971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

JOB SHADOWING A TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI / ABO YRKESINSTITUT

Jun 21, 2017 by IESSesEstacions Category: ERASMUS 0 comments

ERASMUS+ K102 ESTADA FORMATIVA PROFESSORAT

Durant el mes d’abril, la coordinadora d’Erasmus + de FP, Coloma Cànaves, ha gaudit d’una beca de formació a Finlàndia.

La mobilitat va consistir en un job shadowing (període d’observació) a Turku des del 4 al 6 d’abril del 2017, organitzat per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat dins el marc del projecte EuroFP Balears II i Turku Vocational Institute. Turku és una ciutat localitzada al sud-oest de Finlàndia, a la riba del riu Aura.

Els objectius d’aquesta estada formativa han estat conèixer el funcionament de la Formació professional dins el sistema educatiu finlandès i establir relacions perquè l’alumnat FP dels centres de les Illes Balears puguin realitzar les pràctiques (FCT) en centres de treball a Finlàndia i viceversa.

Observació a l’empresa: VMP Group Oy, empresa de treball temporal.

 

Observació a l’empresa: Tilitoimisto Aarnio Oy, asessoria comptable i fiscal.

 

Observació dins l’aula: Classe de marketing, desenvolupament de la segmentació de mercat, la qual formava part d’un pla de negoci.

 

Visita turística a la ciutat, guiada per les alumnes de l’institut de Turku i la seva professora, Tarja Aaltonen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »