971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Neix l’Equip d’Igualtat de l’IES Ses Estacions

Aquest curs 2018/19, l’IES Ses Estacions ha volgut desenvolupar un equip d’igualtat dedins el projecte de coeducació, que pugui  desenvolupar a l’alumnat actituds i donar pautes per superar relacions de desigualtat.

Al mateix temps es vol motivar a la comunitat educativa per crear un espai de reflexió sobre el continguts sexistes, facilitar eines al professorat per agents de canvi en aquesta perspectiva.

Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre.

Partint d’aquestes idees, l’equip tindrà tres principis generals:

a) Corregir els estereotips sexistes

b) Proposar un currículum equilibrat que elimini qualsevol biaix sexista.

c) Desenvolupar totes les capacitats individuals amb independència del gènere de l’alumnat.

Membres Equip d'Igualtat

PROFESSORAT DEPARTAMENT
Gloria Ferrer Departament E.F.
Coordinadora de Coeducació
Inmaculada Oleza Departament de Llengua Castellana
Gori Amengual Departament d'Orientació
Maria Antich Departament d'Orientació. Cap d'Estudis adjunta
Maria José Bennàssar Departament de Llengües estrangeres. Directora.
Marga Marí Departament d'Educació Plàstica
Lola Carmona Departament d'Administració
Belén Álvarez Departament de Biologia
Mercedes Blanch Departament de Biologia
Mar Cortes Departament de Llengües estrangeres
Ángel Luis del Barco Departament de Filosofia

Leave a Comment!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »