de 15:00 a 17:00 hores ATENCIÓ!: Els horabaixes oberta només durant el període de classes d'FP
DE DIMARTS A DIVENDRES MATÍ: de 10:00 a 14:00 hores

SECRETARIA

Impresos i Formularis

La majoria d’aquests impresos està en versió PDF emplenable. Si no us surt directament aquesta versió, intentau descarregar el document.

Com presentar qualsevol imprès o fer altres gestions davant l'Institut

On he de presentar l’imprès?
A la secretaria de l’institut en horari d’atenció al públic.

Si no puc anar personalment a la secretaria?
Hi ha tres possibilitats:

  • Procediment general: es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
    ATENCIÓ: els processos d’inscripció i matrícula de la modalitat virtual només es poden fer a la secretaria de l’IES Ses Estacions, a les delegacions territorials d’educació de Menorca o d’Eivissa o a la secretaria de l’IES Marc Ferrer de Formentera (article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
  • FP MODALITAT VIRTUAL: Les sol·licituds de baixa o de renúncia a la convocatòria de mòduls en la modalitat virtual s’han de presentar amb aquest procediment: una vegada imprès, omplert i signat aquest model, escanetjar-ho i enviar-ho amb un escaneig també del DNI o NIE en vigor (si és comunitari, també passaport) a l’adreça de correu electrònic del coordinador de la modalitat virtual, accesible a la plataforma.
  • Excepcionalment, si la persona interessada no està en condicions de presentar-se personalment, pot autoritzar una altra persona mitjançant aquest model d’autoritzacions.   S’ha de presentar fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.
Translate »