971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Filosofia

La filosofia és la més alta aspiració de l’ànima humana i de la societat, va dir Plató, i 2500 anys després encara seguim donant definicions d’allò que és la filosofia; perquè definicions de filosofia trobarem tantes com pensadors ha hagut i haurà, i no obstant, mai l’éseer humà ha deixat d’apropar-se a intentar esbrinar què és això de la filosofia, alguna cosa deu tenir la filosofia. Pot ser hi hagi hagut moltes definicions, moltes posicions, però totes tenien una cosa en comú, la filosofia cerca el coneixement, la sabiduria, mitjançant la raó i la llibertat. En aquest departament volem alumnes lliurepensadors, i això el feim a tres assignatures: Filosofia de primer de batxillerat; Història de la Filosofia de segon de batxillerat, i Valors Ètics a tots els nivells de l’ESO.
També oferim l’assignatura de Psicologia a segon de Batxiller, una matèria molt interessant pels alumnes que vulguin cursar estudis posteriors humanístics o socials, i molt important per poder donar una visió humanística als estudis científics. L’interès dels adolescents pel coneixement d’ells mateixos i del contexte social en el que es troben immersos, fa de la Psicologia una matèria especialment apropiada per a la seva introducció en aquestes edats.

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Ángel Luis del Barco del Barco Coordinador de la pàgina web. Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Evelia Muñiz Gutiérrez Cap del departament didàctic.
Àngela Mª Martí Borràs Cap del subdepartament de llengües i cultura clàssiques.
Coordinadora de biblioteca. Coordinadora del programa Erasmus+.

Avaluació

Enllaços d'interés

Podeu accedir als blogs dels professors del departament:

Días de Nietzsche y Rosas (Blog del professor Ángel Luis del Barco)

L’assignatura de Psicologia de segon de batxillerat es farà seguint un blog anomenat Harley Quin, on trobareu tot el contingut de l’assignatura.

 

Us oferim un conjunt d’enllaços on podeu trobar informació i material en torn a la filosofia al batxillerat:

Webdianoia: una pàgina amb molt de material i exercicis.

Cibernous: amb apunts, textos, i material interactiu.

Diccionari: aquí teniu un diccionari de termes filosòfics

Encyclopaedia Herder: com diuen a la seva pàgina, és una gran base de dades del coneixement en humanitats.

Xtec: un bona col·lecció de textos en català

Ramon Alcoberro: la pàgina web del professor Ramon Alcoberro, amb molta informació, però pot ser una mica excesiva i poc amena.

Wikisofia: una wiki dedicada a la filosofia, en català.

Torre de Babel: un portal dedicat a la filosofia, la psicologia i les humanitats.

La imagen del filósofo: i finalment un blog dedicat a imatges però també amb informació dels diferents pensadors, i amb una curiositat, molta caricatura de filòsofs.

Activitats

Subdepartament de Llengües i Cultura Clàssiques

El fet que la nostra matèria sigui una llengua materna i la seva dimensió intercultural exigeix pel seu estudi un càracter INTERDISCIPLINAR. En primer lloc perquè comparteix amb les demés arèes lingüístiques del currículum el desenvolupament de la capacitat comprensiva i expresiva de l’alumne; en segon lloc l’aspecte cultural porta a una intervenció pedagògica en altres camps de la formació de l’alumnat, com és la Història, l’Art, la Religió, el Teatre, etc. Per tant la nostra matèria se relaciona amb les següents arèes:

 • ÀREA LINGÜÍSTICA: en el cas de la nostra Comunitat amb la llengua castellana i amb la catalana.
 • ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: s’ha estudiat l’antigüitat clàssica: la societat, la cultura, l’Art i la influència que han tingut els temes clàssics a la cultura i al pensament posterior.

Les assignatures pròpies d’aquest subdepartament són: Llatí, Grec i Cultura Clàssica.

 • LLATÍ – I
 • LLATÍ – II
 • GREC – I
 • GREC – II
 • CULTURA CLÀSSICA

Altres materials: Llibres de mitologia, DVD’s i revistes relacionades amb els mites i la cultura de Grècia i Roma.

Avaluació

Activitats

A part de les activitats pròpies de la llengua, cultura i civilització grecollatina, en aquest departament també s’inclouen d’altres, com:

 • Comentari d’articles de revistes d’actualitat relacionats amb la Cultura Clàssica.
 • Projecció de vídeos i DVD’s sobre temes de civilització, institucions i mitologia greco-romana.
 • Sortida anual per veure una representació de teatre clàssic.

Enllaços d'interés

 • NUNTII LATINI: pàgina web de l’emissora de la ràdio pública finlandesa que emet les seves notícies en llatí des de 1989. Es poden llegir i també escoltar els textos llatinos de les notícies.
 • THE LATIN LIBRARY: una selecció de textos en llatí d’autors de totes les èpoques.
 • THE LITTLE SAILING: una selecció de textos en grec d’autors clàssics.

Activitats extraescolars de Filosofia i Llengües Clàssiques

Translate »