971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Consell Escolar de l'IES Ses Estacions

Directora

 • Mª José Bennassar Ordinas

Cap d’Estudis

 • Francisca Mª Taberner Noguera

6 Representants del professorat

 • Daniel Navío Salcedo
 • Mª Antònia Soberats Sagreras
 • Ángel Luis del Barco del Barco
 • Luis López Pardo
 • Gloria Ferrer Camps
 • Maria Antich Bauzà

3 Representants de pares i mares

 • Ligia Elena Tutivén Torres (representant de l’APIMA) (suplent: Miguel Ángel Pérez Cantallops)
 • Ani Aleksandrova Uzunova
 • Plaça vacant

3 Representants dels alumnes

 • Víctor Manuel Díaz Romero
 • Lucía Sabina Valera Hernández
 • David Iacov Sima

1 Representant del personal d’administració i serveis

 • Iván Pérez Romera

1 Representant de l’Ajuntament de Palma

 • Josep Joan Quetglas Mas

1 representant de la CAEB (amb veu i sense vot)

 • Mª del Carmen Francés Abenza (suplent: María Montojo Ripoll)

Secretari (amb veu i sense vot)

 • Mariano Velilla Estrada

Informació sobre les Eleccions al Consell Escolar de l'IES Ses Estacions 2018

Les eleccions de 2020 han estat cancelades per la COVID.

Translate »
Scroll Up