971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

L’IES Ses Estacions s’adhereix a la setmana feminista

Manifest de l'IES Ses Estacions per commemorar el 8M

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. MANIFEST IES SES ESTACIONS.

La comunitat educativa de l’IES Ses Estacions celebra el dia 8 de març el Dia Internacional de les Dones, amb l’objectiu donar visibilitat al paper de les dones a les nostres societats.

La idea és ben clara: si les dones s’aturen, s’atura el món. Per això, el paper de les dones ha de ser reconegut i valorat en la mesura justa, ha d’ocupar el lloc central que ja té a la realitat, però no encara en el nostre imaginari col·lectiu, producte d’una societat basada en les idees del patriarcat, és a dir, en les idees que atorguen un paper dirigent a l’home i un altre de subordinat a les dones.

Aquesta situació ha anat canviant al llarg dels darrers cent anys i consideram que el canvi ha estat per millorar, però també és veritat que, per un costat, no a tots els llocs del món les dones tenen els mateixos drets que els homes i que, per un altre costat, a les nostres societats encara queda gran part de camí per recórrer. La desigualtat salarial, el repartiment desequilibrat de les tasques, el biaix de gènere en les carreres i les sortides professionals, la violència de gènere, la sexualització de les dones, l’assetjament laboral i molts d’altres conceptes són, per desgràcia, realitats quotidianes a les nostres vides. Però, a la vegada, també ens trobam amb una major conscienciació en relació a aquests temes. Ja no tot està permès i cada vegada més es fa ben evident la necessitat de realitzar canvis en aquests aspectes.

L’escola és un dels àmbits privilegiats on es pot lluitar contra totes aquestes desigualtats, discriminacions i problemàtiques relacionades amb el fet de ser dona. És un àmbit on la igualtat d’oportunitats és la base de qualsevol sistema educatiu just i on la conscienciació dels infants i dels joves per ser ciutadans responsables és un dels objectius principals.

Les comunitats educatives som part essencial d’aquest motor de canvi.
«L’educació no canvia el món, sinó que canvia les persones que han de canviar el món» Paulo Freire

Leave a Comment!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »