971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Equip Directiu de l'IES Ses Estacions

Director [competències, art. 132 LOE, modificada per la Llei Orgànica 3/2020]
Francisco Javier Gálvez Capellà

Secretari [competències, art. 38 del ROC]
Mariano Velilla Estrada

Cap d’Estudis [competències, art. 37 del ROC]
Francesca Mª Taberner Noguera

Cap d’Estudis d’FP [competències, art. 37 del ROC]
Aina Camarasa Tous

Caps d’Estudis adjunts [competències, art. 37 del ROC]
Maria Antich Bauzà
Luis López Pardo

Per contactar amb qualsevol persona de l’equip, pot cridar al 971 77 02 67.

Translate »