971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Grau Superior en Assistència a la Direcció

IES Ses Estacions ofereix els estudis de Grau Superior en Assistència a la Direcció en les modalitats presencial i a distància. La modalitat presencial es dóna en aquest horari:

 Horari Vespertí 15:45h a 21:35h

Informació sobre el règim virtual 

Informació sobre el Fons Social Europeu:

 

                   

Els cicles formatius de grau superior en modalitat presencial, estan finançats per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears.

Destinataris

Per cursar un curs de Grau Superior es necessita;

 1. Estar en possessió del títol de Batxiller.
 2. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
 3. Haver superat el curs d’orientació universitària o preuniversitari.
 4. Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
 5. Estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent.
 6. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir, com a mínim, denou anys, complerts l’any de realització de la prova, o divuit anys si es té un títol de grau mitjà).
 7. Tenir superada la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides Acadèmiques

L’alumne que acaba un Cicle Formatiu de grau superior pot optar per

 1. Accedir a estudis universitaris.
 2. Cursar un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 3. Si no es desitja continuar amb els estudis, també es pot accedir al món laboral.

Sortides Laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat al costat d’un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d’un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que pot desenvolupar-se en tot tipus d’organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a aquest tipus de professional.

Els alumnes que finalitzen els seus estudis del grau superior en Assistència a la Direcció tindran les següents sortides laborals:

 • Assistent a la direcció.
 • Assistent personal.
 • Secretari/ària de direcció.
 • Assistent de despatxos i oficines.
 • Assistent jurídic.
 • Assistent en departaments de Recursos Humans.
 • Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

CONTINGUT DEL CURS – HORARI SETMANAL

Seqüenciació temporal del 1r. Curs

CODI MÒDULS DE 1r CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 90 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 90 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació* 5 h. 170 h.
650 Procés integral de l'activitat comercial 5 h. 170 h.
651 Comunicació i atenció al client* 4 h. 140 h.
179 Anglès professional 4 h. 130 h.
1665 Digitalizació aplicada als sectors productius 1 h. 30 h.
1709 Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 3 h. 90 h.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès 2 h. 70 h.
TOTAL HORES DEL CURS 980 h.

(*) Mòduls susceptibles de ser impartits en anglès.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

Seqüenciació temporal del 2n. Curs

CODI MÒDULS DE 2n CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
180 Segona llengua estrangera: alemany 4 h. 130 h.
661 Protocol empresarial* 6 h. 190 h.
662 Organització d'esdeveniments empresarials* 7 h. 250 h.
663 Gestió avançada de la informació* 6 h. 190 h.
664 Projecte intermodular 1 h. 50 h.
1708 Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 1 h. 30 h.
1710 Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 2 h. 60 h.
Mòdul optatiu 2 h. 80 h.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès 1 h. 40 h.
TOTAL HORES DEL CURS 1020 h.

(*) Mòduls susceptibles de ser impartits en anglès.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els Horaris del Grups aquí

Translate »