971 77 02 67 - 971 77 03 69

Informacions crisi coronavirus

Informació suspensió de classes

ENTRA AQUÍ 

Si no podeu obrir l’enllaç perquè surt un missatge com aquest:

Lo sentimos, pero no tienes acceso a este servicio.
Ponte en contacto con el administrador de tu organización para solicitar acceso.

O aquest:

Está accediendo al Service Provider google.com
Este módulo requiere autenticación.

TANCAU EL VOSTRE CORREU ELECTRÒNIC si el teniu obert; si no, heu d’intentar accedir-hi emprant un altre navegador (descarrega gratuïta de Google Crome / Mozilla Firefox / Microsoft Explorer).

Informacions per a famílies

A partir de dimecres 27 de maig es reobrirà el centre . Aquesta serà l’organització al nostre centre en compliment  amb les instruccions donades per la Conselleria d’Educació.

Cita prèvia per les tutories

A partir de dimecres 27 de maig podran entrar al centre els alumnes de 2n curs d’FP, 2n de batxillerat i 4t ESO. 

No podrà entrar al centre cap alumne que no figuri al document de cita prèvia. 

Els alumnes de 4t d’ESO i 2n  batxillerat han de sol·licitar les tutories emplenant el formulari que és accessible a través de la següent adreça:

https://sites.google.com/iessesestacions.es/tutcovid/inici

Quan un professor tingui peticions de tutories, es posarà en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic que faciliten al formulari per donar-los cita.

El professorat de 4t ESO, 2n batxillerat i 2n FP bàsica donarà cita tenint en compte el seu horari d’atenció, que podeu consultar a continuació:

Consulta dels horaris de professorat amb tutories

El professorat de 2n GM i 2n GS podeu consultar l’horari aqui:

Consulta tutories mòduls pendents i FCT

No estan permeses les visites de pares o mares amb caràcter general, excepte per tràmits extraordinaris amb cita prèvia.

Espais

Les aules utilitzades tindran indicats els llocs de feina de l’alumnat, estaran ventilades i disposaran de gel desinfectant. Les taules assignades estaran identificades amb 3 gomets blaus en forma de triangle. Després de cada sessió les aules es faran netes. A FP es farà servir un aula/taller per a cada grup.

Circulació de persones

L’alumnat no podrà entrar al centre fins l’hora que té assignada. Esperaran fora de l’edifici. Els professors recolliran els seus alumnes a l’entrada. Es farà servir una escala per pujar i una altra diferent per baixar per evitar creuaments de persones. També els passadissos seran unidireccionals. La direcció de les escales serà la següent:

 • Escales centrals: només per pujar.
 • Escales al fons del passadís llarg: només per baixar.
 • Escales al fons del passadís curt:
  • Per baixar a l’aparcament: no operatives.
  • Del 1r pis a la planta baixa: només per baixar el professorat.
  • Del 1r pis al 2n pis: només per pujar.
  • Del 3r pis al 2n pis: només per baixar.

El pati romandrà tancat. Els únics lavabos oberts per a l’alumnat seran els de la planta baixa.

Mesures de control sanitari i protecció personal

Totes les persones que entrin al recinte ho hauran de fer amb mascareta. S’evitarà compartir material.  Es faran servir guants per utilitzar els ordinadors i s’emprarà hidrogel abans i després de tocar el teclat i el ratolí (sempre amb guants).

S’entrarà i es sortirà de l’institut únicament pel carrer Marquès de la Fontsanta i s’emprarà una porta només per entrar i l’altra només per sortir. Just abans de la sortida hi haurà una paperera amb tapa i pedal, que serà l’única on llançar el material sanitari (mascaretes i guants). Per evitar confusions, les papereres normals de les aules quedaran apartades per poder ser usades només sota la supervisió del professorat.

És important que no posem en perill la salut de cap membre de la nostra comunitat i, per això, demanem tota la vostra col·laboració. 

NOTES AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA

A causa de les actuals circumstàncies, probablement no serà possible lliurar els butlletins en paper amb les notes finals, tal com ha succeït en la segona avaluació.

Si els butlletins amb les notes finals no es poden lliurar en paper, com sempre, es podran consultar a través del GestIB (enllaç). Vídeo on es mostra com recuperar la contrasenya del GestIB.

PER OBTENIR O RECUPERAR LES CLAUS DEL GestIB, clicar aquí.

 

NOTAS EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

A causa de las actuales circunstancias, es probable que no sea posible entregar los boletines en papel con las notas finales, tal y como ha sucedido en la segunda evaluación.

Si los boletines con las notas finales no se pueden entregar en papel, como siempre, se podrán consultar a través del GestIB (enlace). Vídeo donde se muestra cómo recuperar la contraseña del GestIB.

PARA OBTENER O RECUPERAR LAS CLAVES DEL GestIB, clicar aquí.

 • Les claus del GestIB (usuari i contrasenya) també serveixen perquè els alumnes majors d’edat puguin accedir a la plataforma a distància i a l’aula virtual.
 • PER RECUPERAR LES CLAUS DEL GestIB, clicar aquí.

Informació d’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España):

 • Telèfon 017.

La Línea de Ayuda en Ciberseguridad para menores, educadores, padres y tutores. Este número de marcación corta es gratuito y confidencial y está disponible todos los días del año de 09:00 a 21:00.

Desde el 017 se atienden dudas y consultas en materia de ciberseguridad, así como problemas asociados al uso de las nuevas tecnologías: riesgos, protección de dispositivos, control parental, ciberbullying, uso excesivo de la tecnología, mediación parental, herramientas disponibles para la educación, etc…

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern balear, a través de la Direcció General d’Emergències, han posat en marxa un servei telefònic gratuït extraordinari d’atenció psicològica per a oferir assessorament i primers auxilis psicològics a la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que estam vivint a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, s’ha habilitat el número 900 112 003, que estarà en marxa les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

El COPIB ha posat a la disposició d’aquest servei professionals de la Psicologia col·legiats especialitzats en aquests tipus d’intervencions, els quals ja estan organitzats per a cobrir tots els torns i donar servei de manera ininterrompuda.

La iniciativa té com a objectiu resoldre dubtes i aportar orientacions a les persones que estan vivint situacions d’especial vulnerabilitat psicològica. En aquest sentit, es dirigeix principalment a: persones totes soles, menors i famílies amb circumstàncies especials, dones en situacions de risc de violència de gènere i, en general, persones que poden veure’s afectades psicològicament per la difícil situació amb la qual estam convivint (dol per la pèrdua d’un ésser estimat, angoixa, ansietat, por, solitud, tristesa, ira, incertesa, etcètera).

Altres informacions

 • Enllaç a altra informació.
 • Durant el mes de maig es duran a terme les següents xerrades virtuals per a pares i mares:
  • El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot fer? (3r i 4t d’ESO).
  • Acabant l’educació primària… El futur del meu fill o filla (6è de primària).
  Més informació i inscripcions: https://seras.uib.cat/xerrades_pares_mares/

Aquests centres han preparat aquestes pàgines per donar informació a futurs estudiants, ara que no es poden fer visites presencials:

Balears demana al Ministeri flexibilitzar les pràctiques de Formació Professional perquè els alumnes no perdin el curs

 

NOTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA REFERENT A L’FP DUAL (26/03/20)

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS Y LA SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).

 

En primer lugar, deciros que sentimos mucho todos los efectos causados por una situación tan grave y preocupante para la salud y para la sociedad en general. La actividad de las empresas se ha visto muy afectada y, en consecuencia, también las contrataciones.

Por ello y desde la Cámara de Comercio y, en coordinación con vuestros centros educativos y la Conselleria d´Educació, Universitat i Recerca, estamos trabajando y estamos muy pendientes de las diferentes situaciones que han ido sucediendo en las empresas y que afectan a vuestra incorporación a las mismas. Para que os sirva de orientación, a continuación encontraréis algunas preguntas frecuentes que nos estáis realizando:

 

1. ¿Cómo pueden afectarme las medidas para hacer frente al impacto social y económico del coronavirus (COVID-19)?

 • En el caso de que la empresa en la que ya estoy contratado me comunique que va a aprobar un ERTE. ¿Qué es y cómo me afecta?
  El Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es una medida para flexibilizar el trabajo y evitar el despido, a la que se pueden acoger las empresas en situaciones excepcionales y con carácter temporal.
  El alcance y duración de las medidas dependerá de la situación extraordinaria que se quiera superar (en este caso, el COVID19).

  • Puede consistir en una suspensión del contrato o en una reducción de jornada.
  • Se mantiene el derecho a prestación por desempleo aunque no se haya cubierto el periodo mínimo de cotización. Además, no se consume paro. Durante el tiempo del estado de alarma, presentar solicitudes de alta o de reanudación de prestaciones o subsidios de paro fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que nada reduzca el derecho a recibirla.
  • Cuando finalice el ERTE puedes volver a tener la situación de contrato que tienes ahora.
  • Cualquier otra situación o cambio se te tiene que comunicar por la empresa.
  • Si la empresa en la que trabajas aprueba un ERTE no necesitas ir a tu oficina de empleo, ni pedir cita, el SOIB te dará automáticamente de alta y el SEPE te tramitará la prestación. Será la empresa la que haga llegar a la Dirección General de Trabajo una lista de las personas afectadas.
  • Tampoco necesitas renovar tu demanda , hasta el 30 de abril, el SOIB lo hará por ti. Te enviará la tarjeta de demandante por correo electrónico, si no tienes, por correo postal.
   Si pides cita, te llamarán, siempre que sea posible atenderte telefónicamente.
  • Para más información: tel 900 101 798 o envia mail a laboral@coronavirus.caib.es o empresa@coronavirus.baib.es.
 • En el caso de que se adopten medidas para el resto de trabajadores respecto a reorganización del trabajo y otras medidas de flexibilización para no ir al puesto de trabajo o se realice teletrabajo, en la medida que sea posible ¿me afecta?
  Sí estás incorporado de alta en la empresa también te afecta a tí y puedes acogerte a dichas medidas y puedes trabajar a distancia.

 

2. Tenía que empezar a trabajar y la empresa me ha dicho que no vaya, ¿qué hago?

Si el contrato estaba de alta y tenías acordado el día de inicio y la empresa te ha dicho que no te incorpores por ahora, tiene que especificarte los motivos por los cuales no inicias el trabajo para que tengas constancia de ello, ya que tiene consecuencias para la continuidad del contrato. Solícita que te informen por escrito.

 

3. Tenía que sellar estos días la demanda de empleo en el SOIB, ¿cómo lo tengo que hacer?

No tienes que hacer nada. En el SOIB renovarán de manera automática todas las demandas hasta el 30 de abril. Si te quedan dudas, consulta en las oficinas del SOIB, https://soib.es/xarxa-oficines/

 

4. ¿Pueden despedirme por causa de la situación generada por el coronavirus?

El coronavirus no es excusa, no te pueden despedir por esta causa durante el estado de alarma.

Si te despiden te tienen que especificar los motivos de tu baja. No te pueden dar de baja sin notificártelo. Si te despidieran sin hacer un ERTE, la Inspección de Trabajo podrías intervenir y sancionar a la empresa.

 

5. No he firmado el contrato ni la empresa me ha llamado para que empezara a trabajar y estaba previsto que lo hiciera en estas fechas.

Si habías hecho una entrevista y tenías empresa asignada y tu contrato iba a tramitarse y no tienes fecha de inicio, es posiblemente porque, en razón de la situación generada por el coronavirus, en la empresa no se dan las circunstancias para que se pueda formalizar y comenzar este contrato. Por lo tanto, hay que estar a la espera de las decisiones que puedan tomarse, que en este momento podrían ser de retraso del inicio del contrato o de imposibilidad de realizar la contratación. Estas circunstancias dependen de cada caso y varían mucho de unos sectores a otros.

 

6. Mi contrato empieza a partir de abril o mayo y no tengo asignada empresa ni se han iniciado los trámites para mi contratación.

En este caso y derivado de la situación excepcional creada por el coronavirus, se está a la espera de si se toman decisiones con carácter general para todos los alumnos, de cuando pueda reiniciarse la actividad en los centros y también habrá que atender a las posibilidades reales de contratación en función de la actividad de cada empresa.

 

Estas orientaciones sólo se refieren al ámbito laboral y al momento actual.

Hay que tener en cuenta que, como alumnos de Formación profesional dual del sistema educativo, las normas o cambios que puedan afectar de forma general al desarrollo del curso lectivo, dependerán la Conselleria d´Educació, Universitat i Recerca y de los centros educativos.

Palmajove, des del passat dia 16 de març en què va tancar l’oficina i l’atenció presencial per la declaració d’estat d’alarma per la pandemia sanitaria pel COVID-19, continua oferint els seus serveis d’informació i assessorament gratuït als joves de manera virtual/en línia:

Donades les circumstàncies, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Informació Juvenil (el passat divendres 17 d’abril), organitzam un sorteig d’un abonament anual de cine per al Cine Ciutat adreçat a joves d’entre 14 i 35 anys.

Podeu consultar la informació (requisits, com participar i les condicions), a les bases: bit.ly/sorteigpalmajove

A partir de dilluns 23 de març el Ministeri d’Educació i Formació Professional i RTVE llancen «Aprendemos en casa» per facilitar l’aprenentatge de tot l’alumnat durant la suspensió de classes presencials.

Graella de Programació de Clan TV i La 2 de TVE

Edades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Emisión
6-8 años Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Artística Ed. Física Lengua e Idiomas Ciencias Naturales 9:00-10:00 Clan TV
8-10 años Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Artística Ed. Física Lengua e Idiomas Ciencias Naturales 10:00-11:00

Clan TV

10-12 años Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Artística Ed. Física Lengua e Idiomas Ciencias Naturales 11:00-12:00

Clan TV

12-14 años Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Artística Ed. Física Lengua e Idiomas Ciencias Naturales 12:00-13:00

La 2 TVE

14-16 años Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Artística Ed. Física Lengua e Idiomas Ciencias Naturales 13:00-14:00

La 2 TVE

 

Enllaç al document complet.

A/ CINEMA

1. Documentals RTVE:
https://www.rtve.es/documentales/

2. Compilació d’un centenar d’articles del cinema:
https://archstanton.org/2018/02/27/compilacio-darticles/

3. Pel·lícules en obert de «Colectivo Cineastas»:
https://www.colectivodecineastas.com/peliculas-online?fbclid=IwAR1GxLMzzsnE9Ar3x8B9ZAJ-4oMAnjFGHciVnHaEjoN_9kdNZ88pUc7YwWM

4. 100 pel·lícules “Kit cuarentena películas online”:
https://docs.google.com/document/d/1yZYQmIc3NxVBAkg4bsPVxDwO1r40WmvtnUTfm26J80U/edit?fbclid=IwAR3wskOskWjyTk8eMn93CcyproL62PoYormgcJxdFraf6v7eGVKTAsu4ofM

5. Pel·lícules TV3 a la Carta:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules-a-la-carta/coleccio/5150/

6. Cinema en línia gratis i legal
https://archstanton.org/2017/12/08/cinema-en-linia-gratis-i-legal/

7. Més Pel·lícules en obert:
https://www.youtube.com/user/canoncine/videos

8. Recursos que ofereix la Filmoteca de Catalunya (pel·lícules, curts o migmetratges):
https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19

9. Curtmetratges per educar en valors:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeaqq49jhE8edMFUAHocBQeH8pWK3dfE

10. Efilm/Ebiblio Catalunya (+ de 2000 pel·lícules i milers de llibres):
https://bibliotecavirtual.diba.cat/e-film

11. Curtmetratges:
https://archstanton.org/2017/09/06/seleccio/

12. Entrevistes a guionistes
https://archstanton.org/2017/12/09/el-guionista/

13. Entrevistes a realitzadors
https://archstanton.org/2017/12/10/el-realitzador/

14. 100 pel·lícules a Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c&fbclid=IwAR3xVbiVxVb04zHUu6wnibdrGI9MJHYhhgF78RhILFRel74W2QJfifPE_AA

15. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Cultura i Valors ètics.
https://archstanton.org/2018/12/16/repositori-cultura-i-valors-etics/

16. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Ciències i matemàtiques.
https://archstanton.org/2018/12/15/repositori-ciencies-i-matematiques/

17. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar la Música.
https://archstanton.org/2018/11/10/repositori-musica/

18. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Llengua i Literatura.
https://archstanton.org/2018/12/16/1958/

19. Repositori d’activitats de pel·lícules relacionades amb les Ciències Socials.
https://archstanton.org/2018/12/20/repositori-ciencies-socials/

20. Repositori d’Activitats de pel·lícules relacionades amb l’Ed. Visual i Plàstica
https://archstanton.org/2018/11/11/repositori-ed-visual-i-plastica/

21. Pel·lícules en obert que ofereix la Filmoteca espanyola a través de Vimeo:
https://vimeo.com/user70603283

22. Pàgines que ofereixen documentals en obert:
https://archstanton.org/2017/09/06/documentals/

23. Documentales 2020:
https://www.youtube.com/channel/UCUh-JaqgVO1s29x6e49tHCw/videos

24. Documentals Arte.tv:
https://www.arte.tv/es/

25. Guions de pel·lícules (english):
www.script-o-rama.com/table.shtml

26. Guions de pel·lícules (english):
www.simplyscripts.com/movie.html

27. Guions (en castellà):
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=gui%C3%B3n

28. Test de pel·lícules.
https://www.televisando.com/test-de-peliculas

29. Jocs de cinema.
https://www.cerebriti.com/juegos-de-cine/

30. Juga amb les imatges:
http://www.xtec.cat/~lcasas1/?_ga=2.160794493.1720023760.1585054489-737237440.1549137579

B/ MÚSICA

31. Ràdio Garden (ràdios de tot el món):
http://radio.garden/listen/demoisellefm/CEtsi99Y

32. 714 emissores de música al món:
https://www.radio.es/genre/world

33. Llistes d’Spotify de Bandes Sonores:
https://archstanton.org/2017/08/16/original-soundtracks-arch-stanton/

34. Òperes del Liceu i del «Teatro real» (codi: OperaEnCasa) amb registre previ:
https://www.myoperaplayer.com/

35. Història del jazz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHDYwIvm3FKNntzIfzWM7BRwesTkJtC6U

36. «Bailando en la calle» (sèrie documental, historia del rock):
https://www.youtube.com/watch?v=ahv0Y3YGJAA

37. «Los mejores conciertos completos HD»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL54835teYYB6TXx0j37rArlHeS2Nzi9Fw

38. Entrevistes a compositors de Bandes Sonores
https://archstanton.org/2018/02/11/el-compositor/

C/ TEATRE

39. Llegir obres de la Biblioteca del TNC:
https://www.tnc.cat/ca/biblioteca-del-tnc

40. Teatroteca (vídeos d’obres de teatre)
http://teatroteca.teatro.es/opac/?fbclid=IwAR2j309lF24Qdq8l3SyC_YQb07XhAPFKXJD1O6amNNo3_8mwWV3jrfzRPcQ#index

41. «Obras de teatro escolar».
https://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/dam/jcr:ef2119de-91b0-4feb-b784-2fd978bd669c/teatro-2016-webs.pdf

42. Estudio 1. Teatro en TV.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

43. Obres de teatre en PDF:
https://comediatheque.net/traductions/obras-en-espanol/

44. Vídeos obres de teatre completes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpaL46mhqWXYPVrb5iaRk7unGqXDGjPO

45. 300 obres de teatre en PDF
https://poetasdelfindelmundo.com/a/m/obras-de-teatro-pdf/

46. Obres de teatre (arxiu RTVE):
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/

D/ YOUTUBE

47. Classes de Biologia i Química:
https://www.youtube.com/user/profesorjano/videos

48. Matemàtiques batxillerat:
https://www.youtube.com/user/profesor10demates/videos

49. Dibuix tècnic batxillerat
https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/videos

50. Canal del Instituto Nacional de tecnologías educativas:
https://www.youtube.com/user/Educacionlab/videos

51. National geographic
https://www.youtube.com/user/NationalGeographicES/videos

52. Col·lecció vídeos de la Guerra Civil de la Filmoteca espanyola
https://www.youtube.com/playlist?list=PL29F65DB88380D711

53. Vídeos Acadèmia Play:
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ/videos

54. Digui digui. Curs de català.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbA3-UvAGUvHxLj3RSDrfcRODVPcleBqO

55. Curs de francès
https://www.youtube.com/user/ClasesFrancesFacil/videos

56. Curs d’anglès
https://www.youtube.com/user/ingenierogeek/videos

57. Física 1º bachillerato:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLquqRxGjdk0746Gtzb102zxI3gmDVJts5

58. Sèrie Tom Sawyer
https://www.youtube.com/watch?v=WBhZGG76k7U&has_verified=1

59. Sèrie «Érase una vez el hombre»:
https://www.youtube.com/watch?v=3XKe0lRvMEY

E/ TOURS VIRTUALS A MUSEUS

60. Pinacoteca di Brera – Milà
https://pinacotecabrera.org/

61. Galleria degli Uffizi – Florència
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

62. Museo Archeologico – Atenes
https://www.namuseum.gr/en/collections/

63. Prado – Madrid
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

64. Louvre – París
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

65. British Museum – Londres
https://www.britishmuseum.org/collection

66. Metropolitan Museum – Nova York
https://artsandculture.google.com/explore

67. Hermitage – San Perersburg
https://bit.ly/3cJHdnj

68. National Gallery of art – Washington
https://www.nga.gov/index.html

69. Visites virtuals a 6 meravelles del món:
https://www.publico.es/viajes/visitas-virtuales-por-seis-maravillas-del-mundo/

70. Col·lecció digital de la biblioteca pública de Nova York
https://digitalcollections.nypl.org/

71. Recursos Museu d’Història de Catalunya:
https://www.mhcat.cat/educacio/recursos_i_materials_didactics_el_museu_a_l_aula/recursos_i_materials_didactics/cronologies_i_linea_del_temps/cronologies_i_linia_del_temps

72. Recursos Museu Nacional d’Art de Catalunya:
https://www.museunacional.cat/ca/recursos-educatius-0

F/ CÒMICS

73. Aftercomic:
https://www.aftercomic.net/yo-me-quedo-en-casa/

74. JMV Cómics:
https://www.dropbox.com/sh/98fgzp71he46504/AABm0BV2kfAhmK0DyXNtGFMra?dl=0

75. Lektu Cultura Digital:
https://lektu.com/e/fanhunter/9?page=2

76. Karras Comics:
https://karrascomics.com/comics/

77. El Torres còmics:
https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza?dl=0

G/  ALTRES

78. Premsa històrica digitalitzada.
https://guiesbibtic.upf.edu/com/premsa_historica

79. Imatges i vídeos de la NASA
https://images.nasa.gov/

80. Arxiu d’RTVE:
https://www.rtve.es/television/archivo/

81. Biblioteca digital de la UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

82. Milers de llibres en PDF:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

83. TV’s educatives.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/RecursosAudiovisuals?p_id=4063

84. Recursos per a diferents matèries Educat3.
http://www.edu3.cat/

85. Educac: educació audiovisual
https://www.educac.cat/

86. Ebooks gratis
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/184

87. Programes d’edició de so i vídeo
http://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/arts/audiovisual01/index.html

88. Tutorial Complet de Final Cut:
https://www.youtube.com/watch?v=HyQxc6S__hA

89. Tutorial Complet d’Adobe Premiere:
https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU

90. Merlí: catàleg de recursos educatius.
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp

Conserva les rutines diàries. No estam de vacances i hem de fer que el temps sigui al més productiu possible:

 • Continua posant el despertador cada dia.

 • Berena i vesteix-te com si haguessis d’anar a classe. Això ajudarà que et posis en situació i augmentis el rendiment. Està demostrat que el nostre cervell associa el pijama amb el descans; per tant, arregla’t!

 • L’ambient d’estudi és important: cerca un lloc tranquil a casa, amb espai i bona il·luminació on puguis estar concentrat i estudiar.

 • Posa’t un horari d’estudi, intentant que s’ajusti a l’horari de classe habitual.

 • Elabora una llista de tasques a fer: revisa totes les assignatures, assegura’t de tenir tots els apunts al dia, aprofita el moment per posar al dia la matèria endarrerida, apunta els dubtes que et van sorgint i consulta’ls amb el professor de manera virtual.

 • Segueix un mètode d’estudi pas a pas. Cadascú segueix el seu propi: llegir, subratllar, resumir, fer esquemes, completar la informació amb anotacions, llegir llibres, etc.

 • Aprofita els avantatges que ens proporcionen les noves tecnologies: pots fer videotelefonades amb professors i companys de classe per exposar consultes sobre les matèries, compartir exercicis pràctics, fer treballs en grup, etc.

D’altra banda, evita l’abús de pantalles i videojocs: estableix una franja horària per fer-ne un ús responsable.

 • És important cuidar els descansos: fes pauses durant l’estudi, de la mateixa manera que es fa a l’institut.

 • Segueix una dieta saludable i apropiada: intenta no picar entre hores, consumeix fruites i verdures i mantén-te ben hidratat.

Translate »