971 77 02 67 - 971 77 03 69

Departament de Filosofia

El Departament de Filosofia imparteix les matèries de Filosofia a batxillerat i de Valors Ètics a ESO.
Aquest Departament també ofereix l’assignatura de “Sociologia” a 2n de Batxiller: és una matèria útil pels alumnes que vulguin cursar carreres humanístiques i socials.

Professors

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Ángel Luis del Barco del Barco Coordinador de la pàgina web. Professor associat de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Evelia Muñiz Gutiérrez Cap del departament didàctic.
Àngela Mª Martí Borràs Cap del subdepartament de llengües i cultura clàssiques.
Coordinadora de biblioteca. Coordinadora del programa Erasmus+.

Avaluació

Enllaços d'interés

Podeu accedir als blogs dels professors del departament:

Días de Nietzsche y Rosas (Blog del professor Ángel Luis del Barco)

Activitats

Subdepartament de Llengües i Cultura Clàssiques

El fet que la nostra matèria sigui una llengua materna i la seva dimensió intercultural exigeix pel seu estudi un càracter INTERDISCIPLINAR. En primer lloc perquè comparteix amb les demés arèes lingüístiques del currículum el desenvolupament de la capacitat comprensiva i expresiva de l’alumne; en segon lloc l’aspecte cultural porta a una intervenció pedagògica en altres camps de la formació de l’alumnat, com és la Història, l’Art, la Religió, el Teatre, etc. Per tant la nostra matèria se relaciona amb les següents arèes:

 • ÀREA LINGÜÍSTICA: en el cas de la nostra Comunitat amb la llengua castellana i amb la catalana.
 • ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: s’ha estudiat l’antigüitat clàssica: la societat, la cultura, l’Art i la influència que han tingut els temes clàssics a la cultura i al pensament posterior.

Les assignatures pròpies d’aquest subdepartament són: Llatí, Grec i Cultura Clàssica.

 • LLATÍ – I
 • LLATÍ – II
 • GREC – I
 • GREC – II
 • CULTURA CLÀSSICA

Altres materials: Llibres de mitologia, DVD’s i revistes relacionades amb els mites i la cultura de Grècia i Roma.

Avaluació

Activitats

A part de les activitats pròpies de la llengua, cultura i civilització grecollatina, en aquest departament també s’inclouen d’altres, com:

 • Comentari d’articles de revistes d’actualitat relacionats amb la Cultura Clàssica.
 • Projecció de vídeos i DVD’s sobre temes de civilització, institucions i mitologia greco-romana.
 • Sortida anual per veure una representació de teatre clàssic.

Enllaços d'interés

 • NUNTII LATINI: pàgina web de l’emissora de la ràdio pública finlandesa que emet les seves notícies en llatí des de 1989. Es poden llegir i també escoltar els textos llatinos de les notícies.
 • THE LATIN LIBRARY: una selecció de textos en llatí d’autors de totes les èpoques.
 • THE LITTLE SAILING: una selecció de textos en grec d’autors clàssics.
Translate »