971 77 02 67 - 971 77 03 69

Consell Escolar de l'IES Ses Estacions

Directora

 • Mª José Bennassar Ordinas

Cap d’Estudis

 • Juan Riera Saavedra

6 Representants del professorat

 • Daniel Navío Salcedo
 • Mª Antònia Soberats Sagreras
 • Luis López Pardo
 • Gloria Ferrer Camps
 • Maria Antich Bauzà

3 Representants de pares i mares

 • Miguel Ángel Pérez Cantallops (representant de l’APIMA)
 • Jaume Ribas Seguí
 • Juan Carlos Capilla Fernández

3 Representants dels alumnes

 • Pol Jaume Amorós
 • Franco Nicolás Mendoza

1 Representant del personal d’administració i serveis

 • Josefa Rosauro Manzanera

1 Representant de l’Ajuntament de Palma

 • Josep Joan Quetglas Mas

1 representant de la CAEB

 • Carme Francés Abenza (suplent: María Montojo Ripoll)

Secretari (amb veu i sense vot)

 • Mariano Velilla Estrada

Informació sobre les Eleccions al Consell Escolar de l'IES Ses Estacions 2018

Translate »