971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Criteris d'avaluació

Si no pot visualitzar els documents de Google Drive, recomanem tenir tancats tots els correus electrònics.

ESO i Batxillerat

  • Criteris de promoció i titulació: ESO i Batxillerat.
  • COMPETÈNCIES CLAU: Per facilitar que les famílies entenguin millor qué implica cada competencia clau, atès que serà el seu assoliment el que determinarà la promoció o la titulació de l’alumnat, us proporcionem aquest enllaç amb la descripció concreta de cada una.
Translate »