971 77 02 67 - 971 77 03 69

Consell Escolar de l'IES Ses Estacions

Directora
– Mª José Bennassar Ordinas

Cap d’Estudis
– Juan Riera Saavedra

6 Representants del professorat
– Daniel Navío Salcedo
– Mª Antònia Soberats Sagreras

– Luis López Pardo
– Gloria Ferrer Camps
– Maria Antich Bauzà

3 Representants de pares i mares
– Miguel Ángel Pérez Cantallops (representant de l’APIMA)
– Jaume Ribas Seguí
– Juan Carlos Capilla Fernández

3 Representants dels alumnes
– Pol Jaume Amorós
– Franco Nicolás Mendoza

1 Representant del personal d’administració i serveis
– Josefa Rosauro Manzanera

1 Representant de l’Ajuntament de Palma
– Josep Joan Quetglas Mas

1 representant de la CAEB
– Aina Reguera Rodríguez

Secretari (amb veu i sense vot)
– Mariano Velilla Estrada

Informació sobre les Eleccions al Consell Escolar de l'IES Ses Estacions 2018

Competències: les descrites a l’art. 127 de la Llei Orgànica d’Educació, modificada per la LOMCE [pitjau aquí].

Composició del Consell Escolar.

Calendari del procés electoral.

Sorteig públic de la Junta Electoral: en breu s’idicarà on i quan es celebrarà.

Carta informativa de la directora (1).

Composició de la Junta Electoral.

Informació per a la presentación de candidatures.

Llista de candidats i composició de les meses electorals.

Carta informativa de la directora (2): procediment eleccions pares i mares.

Resultats definitius.

Translate »