971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Medi Ambient

Agenda Escolar

A l’agenda escolar podeu trobar els acords que afecten tota la comunitat educativa de l’IES SES ESTACIONS, i que contribueixen al desenvolupament del projecte mediambiental del nostre centre:

  • Compromís d’ús eficient de l’aigua a l’IES Ses Estacions
  • Normes per al bon aprofitamenr del paper
  • Ambientalització del pati

Premi Aula Verda

La Comissió d’Ambientalització convoca el premi Aula Verda amb l’objectiu principal d’incrementar la consciència dels problemes ecològics i promoure hàbits de respecte al medi ambient entre els alumnes del centre. En conseqüència, volem aconseguir una millora en la gestió dels residus i materials reciclables, una major cura del mobiliari i de les instal·lacions i, en definitiva, un comportament més responsable amb el medi que ens envolta.

Participaran en aquest concurs tots els grups-aula de l’institut. S’avaluaran els següents aspectes:
1.- Gestió de la capsa blava.
2.- Gestió de la capsa verda.
3.- Llums apagats quan l’aula queda buida.
4.- Netedat / Brutícia de l’aula:
a.- Aula sense papers, guixos o altra brutícia a terra.
b.- Taules i cadires lliures de pintades.
c.- Pissarra neta.
d.- Mobiliari ordenat.
5.- Desperfectes. (1)
6.- Activitats / Iniciatives extraordinàries a favor del medi ambient.


(1) Es recomana deixar reflectits, a un paper col·locat al tauler d’anuncis de l’aula, els desperfectes inicials que hi han a l’aula. Així la comissió d’ambientalització podrà tenir-los presents a l’hora de puntuar aquest punt.

Cada aspecte puntuarà de 0 a 5 punts, seguint el criteri de malament, regular o bé. Els professors de la Comissió d’Ambientalització avaluaran quinzenalment aquests aspectes anotant la puntuació de cada apartat al full d’avaluació i notificaran els resultats als respectius tutors de cada grup. A principi de mes la coordinadora de la Comissió publicarà en el tauló verd la relació de puntuacions provisionals de tots els grups.

El grup que a final de curs acumuli major puntuació serà el guanyador del premi Aula Verda. El premi pel grup guanyador encara està per determinar.

Translate »