971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Clica a la imatge per conéixer la importància del Consell Escolar

Consell Escolar de l'IES Ses Estacions

Director

 • Francisco Javier Gálvez Capellà

Cap d’Estudis

 • Francisca Mª Taberner Noguera

6 Representants del professorat

 • Daniel Navío Salcedo
 • Mª Antònia Soberats Sagreras
 • Ángel Luis del Barco del Barco
 • Luis López Pardo
 • Gloria Ferrer Camps
 • Maria Antich Bauzà

3 Representants de pares i mares

 • Elena Machado Devis (representant de l’APIMA)
 • Ani Aleksandrova Uzunova

3 Representants dels alumnes

 • Víctor Manuel Díaz Romero
 • Lucía Sabina Valera Hernández
 • David Iacov Sima

1 Representant del personal d’administració i serveis

 • Iván Pérez Romera

1 Representant de l’Ajuntament de Palma

 • Josep Joan Quetglas Mas

1 representant de la CAEB (amb veu i sense vot)

 • Mª del Carmen Francés Abenza (suplent: María Montojo Ripoll)

Secretari (amb veu i sense vot)

 • Mariano Velilla Estrada

Informació sobre les Eleccions al Consell Escolar de l'IES Ses Estacions 2021

 • Competències: les descrites a l’art. 127 de la Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 3/2020 [pitjau aquí].
 • Composició del Consell Escolar.
 • Sorteig públic de la Junta Electoral: dimarts dia 5 d’octubre a les 14.00 al despatx de direcció.
 • Composició de la Junta Electoral.
 • Calendari del procés electoral:
  • Constitució de la Junta Electoral: 7octubre
  • Claustre eleccions professorat: 24 novembre
  • Eleccions pares i mares: 30 novembre
  • Proclamació de candidats: 3 desembre
  • Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar: 9 desembre
  • Sessió de constitució del nou Consell Escolar: 14 desembre
 • Carta informativa de la directora.
 • Informació per a la presentación de candidatures.
 • Llista de candidats i composició de les meses electorals.
 • Resultats definitius.
Translate »