971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Grau Mitjà en Gestió Administrativa

IES Ses Estacions ofereix els estudis de Grau Mitjà en Gestió Administrativa en les modalitats presencial, a distància i dual. La modalitat presencial es dóna en aquests dos horaris:

  Horari continuat 8h a 15h

                                                                       Horari vespertí 15:45h a 21:35h

                                                                     Informació sobre els règims virtual i intensiu 

Informació sobre el Fons Social Europeu:

                   

Els cicles formatius de grau mitjà en modalitat presencial, estan finançats per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears.

Destinataris

Per cursar un curs de Grau Mitjà es necessita:

 1. Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 2. Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar.
 3. Haver superat el segon curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 4. Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 5. Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o el segon de comuns experimental.
 6. Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algú dels anteriors.
 7. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requereix tenir, com a mínim, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Sortides Acadèmiques

L’alumne que acaba un Cicle Formatiu de grau mitjà pot optar per:

 1. Cursar un altre Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 2. Accedir a estudis de Batxillerat.
 3. Accedir a un cicle Formatiu de Grau Superior.
 4. Si no es desitja continuar amb els estudis, també es pot accedir al món laboral.

Sortides Laborals

Els alumnes que finalitzen els seus estudis del grau mitjà de gestió administrativa tindran les següents sortides laborals:

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d’oficina.
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
 • Administratiu comercial.
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat d’atenció al client.
 • Empleat de tresoreria.
 • Empleat de mitjans de pagament

CONTINGUT DEL CURS – HORARI SETMANAL

Horari setmanal del 1r. Curs

CODI MÒDULS DE 1r CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
437 Comunicació empresarial i atenció al client 5 h. 160 h.
438 Operacions administratives de compra-venda 4 h. 120 h.
439 Empresa i administració* 3 h. 100 h.
440 Tractament informàtic de la informació 7 h. 230 h.
441 Tècnica comptable 3 h. 100 h.
156 Anglès 5 h. 160 h.
449 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
TOTAL HORES DEL CURS 960 h.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

(*) Aquest és un mòdul de suport; això significa que s’ha d’aprovar obligatòriament per tal de poder promocionar al curs següent.

Horari setmanal del 2n. Curs

CODI MÒDULS DE 2n CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
442 Operacions administratives de recursos humans 7 h.* 150 h.
443 Tractament de la documentació comptable 7 h.* 150 h.
446 Empresa a l'aula 8 h.* 170 h.
448 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 8 h.* 170 h.
451 Formació en centres de treball 400 h.**
TOTAL HORES DEL CURS 1040 h.

(*) Els primers dos trimestres.
(**) El tercer trimestre.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el Llistat del Professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els Horaris de Grups aquí

Translate »